Vážení občané,

všichni jsme zaznamenali vysoký růst cen, vyvolaný inflací. Základní a správnou reakcí každého se tedy stala snaha ušetřit. Stejně tak si musí počínat i městská část, aby se s danou situací vyrovnala.
Protože výrazně vzrostly i platby za poštovní služby, bylo rozhodnuto, že v letošním roce již nebudou chovatelům psů zasílány složenky na úhradu příslušného místního poplatku. Dobrou zprávou však je, že výše i sazby tohoto poplatku zůstávají stále stejné jako v předchozím roce, ke změně, dochází jen u poplatníků, kteří loni dovršili 65 let – těm byla výše sazby automaticky snížena na 200,- Kč/rok.

Platbu můžete provést bankovním převodem na účet č. 19-18425621/0100, případně v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části.

V případě bankovního převodu je třeba uvést kromě jména poplatníka také variabilní symbol, který je uveden buď na potvrzení platby z pokladny, nebo na útržku složenky z minulého období. Pokud ani jeden z těchto dokladů nemáte, můžete si variabilní symbol vyžádat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Vyhláška statutárního města Brna č. 32/2022, o místních poplatcích stanovuje lhůtu na uhrazení poplatku do 31. března.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám i vašim čtyřnohým přátelům mnoho zdaru.

Odbor ekonomický ÚMČ