Jak už jsem několikrát psala, téměř 200 let byla Mokrá Hora součástí obce a katastrálního území Jehnice. Proto se o historii naší obce dočteme i v jehnické kronice.
Dnes jsem si z kroniky vybrala zápis o prvním srpnovém dni roku 1934, který zaznamenal tehdejší kronikář, řídící učitel František Havelka.

“Dne 1. srpna t. r. o 3. hod. odpoledne snesla se nad Jehnicemi, Mokrou Horou a okolím prudká bouře s průtrží mračen. Déšť spustil se z nízkých, skoro po zemi běžících mračen v celých souvislých provazcích v takovém množství a síle, že v malé půlhodince pokryta celá země vodou do takové výše, že v obci není pamětníka. Potůčky se proměnily v dravé bystřiny, které svou zkalenou vodou unášely vše, co jim v cestě překáželo, drásaly břehy a vymílaly koryta. Rovná místa proměněna v rybníky a jezera. Na návsi v Jehnicích stála voda u čísla 34 na metr, u hasičského skladiště na 60 cm vysoko. Louky mezi Mokrou Horou a Řečkovicemi byly úplně zaplaveny tak, že voda proudem odtékala přes silnici, tu nesjízdnou učinila. Obecní a veřejné cesty v Jehnicích učiněny naprosto neschůdné a nejnutnější opravy cest vyžádaly si nákladu 1 500 Kč. Na polích, jelikož obilí bylo již všechno sklizeno, způsobila tato bouře méně škod, toliko brambory a čerstvě zoraná pole byla odplavením ornice poškozena.”

Kronikář popsal i “zpustošení letní koupelny”, tedy plovárny v Mokré Hoře, o jejímž otevření v červnu 1911 jsem psala v minulém čísle Řeči.
Za bouře byly plovárna i její zázemí silně poškozeny rozvodněným potokem Rakovcem.
Na opravě se finančně podíleli členové Okrašlovacího spolku a zejména pan Vichr. Způsobené škody tak mohly být brzy odstraněny.

Krásné prázdniny, dostatek sluníčka i přiměřeného deště a v září na shledanou.

