Uvolnění bytu po neplatiči

V souladu s platnými pravidly pro přidělování bytů, která umožňují získat do nájmu obecní byt za předpokladu uhrazení dluhu po předchozím nájemci, zveřejňujeme následující údaje o uvolněném bytu:

Údaje o bytu - Novoměstská 39, byt č. 7, 3. nadzemní podlaží, velikost 2 + 1, celková plocha 61,55 m2 (kuchyň 12,0 m2, pokoj 17,3 m2, pokoj 14,3 m2, předsíň 6,7 m2, WC 0,9 m2, koupelna 2,6 m2, komora 2,5 m2, lodžie 3,55 m2, sklepní kóje 1,7 m2)
Výše dluhu - samotný dluh 369.677,-- Kč
- příslušenství dluhu ke 31. 12. 2023 22.777,-- Kč
Termín pro podání žádosti - do 31. 1. 2024

K zařazení mezi zájemce o pronájem bytu je nutná nabídka uhrazení alespoň 25 % dluhu bez příslušenství. Nabídne-li zájemce uhradit větší část dluhu, případně i příslušenství (nebo jeho část), bude při hodnocení žádostí bodově zvýhodněn. Žádost musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na bytovém odboru ÚMČ nebo ke stažení na internetové adrese www.reckovice.cz v rubrice „Aktuality“. Uhrazením dluhu dojde k postoupení pohledávky novému nájemci, který tak vystřídá obec v pozici věřitele a může dluh vymáhat po vystěhovaném neplatiči.
Bližší informace je možné získat na bytovém odboru ÚMČ, Palackého nám. 11, tel. 541 421 719.

Ing. Ivan Melichar
vedoucí bytového odboru