V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu – Žitná 9, byt č. 10, 3. nadzemní podlaží, velikost 2+1, celková plocha 55,94 m2 (kuchyň 10,0 m2, 1. pokoj 15,7 m2, 2. pokoj 10,0 m2, předsíň 6,0 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,6 m2, komora 3,5 m2, lodžie 2 x 2,72 m2, sklepní kóje 1,8 m2)
Výše dluhu – samotný dluh 211.576,38 Kč
– příslušenství dluhu ke 31. 12. 2022 8.137 Kč

Termín pro podání žádosti – do 31. 1. 2023

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhradit větší část dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho část), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru ÚMČ