11 fotoPosloucháte rádi komorní hudbu? Zaposloucháte se s chutí do melodií hraných na klarinet, hoboj a fagot? A ještě v podání mladých nadaných a nadšených hudebníků?
Pak vás rádi přivítáme 15. ledna 2023 v 18 hodin v prostorách farního sboru Českobratrské církve evangelické v Blahoslavově domě na Lidické ulici č. 79, kde při večerních nešporách zazní koncert souboru Trio Aperto.
Toto trio bylo založeno na půdě Moravského divadla Olomouc v roce 2014. Soubor ve složení Barbora Šteflová – hoboj, Jan Charfreitag – klarinet, Pavel Horák – fagot se zaměřuje na českou soudobou tvorbu, zejména na skladby třetí čtvrtiny 20. století. Trio má na svém kontě několik premiér skladeb českých autorů a pravidelně natáčí premiérové nahrávky pro Český rozhlas. Českou soudobou hudbu propaguje na tuzemských festivalech (Concentus Moraviae, Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou, Festival Harriet Parish v Žamberku a další). Také se aktivně účastní festivalů v cizině, například v roce 2020 soubor účinkoval na festivalu L’altra stagione v italském městě Porto Recanatu.
Při nešporách konáme vždy dobročinnou sbírku, tentokrát bude věnována společnosti Bakhita, která pomáhá ženám s dětmi v krizové životní situaci.
Přijďte, těším se na setkání s vámi a soudobou hudbou.
Martina Šebestová, farní sbor ČCE Brno II