Na své 54. schůzi 31. srpna 2022 rada městské části:
• schválila
harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2023,
• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění zakázky „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“,
• schválila
výzvu k podání nabídky na plnění zakázky „Sdružené služby dodávky elektřiny pro statutární město Brno, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“,
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o doplnění zrcadla pro výhled naproti výjezdu z ulice Boskovická,
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o doplnění zrcadla v křižovatce ulic Filkukova x Banskobystrická,
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o doplnění zrcadla a piktogramu v případě možnosti v ulici Podhájí (u restaurace Zamilec),
• zrušila
ke dni 23. 9. 2022 všechny komise zřízené a odvolala jejich členy a předsedy. Poděkovala předsedům a členům komisí za jejich práci ve volebním období 2018-2022. Pověřila místostarostku Danu Filipi organizačním zajištěním listopadového a prosincového čísla zpravodaje ŘEČ, nebude-li ještě komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ zřízena.

Na svém XXI. zasedání 15. září 2022 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 7. 2022,
• schválilo
střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2024-2028,
• projednalo
žádosti o vyjádření ke směně a prodeji pozemků,
• zrušilo
ke dni 23. 9. 2022 kontrolní a finanční výbor a odvolalo jejich předsedy a členy. Poděkovalo předsedům a členům výborů za jejich práci ve volebním období 2018-2022.

Dana Filipi, místostarostka