V dubnu plánují zahájit Technické sítě obnovu veřejného osvětlení (VO) v ulicích Škrétova, Kremličkova a Renčova.

Díky speciální technice (přístroj na měření statiky stožárů, který vlastní jak jediní v ČR, dále speciální jasoměr atd.) lze předpovědět konec skutečné životnosti stožárů i kabelů a předejít tak jejich pádům, haváriím a udržovat VO v souladu s planými normami.
Celkem bude obnoveno přes padesát stožáru včetně svítidel.
Osvětlení bude vyhovovat současně platným normám a nebude ani oslňovat ani přesvětlovat (což u starého VO plně neplatilo) návrhy osvětlení vychází ze zatřídění komunikací, hustoty dopravy a nových norem. Práce by měly být ukončeny v červenci.

Případné dotazy a připomínky lze směrovat na našeho projektanta TSB pana Ing. Bomberu, tel. 734 238 868 nebo na zástupce realizační firmy UniCab pana Ing. Polanského, tel. 775 590 264.

Technické sítě Brno, a. s.