V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu – Novoměstská 9, byt č. 11, 4. nadzemní podlaží, velikost 1+1, celková plocha 40,0 m2 (kuchyň 12,8 m2, pokoj 16,2 m2, předsíň 4,1 m2, WC 0,9 m2, koupelna 1,9 m2, lodžie 2,2 m2, sklepní kóje 1,9 m2)
Výše dluhu – samotný dluh 205.428,-- Kč
- příslušenství dluhu ke 30. 6. 2023 9.012,-- Kč
Termín pro podání žádosti – do 10. 8. 2023

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhrazení větší části dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho část), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru