Na své 22. schůzi 23. ledna 2024 rada městské části:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2023,
• vzala na vědomí
plnění rozpočtu VHČ – bytového hospodářství – k 31. 12. 2023,
• schválila
poskytnutí dvou věcných darů do tomboly Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice na Společenský ples, konaný dne 17. 2. 2024, a na Řečkovický ples, konaný dne 2. 3. 2024,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „MŠ Škrétova, adaptace bytu na novou třídu“ nabídku předloženou společností Pam Arch, s. r. o., se sídlem Vránova 1241/3, 621 00 Brno,
• navrhla
program zasedání zastupitelstva městské části.

Dana Filipi, místostarostka