starosta oříznutá fotkaVážení spoluobčané,

v předchozím čísle zpravodaje ŘEČ jsem slíbil, že v prosincovém vydání budu informovat o složení nového vedení městské části pro funkční období 2022 až 2026. Je mi velkou ctí, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části jsem byl již počtvrté zvolen starostou, a tímto velmi děkuji svým kolegům zastupitelům za důvěru.

Mými nejbližšími spolupracovníky v radě městské části budou první místostarostka Dana Filipi, neuvolnění místostarostové Daniel Struž a Filip Hrůza a radní Petr Bořecký, René Černý a Richard Foltýn. Těším se na další spolupráci ve prospěch Řečkovic a Mokré Hory, nejen s nově zvolenými členy rady, ale se všemi zastupiteli. A především úplně nově zvoleným kolegům přeji spoustu elánu a dobrých rozhodnutí při výkonu náročné funkce.

Speciální zmínku a poděkování bych chtěl věnovat dosavadnímu prvnímu místostarostovi Renému Černému, který po mém boku pracoval osm let. Ačkoliv jsme každý reprezentovali jiný politický subjekt, po celých osm let jsme spolu řešili záležitosti věcně a ve prospěch našich občanů. Vážím si toho, že jsme se vždy dokázali vyhnout zbytečnému koaličnímu soupeření, se kterým se lze běžně setkat v jiných částech Brna. René Černý byl v rámci městského zastupitelstva zvolen prvním náměstkem primátorky, je tedy nově členem nejužšího vedení statutárního města. K tomuto profesnímu úspěchu mu gratuluji a jsem moc rád, že s Řečkovicemi a Mokrou Horou neztrácí kontakt a zůstává alespoň řadovým členem rady naší městské části.

Prosincové zasedání zastupitelstva městské části má tradičně na programu bod z nejvýznamnějších – rozpočet na následující rok. Na rozdíl od „standardních“ let jsme při jeho sestavování museli mnohem více zohledňovat očekávanou vysokou inflaci i bezprecedentní zvyšování cen energií. Připomínám, že právě provoz mateřských a základních škol, a tedy platby za komodity jako elektřina a plyn, leží na bedrech městských částí. Nečekají nás snadná rozhodnutí, proto věřím, že v rámci zastupitelstva bude zájem postupovat u všech stěžejních bodů společně.

Ohledně zajištění financování největších investic musíme usilovat o pomoc ze strany města Brna. Mám velkou radost, že už v listopadu schválilo Zastupitelstvo města Brna finanční příspěvek na rok 2023 v celkové výši 26 miliónů korun na akci „Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru“, díky čemuž věřím, že se už příští hody uspořádají v opraveném areálu. V oblasti školských investic jsme získali 12 miliónů korun na rekonstrukci střech pavilónů ZŠ Novoměstská a 1,7 miliónů korun rekonstrukci hřiště pro tamní školní družinu. V konkurenci ostatních městských částí považujeme zajištění takové míry financování za velký úspěch. Další investice, tentokrát z vlastních zdrojů, bude schvalovat zastupitelstvo na zmíněném zasedání v prosinci. Informovat vás o nich budu v příštím čísle našeho zpravodaje.

Věřím, že přes všechna ekonomická úskalí bude blížící se rok 2023 úspěšný, a přeji Vám do něj jen vše dobré. Ještě před oslavami příchodu nového roku nás čekají vánoční svátky. Užijte si je v klidu a pohodě, oproštěni od každodenních starostí a povinností, pokud možno se svými blízkými.

Vše dobré do nového roku přeje
Marek Viskot
Váš starosta