Vážení čtenáři,
po uplynulé čtyři roky pro vás připravovala redakční rada ve složení Dana Filipi, René Černý, Filip Hrůza, Dana Malíková, Martin Otčenášek, Kateřina Svobodová a Lenka Vystrčilová zpravodaj ŘEČ, který jste jedenáctkrát do roka nacházeli ve svých schránkách. Administrativní záležitosti a inzerci zajišťovala Dita Hofbauerová. I když se členové redakční rady musí nyní s vámi rozloučit, věří, že zpravodaj bude pokračovat dalšími ročníky i v novém volebním období.
Redakční rada vám všem děkuje za pozornost, kterou jste článkům i informacím otištěným ve zpravodaji věnovali.
Redakční rada