Ve čtvrtek 30. března v 15.00 hodin v sále radnice na Palackého náměstí 11

Přijďte si poslechnout, jak řešit problém se sluchem, ať už se to týká vás, nebo někoho z vašeho okolí. Od sociálních pracovníků společnosti Audiohelp se dozvíte, jaké jsou možnosti při řešení problémů s nedoslýchavostí. Současně Vám předvedou praktickou ukázku sluchadel a kompenzačních pomůcek, které lidem s postižením sluchu pomáhají překonat tuto nepříznivou situaci. Rozhovor s vedoucí společnosti Audiohelp Mgr. Zuzanou Kisely si můžete přečíst v rubrice Život v městské části.

Dana Filipi