Vážení čtenáři, představujeme Vám členy Zastupitelstva městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Ing. Petru Salickou, Ph.D., Ing. Jana Vaculína a Ing. Jiřího Libuse, kteří byli do našeho zastupitelstva zvoleni poprvé. Současně jsme požádali o odpovědi na tři otázky i nového místostarostu Ing. Daniela Struže a nového člena rady Richarda Foltýna.


Ing. Petra Skalická, PhD.
Jakou jste si zvolila životní profesi?
Životní profesi jsem si zvolila již výběrem střední školy. Stavební průmyslovka pro mě byla cesta k dopravním stavbám, kterým jsem na brněnském VUT tak propadla, že jsem si studium prodloužila o doktorské vzdělání. V současnosti jsem se vrátila na místo činu – kromě projekční činnosti ve výstavbě vyučuji na střední škole budoucí stavaře.
Čemu se chcete jako členka zastupitelstva především věnovat?
Ráda bych byla přínosná v oboru, proto chci navázat na zkušenosti z dopravní komise z předchozího čtyřletého období a věnovat se dopravní problematice v komisi majetkové a rozvoje. Dále jako dlouholetá sportovkyně a sportovní funkcionářka chci pomoci v rozvoji sportovního ducha Řečkovic.
Jak trávíte svůj volný čas?
Většinu svého volného času trávím ve sportovním centru TAK Hellas Brno. Zápasnickou žíněnku však postupně s přibývajícím věkem vyměňuji spíše za kancelářské křeslo. A pokud je volného času více, ráda cestuji, lyžuji a věnuji se rodině.

Ing. Jan Vaculín
Jakou jste si zvolil životní profesi?
Měl jsem to štěstí, že jsem se profiloval již během studií, kde jsem cítil, že telekomunikace a datové sítě jsou obor, který mě zajímá a který, jak se ukázalo, má i velký potenciál. VUT v Brně a fakulta elektrotechniky mi dal kvalitní základy, na které jsem navázal ihned po vysoké škole. Již více jak 15 let pracuji v dynamickém oboru datových sítí, kde je stále spousta zajímavých výzev a oblastí pro odborné vzdělávání a osobní růst. Od původních pozic technické podpory jsem se vypracoval k produktovému managementu a následně ke konzultantovi síťových řešení. Dnes tyto získané zkušenosti s velkou mírou uplatňuji na pozici oblastního ředitele pro Českou a Slovenskou republiku renomovaného švýcarského výrobce síťové infrastruktury.
Čemu se chcete jako člen zastupitelstva především věnovat?
V Řečkovicích jsem se narodil a většinu svého života zde i žiji. Dále tu žije i velká část mé rodiny a věřím, že i mé dvě děti jsou tu zcela spokojené a šťastné. To je vlastně i mým vnitřním motorem pro dlouhodobou práci pro tuto skvělou městskou část. Je to vidět například na již úspěšně realizovaném projektu v Zamilovaném hájku, kde jsem byl iniciátorem v rámci participativního rozpočtu. Mým hlavním cílem je neustálý rozvoj naší městské části, aby se nám tu stále tak příjemně žilo a aby i naše děti tu měly chuť a prostor se rozvíjet a trávit svůj volný čas.
Jak trávíte svůj volný čas?
Volného času není nikdy tolik, kolik bych si přál, a proto musím hodně zvažovat, čemu dát prioritu. Vždy je vítaným relaxem strávit volné chvíle s rodinou. Preferuji výlety do přírody nebo návštěvy zajímavých památek. V praxi to často ale zastíní kroužky a sporty dětí, kde je nutné zajistit nejen podporu, ale i logistiku. V neposlední řadě se snažím udržovat i sebe sama v rozumné tělesné kondici, a proto pravidelně navštěvuji místní posilovnu a s přáteli hraji futsalovou ligu za Orel Řečkovice.

Ing. Jiří Libus
Jakou jste si zvolil životní profesi?
Vystudoval jsem Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity a po část profesního života jsem inklinoval k tomu, abych se dále věnoval lesnictví, vědě a přírodě. Více než deset let je ale mým povoláním spíše projektový a finanční management. Zabývám se především většími infrastrukturními projekty, jejichž cílem je zdokonalovat a budovat lepší vědecko-výzkumné zázemí pro vědce a studenty.
Čemu se chcete jako člen zastupitelstva především věnovat?
To, že jsem se dostal do zastupitelstva, beru jako další výzvu, jak se podílet na činnostech, které dělají mé okolí lepším ve všech ohledech. Chtěl bych nadále rozvíjet propojování spolků a generací pořádáním různých kulturních a volnočasových akcí. Při této činnosti je možné nejlépe naslouchat svému okolí a posouvat lepší myšlenky směrem k rozhodování na úrovni městské části. Vzhledem ke své profesi mám také blízko k nakládání s veřejnými financemi, takže bych byl rád platným členem kontrolního výboru se všemi povinnostmi, které k této činnosti patří.
Jak trávíte svůj volný čas?
Nejvíce určitě se svojí rodinou. Společně milujeme folklórní akce, staráme se o pár slepiček, kočku, asi třicet akvárií a chalupu. Dost volného času ještě zabere skautská činnost, která prostupuje naší rodinou již čtvrtou generaci.

