Záměr statutárního města Brna,
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,

pronajmout hmotnou nemovitou věc
______________________________________________________________

V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňujeme záměr statutárního města Brna, městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pronajmout hmotnou nemovitou věc:
Předmětem tohoto záměru je pronájem nebytového prostoru o výměře 15,3 m2 v prvním nadzemním podlaží bytového domu Renčova 5, Brno. Předpokládaný počátek nájemního vztahu od 1. 2. 2023.
Minimální požadovaná výše nájemného činí 1.000 Kč/m2/rok.

Nabídky či připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno, do 15. 1. 2023. K žádosti o pronájem uvedeného prostoru je nutno připojit v samostatné uzavřené obálce (na obálku uveďte "Nebytový prostor – Renčova 5") návrh výše nájemného, kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy hradit (v Kč/m2/rok). Pokud nebude konkrétní nabídka nájemného k žádosti připojena nebo hodnota nájemného nedosáhne minimální požadované výše, nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení na pronájem nabízeného nebytového prostoru.

Další informace a možnost prohlídky poskytne Ing. Ivan Melichar, vedoucí bytového odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 719.

Bytový odbor
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora