Na své 18. schůzi 7. listopadu 2023 rada městské části:
• vzala na vědomí
předběžný návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2024,
• schválila
termíny sňatků v roce 2024 – 16. 2., 8. 3., 5. 4., 20. 4., 24. 5., 1. 6., 22. 6., 13. 7., 24. 8., 7. 9., 20. 9., 11. 10., 22. 11., 6. 12.,
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě vybavení společenské místnosti v hodnotě 20 000 Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením TEREZA, Terezy Novákové 1947/62a, Brno,
• schválila
smlouvu o narovnání mezi městskou částí a společností Brixton-stavitelství, s. r. o., jejímž předmětem je kompenzační ošetření dvanácti kusů vzrostlých stromů a ošetření kořenů dřevin poškozených při výkopových pracích,
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o prověření možnosti zklidnění dopravy v ulici Měřičkova (snížení rychlosti, výraznější dopravní značení apod.),
• schválila
zaslání žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o instalaci přechodu na ulici Maříkova (v úseku Jandáskova-Maříkova 1a).

Dana Filipi, místostarostka