Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude jako obvykle zahájeno na přelomu března a dubna. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy, vydaných příslušnými silničními správními úřady, vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekcích „Parkovaní a odtažená vozidla“ a Správa a údržba komunikací“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.
Čištění po zimě:
Část č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ vč. parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, VRÁNOVA, JELENÍ, DÍLY, JEZERŮVKY 19–23, LEKNÍNOVÁ 1–11, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 25. 3.
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 26. 3.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA – části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 27. 3.


Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 28. 3.
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HAPALOVA 6, HORÁCKÉ NÁM. 10, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“
TERMÍN: 2. 4.

Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 3. 4.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
NOVOMĚSTSKÁ – část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, BOSKOVICKÁ – část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA
TERMÍN: 29. 5., 4. 9. a 14. 11.
BLOK č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a – obslužná kom., FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 3. 6., 9. 9. a 15. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 5. 6., 11. 9. a 18. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 10. 6., 16. 9. a 19. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ – část kolem býv. kasáren k č. 100, TEREZY NOVÁKOVÉ – část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, JEZERŮVKY 19–23, LEKNÍNOVÁ 1–11, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a – obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 30. 5., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 6
BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE – spodní část, ÚLEHLE, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, CUPÁKOVA
TERMÍN: 4. 6., 10. 9. a 18. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, LUH, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 6. 6., 12. 9. a 19. 11.

Čištění základního komunikačního systému – čištěny jsou jen úseky ulic v trase linek MHD, není-li dále uvedeno jinak

BLOK č. 8 (ZÁKOS/1):
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, KOŘÍSKOVA, NOVÉ NÁM. – část mezi Žitnou a Měřičkovou, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, NOVOMĚSTSKÁ
TERMÍN: 19. 6. a 25. 9.
BLOK č. 9 (ZÁKOS/2):
PALACKÉHO TŘ., KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ vč. parkovacích zálivů, MEDLÁNECKÁ vč. parkovacích zálivů
TERMÍN: 24. 6. a 30. 9.
BLOK č. 10 (ZÁKOS/3):
VÁŽNÉHO, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ, PALACKÉHO NÁM., KÁRNÍKOVA, TEREZY NOVÁKOVÉ vč. parkovacích zálivů, ŽILKOVA
TERMÍN: 18. 6. a 24. 9.
BLOK č. 11 (ZÁKOS/4):
HAPALOVA, GROMEŠOVA, MAŘÍKOVA, JANDÁSKOVA, TUMAŇANOVA
TERMÍN: 20. 6. a 26. 9.

Čištění samostatných parkovišť
BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ - parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 12. 6., 18. 9. a 20. 11.
BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, ŽITNÁ 21–23, ŽITNÁ 13 – od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 17. 6., 23. 9. a 21. 11.
BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2–3, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, HAPALOVA 6
TERMÍN: 11. 6., 17. 9. a 20. 11.
BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“, HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 13. 6., 19. 9. a 21. 11.

Čištění ostatních, dopravně méně významných komunikací
BLOK č. 16 (MIMOBLOK/1)
KOŘENSKÉHO – část k hudební škole, KUNŠTÁTSKÁ – odbočka k Měřičkově č. 44, KUNŠTÁTSKÁ – příjezd k mateřské školce, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, PODHÁJÍ – úsek od Top Moravia Q přes most k Novoměstské a část přes stavidlo k č. 12
TERMÍN: 17. 7.

BLOK č. 17 (MIMOBLOK/2)
OVČÍRNA, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, BRATŘÍ KŘIČKŮ - příjezdy k domům, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, SKREJŠ, U VRÁNOVA MLÝNA od mostu k rybníku, K ZÁPADI - část za domy k zahrádkám, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 18. 7.

Čištění dopravně významných komunikací prováděné společností Brněnské komunikace, a. s.

Část č. 1 (čištění po zimě)
ŽITNÁ vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, MĚŘIČKOVA vč. parkovacích zálivů a části bez MHD, VÁŽNÉHO, PALACKÉHO NÁM., HAPALOVA
TERMÍN: 4. 4.

Část č. 2 (čištění po zimě)
NOVOMĚSTSKÁ, MAŘÍKOVA
TERMÍN: 5. 4.

Poznámka:
• Ulice jsou v jednotlivých blocích seřazeny dle pořadí (posloupnosti) jejich čištění.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí