Drahé energie, drahé potraviny, ale i neočekávané výdaje či problémy. To občas potká každého – a v poslední době se tento okruh vzhledem k ekonomické situaci rozšířil na nejrůznější skupiny obyvatel, které tuto pomoc v minulosti nepotřebovaly. Pro tyto situace existuje systém nejrůznějších forem pomoci státu a dalších veřejných institucí občanům. Kolikrát ale může být těžké se v tom vyznat – a možná máte nově nárok na pomoc i vy. Připravili jsme proto pro vás krátký přehled možností a rozcestník.

Všechny uvedené a ještě další služby často mohou zajistit i neziskové nevládní organizace, které vyhledáte na internetu, nebo se můžete obrátit na Magistrát města Brna, tel. 542 173 729. Pokud se ocitnete v obtížné životní situaci nebo potřebujete jen poradit, můžete se obrátit na poradnu při Odboru sociální péče, a to zdarma. Socio Info Point najdete na Kolišti 19, tel. 800 140 800. Poradí o službách v domácnosti, o příspěvku na péči, pomohou s vyřízením průkazu (TP, ZTP, ZTP/P) a kompenzačních pomůcek, s vyřízením důchodu, sociálních dávek, bydlením pro seniory.
I městská část vám dokáže s řadou věcí pomoci. Často se ale občané na příslušné zaměstnance úřadu městské části obrací s problémy, které zde nelze řešit. Proto jsme pro vás připravili také krátký rozcestník.

Co můžete na úřadě městské části vyřídit?
- Zvláštního příjemce důchodu, pokud někdo z vašich blízkých není schopen přebírat svůj důchod.
- Poradit se, jak se stát opatrovníkem někoho, kdo je částečně omezený ve svéprávnosti, nebo jak podat podnět soudu na omezení svéprávnosti svého příbuzného nebo jak dát podnět na omezení svéprávnosti svého příbuzného s tím, aby opatrovníkem byl jmenován úřad.
- Pokud máte podezření na spáchání přestupku, můžete tuto situaci nahlásit.
- Nemáte-li prostředky na pohřeb svého příbuzného, může jeho pohřeb zajistit úřad.
- Vyřídíte tu rybářský lístek či poplatek za psa, odhlášení a přihlášení psa.

Co na úřadě městské části nevyřídíte:
- Nelze tu vyměnit občanský či řidičský průkazu (musíte na Magistrát města Brna).
- Nevyřídíte zde umístění do domova seniorů nebo s pomoc pečovatelské či ošetřovatelské služby pro sebe či pro své blízké.
- Úřad nepomůže s řešením dědictví (musíte například k notáři).
- Nemůžete tu žádat o peněžní dávky (přídavky, příspěvky, dávky ve hmotné nouzi).
- Není možné tu domluvit dovážku obědů (musíte kontaktovat přímo poskytovatele služby).
- Úřad nemůže vstupovat do sousedských sporů.

V každém případě se nebojte zeptat, nebojte se požádat o pomoc. Nemusíte na to být sami.
Ing. Filip Hrůza Ph.D., místostarosta
Mgr. Barbora Burešová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví