11 Přednáška fotoV rámci cyklu přednášek o dějinách umění pokračujeme v dubnu druhou přednáškou, věnovanou Národnímu divadlu. Národní divadlo v Praze je bezpochyby nejdůležitější stavbou české architektury 19. století. Budova je v našem obecném povědomí opředena mnoha příběhy až mytického charakteru. Nejlépe o úctě chované k této stavbě ostatně vypovídá její přezdívka "zlatá kaplička". Jak to tedy bylo s oněmi sbírkami mezi obyvatelstvem, se základními kameny, s opravou po požáru, co vlastně zobrazuje bohatá výzdoba budovy? A co Josef Zítek? Ten je obecně pokládán za geniálního tvůrce – jaká je tedy jeho architektura divadla? Opravdu například vychází z bytostně českých vzorů? A s jakou konkurencí se Zítek musel potýkat? Chystaná přednáška se tedy pokusí představit Národní divadlo z různých, možná ne až tak obvyklých úhlů pohledu.

Přednáší Mgr. Jan Galeta, Ph.D., z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednáška proběhne v úterý 23. dubna 2024 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11.

Vladislav Musil, předseda Komise kultury RMČ