Na základě požadavku města Kuřim, spočívajícího v propojení severní a jižní části města jednou linkou, a vzhledem k rozvíjející se zástavbě Kuřimi by v průběhu konce dubna (předpoklad k 27. 4. 2024) mělo dojít ke zrušení linky 71 (Brno-Královo Pole, nádraží – Brno, Řečkovice – Česká – Kuřim) a linky 310 (Vranov – Lelekovice – Česká – Kuřim) a k jejich nahrazení linkou 304 v trase Brno-Řečkovice, nádraží – Česká – Kuřim.

Konkrétně pro městskou část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora to přinese posílení dopravy, protože zrušené spoje linky 71 v Brně budou přidány na linku 41, která bude mít ve špičkách pracovních dní interval 10 minut, tedy stejnou četnost spojení, jakou mají nyní linky 41 a 71. Navíc přibude linka 304, jejíž interval bude při zahájení provozu 15 minut mezi spoji v ranní špičce a 30 minut mezi spoji v odpolední špičce. Na území Řečkovic bude zastavovat v těchto zastávkách: Řečkovice, nádraží – Palackého náměstí – Řečkovice (u smyčky tramvají) – Žilkova – Díly (jednosměrná zastávka jen ve směru do centra Brna). Trasa linky dále povede po silnici II/385 přes Českou do Kuřimi.

Provoz linky 304 zajistí regionální dopravci (primárně ČSAD Tišnov, který už dnes zajišťuje dopravu na linkách 41 a 71) Co se týče odbavení cestujících a prodeje jízdních dokladů, nebudou zavedením linky 304 řečkovičtí občané nijak poškozeni. Princip koupě jízdenky bude stejný, jak jsou zvyklí. Při nástupu druhými dveřmi přiloží bankovní kartu a automaticky se jim zaznamená nástup a prodá jízdenka do cílové stanice vozidla. Při výstupu znovu kartu přiloží. Při případném nástupu do dalšího vozidla opět přiloží kartu. Odbavení ve vozidlech jak DPMB, tak společnosti KORDIS je spojeno do jednoho systému, a cestující tak nepřijdou o žádnou z výhod systému Pípni a jeď – např. o denní zastřešení. Jediným rozdílem je to, že při výstupu musí cestující přiložit kartu. Výše uvedený režim dopravy platí v pracovní dny v době od 5 do 20 hodin. Mimo tuto dobu je nástup do linky 304 pouze předními dveřmi, kdy řidič kontroluje jízdní doklady a současně je u něj možnost zakoupit si jízdenku (v hotovosti nebo platební kartou).

Do budoucna lze předpokládat prodloužení trasy linky 304 z Řečkovic, nádraží po silnici I/43 do uzlu Královo Pole, nádraží a zkrácení intervalu na 15 minut i v odpolední přepravní špičce v souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice Brno-Královo Pole, rekonstrukcí mostu přes železniční trať v České a rekonstrukci kolejí mezi Kuřimí a Brnem-Královým Polem, kdy vlaky linky S3 v daném úseku budou jezdit ve špičkách v intervalu 30 minut místo intervalu 15 minut.

Pro občany Řečkovic to tedy ve srovnání se stávajícím stavem bude znamenat, že budou mít i nadále zajištěnu stejnou četnost spojení linkou 41, jakou dnes zajišťují linky 41 a 71, a navíc budou mít zcela novou linku 304, která doplní spojení do Králova Pole, nádraží (po zahájení provozu linky jen k nádraží Řečkovice), ale především zajistí propojení dolní a horní části Řečkovic ve špičkovém intervalu 15 až 30 minut.


KORDIS JMK, a. s.