Ing. Daniel Struž
Jakou jste si zvolil životní profesi?
Původně jsem vystudoval vojenskou vysokou školu, obor ekonomie. Do roku 2008 jsem působil na různých pozicích v rámci armády, mnoho z tohoto času jsem strávil v zahraničních misích, od Kosova přes Bosnu a Hercegovinu, Irák až po Afghánistán. Poté jsem až do roku 2019 pracoval jako produktový ředitel České zbrojovky v Uherském Brodu a dále jako ředitel podniku Adast v Adamově. Dnes se věnuji konzultační činnosti jako samostatný podnikatel.
Jako neuvolněný místostarosta budete mít na starosti zejména péči o bytový fond a životní prostředí. Na co se především chcete v těchto oblastech soustředit?
Naše městská část sice nemá tak rozsáhlý bytový fond jako např. Brno střed a sever, ale i ten náš potřebuje svoji péči. Tudíž se budu soustřeďovat na to, aby pokračovaly projekty zahájené předchozím vedením radnice a také aby se stále realizovaly nové. V příštím roce se například jedná o opravu střechy bytového domu Žitná 11, výměny vstupních dveří na Sibiřské 64 a mnoho jiných, jako jsou výměny kuchyňských linek, vodoměrů atd.
V oblasti životního prostředí se soustředíme na udržování stávající zeleně a také novou výsadbou v rámci projektů, jako je úprava prostranství před hřbitovem nebo oprava areálu pivovaru. Mnohé bytové domy mají ve své blízkosti zeleň, která byla v minulých desetiletích nevhodně vysazena a dnes zasahuje do fasád, mnohde do oken. Tady se snažíme řešit situaci ořezem (kde to je možné) a také kácením nevhodně umístěných nebo nemocných dřevin. Tím reagujeme na podněty občanů, jejich připomínek přichází opravdu hodně.
Oddělení životního prostředí se také věnuje drobným opravám chodníků. Tyto práce jsou však značně limitovány výší finančních prostředků. Přes jejich nedostatek se nám daří opravovat každým rokem ta místa, která jsou v nejhorším stavu.
Jak trávíte svůj volný čas?
Velmi rád cestuji a poznávám nová místa, lidi, přírodu, kulturu a v neposlední řadě gastronomii. Rád také chodím do divadla, v létě na různé festivaly, kterých je nespočet. Ač na to nevypadám, rád si zajdu zacvičit, zaplavat nebo vyjedu na kole. Zájmů je hodně a času málo, ale Brno a okolí poskytuje možnost splnit si svá přání téměř okamžitě.

Richard Foltýn
Jakou jste si zvolil životní profesi?
Už dvanáctým rokem jsem generálním a marketinkovým manažerem předního českého basketbalového klubu žen KP Brno. Mimo vrcholové sportovkyně, hrající i v prestižním evropském poháru, zabezpečuji také chod dvanácti mládežnických kategorií, zařazených do celosvazových sportovních center a středisek. Ke sportu mě to táhlo již od mládí, ať už aktivně, nebo v rámci organizační a legislativní činnosti pro různé sportovní spolky. Dříve jsem k tomu ještě podnikal v obchodní sféře zaměřené na zdravou výživu a italskou gastronomii. V současné době jsem navíc obhájil post místopředsedy UNIE sportovních klubů města Brna, v předešlých volebních obdobích jsem vykonával funkci předsedy sportovní komise v naší městské části a v tom minulém i člena komise pro sport a tělovýchovu Rady města Brna.
Na kterou oblast se hodláte jako nový člen rady především zaměřit?
Předně musím prozradit, že jsem vlastně staronový člen, protože v minulosti jsem už jedno volební období měl tu čest se jako radní na rozvoji naší pěkné městské části podílet. Navíc jako zastupitel působím už čtvrté volební období v řadě. Takže asi nikoho nepřekvapím, že chci i nadále věnovat zvýšenou pozornost zejména modernizaci i rozvoji volnočasových ploch a areálů pro veřejnost, neziskovým organizacím a sportovně-kulturním akcím, které v naší městské části pořádáme. Mimo to bych se také rád zaměřil na celkovou infrastrukturu městské části, a to zejména v oblasti parkovacích míst.
Jak trávíte svůj volný čas?
Jsem rád s rodinou, i když obě dcery už jsou vysokoškolské studentky a sladit společný čas bývá dosti obtížné. Pokud se zadaří, tak hodně cestujeme – ve spojení s pěší turistikou v přírodě, návštěvou historických památek a hudebních koncertů. A samozřejmě nesmí chybět ani aktivní sportovní vyžití. Já osobně ještě pravidelně hraju tenis a nárazově i všechny ostatní převážně míčové sporty na amatérsko-výkonnostní úrovni, ale vzhledem k dlouholeté vytíženosti a s přibývajícím věkem už začínám i více odpočívat a regenerovat – například v sauně nebo otužováním...