V brněnských Židenicích mají velký sběrný dvůr. Slouží nejen veřejnosti, ale i podnikatelům a živnostníkům. Jeho kapacita a služby jsou k využití také pro občany Řečkovic a Mokré Hory.
V areálu společnosti SAKO Brno se otevřel nový, moderní a velkokapacitní sběrný dvůr. Je určen pro firmy, živnostníky, podnikatele i pro občany. K dispozici je sedm dní v týdnu.
Právě každodenní otevírací dobu sběrného dvora na Jedovnické ulici podnikatelé oceňují. Rozšířená otevírací doba nabízí velký komfort, neboť odpad nemusí odvážet ze svých prostor během běžné pracovní doby, ale například v podvečer či o víkendu. Sběrný dvůr na Jedovnické 4 je totiž otevřen každý den – v pracovní dny od 7 do 18 hodin, o sobotách a nedělích od 9 do 17 hodin.

Čtyři otázky pro…
Daniel Struž, místopředseda představenstva městské odpadové společnosti SAKO Brno

Kolik sběrných dvorů se v Brně nyní nachází?
Síť sběrných dvorů je v Brně velmi hustá, co se dostupnosti i vybavení týče. Aktuálně jich SAKO Brno provozuje 35, což je mezi velkými městy republiky unikátní. Snažíme se, aby docházková vzdálenost pro obyvatele města byla co nejmenší a aby každý den v týdnu byl v příjemné dojezdové vzdálenosti k dispozici alespoň jeden sběrný dvůr. Proto jich má hned několik také nedělní provoz.

Čím je nový sběrný dvůr specifický?
Výjimečný je v mnoha ohledech. S manipulační plochou skoro tři čtvrtě hektaru jde opravdu o jeden z největších dvorů republiky. Dimenzovali jsme jej na přibližně 15 tisíc tun odpadu ročně, je v něm střepiště pro celé Brno, zpětný odběr elektrozařízení či pneumatik. Lze v něm odevzdat více než 400 druhů odpadu, včetně odpadů nebezpečných, stavebních, bere prakticky veškerý odpad z podnikání. A je tak veliký, že do něho pohodlně můžete vjet i náklaďákem.

Pro Sběrný dvůr na Jedovnické jste dokonce založili webovou stránku…
Svým rozsahem činností si Sběrný dvůr speciální web zaslouží. Zprovoznili jsme velice jednoduché stránky www.sberny-dvur-brno.cz, aby si podnikatelé mohli předchystat zákonné dokumenty, ukládané legislativou, čímž se výrazně urychlí samotný proces předávání odpadů. Stránky taktéž umožní uzavření objednávky na svoz odpadu elektronicky. Občanům pak stránky připomenou, které odpady do sběrného dvora patří a jakým způsobem se odpad ve sběrných dvorech odevzdává.

Co stálo za myšlenkou zřídit mezi areálem ZEVO a třídicí linky velkokapacitní sběrný dvůr?
Brnu dlouho scházel dostatečný a dostatečně vybavený prostor, v němž by bylo možné odpad shromažďovat, dále třídit a poté ekologicky zpracovávat. Dvůr přesně na tomto místě má logiku a opodstatnění, v jeho blízkosti máme jak efektivní zařízení, v němž se spalitelný odpad mění v teplo a elektřinu, tak i automatickou třídicí linku, v níž se zpracovává tříděný odpad. Takže komodity, které přijdou do Sběrného dvora, se už nemusí někam složitě a daleko převážet, ale rovnou se s nimi bude dále v místě pracovat. Zkrátka provoz Sběrného dvora na Jedovnické přináší městu nemalé úspory v logistice a brněnskému odpadovému hospodářství dává ještě hlubší smysl.

Daniel Struž, místostarosta