hruzaZačátkem listopadu se již tradičně spouští ostrá fáze hlasování v participativním rozpočtu města Brna. Po fázi posuzování proveditelnosti tak opět můžete hlasovat o všech finálových projektech skrze stránku https://paro.damenavas.cz/. Stejně jako každý rok i letos se ve finále objevily projekty autorů z naší městské části, která díky tomu tradičně patří k těm nejaktivnějším v této soutěži v rámci Brna.

V letošním ročníku prošly nakonec do finálového kola tři projekty. Prvním projektem je „Víceúčelové hřiště Řečkovice“, které se nachází v lokalitě Škrétova a Kremličkova směrem k Medlánkám. Projekt má za cíl nahradit stávající asfaltový plácek úplně novým veřejným víceúčelovým hřištěm a obohatit tuto oblast o další plnohodnotné sportovní hřiště, které by vhodně doplnilo současné hřiště na malou kopanou. Dalším projektem je „Pomník parašutistům skupiny SILVER B“, jehož cílem je zřízení pomníku parašutistům Zemkovi a Škachovi, kteří byli vysazeni spolu se skupinami Anthropoid a SILVER A a svůj úkryt nalezli právě v Řečkovicích. Pomník by měl dle autora návrhu stát v parčíku mezi ulicí Ječnou a Sibiřskou. V rámci soutěžních projektů lze letos také najít pokračování předchozího projektu „Řečkovická cyklostezka II“, jenž má za cíl vybudovat cyklostezku a stezku pro chodce podél ulice Karásek, mezi řečkovickým nádražím a ulicí Jandáskova a propojit úsek mezi ulicemi Podhájí a Jandáskova.

Nejde si ale také nevšimnout značné aktivity autorů ze sousedních Medlánek, kde v minulosti také uspěla řada projektů. Ty pak dost často s ohledem na geografickou polohu mívají využití i pro obyvatele naší městské části, pro které je to, co by kamenem dohodil. V letošním ročníku do finálového hlasování PaRo za Medlánky postoupil projekt „Lanová stezka a rozšíření Haldy“, který má za cíl rozšířit a doplnit dobrodružné hřiště Halda, které je situováno blízko medláneckého rybníka. Doplnění by mělo dle autorky spočívat v přistavení nerezové skluzavky, jednoduché lezecké stěny a stezky pro děti mezi 6 až 12 lety a ve vytvoření dalšího přístupu k hřišti.

Na závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat od 1. do 30. listopadu.

Filip Hrůza
místostarosta