Otevírací doba pohřebišť – Ústřední hřbitov a Židenice

pátek 28. 10.     7.00 - 19.00 hod.
sobota 29. 10.   7.00 - 19.00 hod.
neděle 30. 10.   7.00 - 19.00 hod.
pondělí 31. 10.  7.00 - 19.00 hod.
úterý 1. 11.        7.00 - 19.00 hod.
středa 2. 11.      7.00 - 19.00 hod.

Otevírací doba příměstských pohřebišť – Slatina, Tuřany, Líšeň, Soběšice, Jehnice, Královo Pole, Řečkovice, Komín a Žebětín

pátek 28. 10.    7.00 - 19.00 hod.
sobota 29. 10.  7.00 - 19.00 hod.
neděle 30. 10.  7.00 - 19.00 hod.
pondělí 31. 10. 7.00 - 19.00 hod.
úterý 1. 11.       7.00 - 19.00 hod.
středa 2. 11.     7.00 - 19.00 hod.
čtvrtek 3. 11.    7.00 - 19.00 hod.
pátek 4. 11.      7.00 - 19.00 hod.

Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržovaných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hrobových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.
Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích
Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Památky zesnulých omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 28. 10. - 2. 11. 2022 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek umožněn, a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.
Ing. Alena Říhová, ředitelka organizace