18 Dětský sportovní den foto1 1Rok utekl jako voda a v půlce června se znovu uskutečnil Sportovní dětský den v Řečkovicích, a to již tradičně ve sportovním areálu ZŠ Novoměstská. Musím říct, že za tu dlouhou dobu se z této akce díky úspěšné spolupráci s vedením místní radnice a díky jeho podpoře, pochopení ZŠ Novoměstská a dalších místních organizací stalo již tradiční řečkovické setkání zejména mladých účastníků či zájemců o sport, kteří si zde mohou vyzkoušet různé sporty nebo se přijít jen tak pobavit a zasoutěžit si v tradičním sedmiboji. Letos se akce opět zúčastnilo téměř 150 dívek a chlapců v doprovodu rodičů či prarodičů. Hlavním smyslem této akce je ukázat veřejnosti, jaké různé sporty a aktivity mají k dispozici v blízkém okolí, a tak se i letos na mimosoutěžních stanovištích mohli setkat se zástupci 1. NH Brno, SK Řečkovice, KB Brno, TAK Hellas či DětskýFutsal.cz. Na dalších stanovištích pak účastníci mohli buď navštívit stanoviště Frikulínu i s nafukovacím hradem, nebo techniku bezpečnostních a záchranných jednotek. Ti nejlepší v jednotlivých kategoriích soutěžního sedmiboje byli již tradičně na závěr odměněni hodnotnými cenami z rukou starosty městské části. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem, kteří různými způsoby přispívají k tomu, aby se tato tradiční akce, na niž od jejího vzniku zavítaly již stovky místních obyvatel, uskutečnila i letos, a to jmenovitě Marku Viskotovi, Oldřichu Gardášovi, Josefu Jelínkovi, Petru Lesenskému, Ivaně Bláhové a kolegyním a kolegům z Frikulínu, Evě Janovské a tanečnímu souboru ze Sokola Řečkovice, vedení a hráčům 1. NH Brno a také strážníkům Městské policie v Řečkovicích. I toto ukazuje, že v naší městské části funguje skvělá komunita plná obětavých a odhodlaných lidí, kteří se často ve svém volném čase věnují tomu, aby zde fungoval sport a volnočasové aktivity pro nás všechny, za což jsem osobně upřímně velmi rád.

Filip Hrůza
Člen sportovní komise