05 fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá
v pondělí 2. října 2023 v 15 hodin DEN SENIORŮ NA RADNICI.

Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne a oslavit svůj den na řečkovickou radnici.
Čeká vás vystoupení členů Městského divadla Brno Igora Ondříčka a Lucie Bergerové,
cestopisná přednáška doc. RNDr. Jaromíra Kolejky s názvem SKVOSTY ZÁPADNÍ INDIE a povídání se starostou městské části Mgr. Markem Viskotem.

Těšíme se na vás.

Jarmila Houdková, DiS.
Odbor vnitřních věcí ÚMČ