MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu garáž o zastavěné ploše 19 m2 na pozemku p. č. 861 v k. ú. Řečkovice (lokalita Cihelna při ulici Podpěrově).
Nabídky s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a s návrhem měsíčního nájemného (min. 1 000,- Kč/m2/rok) přijímá Odbor správy majetku ÚMČ. Nabídky mohou zájemci podat do 20. 1. 2023 v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřených obálkách, označených adresou uchazeče a nápisem „Garáž Cihelna – 861“.
Další informace poskytne p. Daniela Širhalová, Odbor správy majetku, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel. 541 421 722.

Odbor správy majetku