Projekt ''Trenéři do škol'' si dává za cíl zatraktivnit dětem sportování, zvýšit kvalitu hodin tělesné výchovy a zvýšit počet sportujících dětí. V hodinách tělocviku asistují učitelům kvalifikovaní trenéři a trenérky. Pomáhají s průběhem hodin, představují nové trenérské metody a moderní pojetí tělocviku a v neposlední řadě pomáhají i zvýšením bezpečnosti hodin tělesné výchovy. Na základní škole Novoměstská asistuje v hodinách tělesné výchovy (1. - 3. třída) trenérka Bc. Lenka Purčová a trenér Pavel Panovský, student oboru „aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek“ na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Projekt probíhá na šesti základních školách v Brně, přičemž tři hodiny týdně na řečkovické ZŠ Novoměstská.
Hodiny tělesné výchovy bývají mnohdy opomíjeny a nevěnuje se jim taková pozornost, kterou by si zasloužily. Přitom naučit dítě sportovat odmala je klíčové i v jeho dalším vývoji a v dospělosti. Jsme rádi, že projekt provozovaným spolkem Malý fotbal Brno pomáhá dětem sportovat již odmala.

Radim Trbušek
koordinátor mládežnických projektů Malý fotbal Brno, z. s.