03 Daniel Struž na webVážení čtenáři, milí spoluobčané,

dostává se vám do rukou dubnové číslo pravidelného měsíčníku ŘEČ, a já si dovolím vyplnit jeho úvodní stranu informacemi z gescí, za které v rámci vedení radnice odpovídám.
Funkci místostarosty vykonávám pár měsíců, nicméně jsem již působil jako zastupitel naší městské části, a tudíž jsem měl možnost spolupracovat na projektech, které dnes řešíme.
Do mé působnosti spadá odbor bytový, oddělení životního prostředí, stavební úřad a územní plánování.
Začnu ale projektem stavebním. Podařilo se dospět k realizaci projektu na zvýšení počtu parkovacích míst, kterých je zoufale málo. Při souboru bytových domů na ulici Družstevní dojde k vybudování 16 nových parkovacích míst, a to podél komunikace. Nedojde ke kácení žádných dřevin, jen se přibližně o 1 metr sníží svah. Práce by měly být zahájeny v dubnu a celá realizace zabere asi 3 měsíce. Po tuto dobu se sníží komfort na Družstevní, ale odměnou za to bude snadnější parkování pro naše spoluobčany.
Pokračuji odborem bytovým. Ve správě městské části je 427 bytů. Není to žádné ohromující číslo ve srovnání s některými částmi Brna, ale množství prostředků investovaných do jejich oprav a údržby už v rámci rozpočtu zabírá významné místo. Co z toho je vidět nejvíce? Tento rok jsme se pustili do realizace zateplení bytového domu Novoměstská 23-41, tento projekt má přesah do roku 2024, kdy bude ukončen. Dále je to oprava střechy domu na ulici Žitná, výměna bytových dveří na Sibiřské 64 a mnoho dalších akcí.
01 Informace foto 2 Letovická 15 po úpravě 2S výsledky práce oddělení životního prostředí se můžete setkávat v podstatě denně. Ať to bylo odklízení sněhu v zimním období, jarní čištění komunikací, nebo průběžná údržba zeleně v naší městské části. V posledním období jsme řešili případy, kdy se v blízkosti bytových domů, většinou ve skupinách keřů, usídlili spoluobčané bez domova. Po neúspěšných pokusech městské policie, úředníků, ale také místních obyvatel o jejich přesun do jiné lokality jsme přistoupili k významnému prořezu keřů a likvidaci skládek. Také jsme upravili a zmladili parkové plochy, vykáceli některé další dřeviny, které ohrožovaly bezpečnost nebo významně zasahovaly do obytných domů. Stále platí, že za vykácené dřeviny vysazujeme nové na pečlivě vytypovaných lokalitách. Provádíme opravy chodníků, instalace laviček, u hřbitova vyroste nový park – a to je jen výsek z mnoha činností.
Podařilo se nám také personálně posílit stavební úřad – a pevně věřím, že to povede k optimalizaci jeho práce, které je opravdu hodně.
Tolik tedy k základnímu představení mé práce. Určitě se budeme na stránkách ŘEČI setkávat častěji. Budu vás zde podrobněji informovat o konkrétních akcích.

Přeji vám všem krásný začátek jara a mnoho pozitivních událostí.
Daniel Struž
místostarosta