17 Veřejná debata foto 1Začátek měsíce března patřil na radnici představení plánované úpravy veřejného prostranství pod řečkovickým hřbitovem a následné veřejné debatě o tomto záměru se zástupci radnice a autorem zpracované studie, kterým je Zdeněk Sendler. Pan Sendler je uznávaným krajinářským architektem, v jehož portfoliu prací nalezneme například spolupráci na Denisových sadech, rekonstrukci klášterních zahrad v Litomyšli nebo úpravu keltského hřbitova v Dolních Břežanech a mnoho dalších projektů. Autor po úvodním slově starosty městské části Marka Viskota představil hlavní vizuální výstupy studie včetně základních východisek. Po bližším představení studie následoval prostor pro dotazy a náměty z publika. Přítomní se tak například ještě dozvěděli počet plánovaných laviček (má jich být 20), dřevěných hranolů na sezení, odpadkových košů (celkem 6) a také to, že v parku budou umístěny zásobníky na psí exkrementy. Také díky tomuto projektu dojde k rozšíření kapacity parkoviště u hřbitova. Autor se také ještě zamyslí nad možností doplnění vodního prvku pro občerstvení zvířat. Celkově se diskuze nesla v přátelském a konstruktivním duchu s celkově pozitivní odezvou. Děkujeme všem za účast, otázky i náměty. Co se týče ostatních dokončených, rozpracovaných či plánovaných projektů v městské části, na stránce https://reckovice.pincity.cz/ k nim tradičně naleznete aktuální informace včetně stavu jejich zpracování.
Filip Hrůza, místostarosta

17 Veřejná debata grafika