Mgr. Dana Malíková

Vážení a milí literární gurmáni,
přináším další várku knižních lahůdek, tentokrát trochu objemnější díky prázdninám. Některé tipy na letní čtení jste dostali již minule, ale věřím, že dobrých tipů není nikdy dost.
K létu patří cestování, a ne každý se vypraví do všech končin, kam by chtěl, proto nám k rozšíření obzorů poslouží knihy. Asi ne každý by věřil tomu, že se spoustu zajímavých věcí o lidech, místech a krajinách dozví i z detektivek. Někteří čtenáři nemají tento žánr v oblibě, hemží se to tu vrahy, psychopaty a násilníky, ale v druhém, neméně významném plánu se můžeme dozvědět, jak to jinde vypadá a jak se tam asi žije. Namátkou. Detektivní série Louisy Pennyové s inspektorem Gamachem v hlavní roli vám ukáže, jak se žije ve frankofonní části Kanady, dozvíte se leccos i o dějinách celé země. První díl se jmenuje Zátiší a autorka jich napsala už devět, zatím poslední má název Kudy vchází světlo. Nebo jiná série: Jean-Luc Bannalec a jeho detektivky z Bretaně. Při četbě o tomto koutu Francie si úplně krásně představíte moře, ryby, ústřice a vlahý vítr, který se nese nad pevninu. První díl má název Bretaňské poměry a zatím poslední, šestý, se jmenuje Bretaňské světlo. Toto jsou destinace vcelku běžné, ale co například takové Mongolsko. Zatím dva díly detektivek Iana Manooka Jerúlgelder a Kruté časy vám strhujícím způsobem osvětlí nejen záhadu místních vražd, ale také nastíní poměry a kulturu v této části světa.
Toto je pár tipů z beletrie, kde byste cestování opravdu nehledali, ale kromě toho máme samozřejmě velmi pestrou nabídku různě obsáhlých turistických průvodců ze všech světadílů, tak se neváhejte zastavit a přijďte si vybrat.
Cestovatelských tipů pro děti je též nepřeberné množství. Když jsem byla malá, mou nejkrásnější encyklopedickou knížkou bylo S malířem kolem světa s ilustracemi Jiřího Kalouska. Letos tento skvělý ilustrátor vydal letos novou knihu S malířem kolem Evropy. Dalším autorem, kterého řadíme mezi klasiky, je Miroslav Šašek. Z bohatého seznamu jeho knih máme v pobočce To je Austrálie a To jsou Benátky, v jiných pobočkách si pak můžete vypůjčit Hongkong, Irsko, Izrael, Londýn, Mnichov, New York, Paříž, Řecko a Řím.
Je krásné pozorovat, jak naše pobočka díky vám žije a jak se to vše nabaluje. V květnu jsem vám doporučovala knihy Petera Wohllebena, a představte si, překladatelka jeho knih, PhDr. Magdalena Havlová, CSc., žije v Řečkovicích a je naší věrnou čtenářkou. Ti z vás, kteří již některou Wohllebenovu knihu četli, mi jistě dají za pravdu, že jsou velmi čtivé a k tomu napomáhá i dobrý překlad.
Je moc fajn si s vámi povídat o knížkách i o všem možném a občas vás chceme něčím zajímavým překvapit. V červnu jste mohli tipovat, kolik procent tvoří naučná literatura pro dospělé v naší pobočce. Kdo z vás vyhrál, ještě nevím, ale výsledné číslo je 16,7 %. Jisté je jen to, že ten či ta z vás, kteří byli tomuto tipu nejblíže, vyhrávají knihu - a jakou jinou než naučnou. Na prázdniny jsou pro vás připraveny ještě dvě aktivity. Jaká je vaše knihovna? Budu moc ráda, když vyfotíte svou knihovnu, tři nejhezčí fotografie odměníme knihou a s vaším souhlasem uděláme ze všech fotografií výstavku. Fotky nám můžete přinést hotové nebo na „flešce“ a my je necháme barevně vytisknout. A abychom se vrátili k cestování, těšíme se ještě na jednu výstavu. Pošlete nám do knihovny pohled z vaší dovolené, i z těchto milých vzpomínek vytvoříme výstavu a připomínku toho, kde jsme všude v létě byli. Adresa je KJM Brno, Kolaříkova 3, 621 00, Brno. Těšíme se moc!
Ani děti nebudou o prázdninách ošizeny. Mohou nám přinést ukázat svoje čtenářské deníky a dostanou malou odměnu. A celé prázdniny mohou plnit naši Čtenářskou výzvu, tak směle do toho! Soutěžte a hrajte s námi!
Přejeme krásné léto a odpočinek s dobrou knihou.

Mgr. Jitka Fukalová a Mgr. Lucie Filipová, Pobočka KJM Kolaříkova

13 Dětský den foto 1Dětský den za radnicí se po tom loňském lehce deštivém opět vydařil na jedničku, když si letos do areálu bývalého pivovaru našlo cestu téměř 450 dětí. Ty si tak opět po roce mohly vyzkoušet nejrůznější soutěžní disciplíny, připravené spoluorganizátory z řad řečkovického Pionýra a Sokola. Tradičně byly vedle soutěžních aktivit připraveny i mnohé další atrakce a zábavný program, jako dětská diskotéka, jízda na konících, policejní auto nebo skákací hrad, přičemž na pódiu a v jeho blízkém okolí probíhal souběžně doplňkový zábavný program. Vystoupily mažoretky z pobočky DDM Frikulín, Pampelišky z tanečního oddílu Sokola Řečkovice nebo třeba také skupina historického šermu Njörd se svými ukázkami. Doplňkového programu dětského dne se letos zúčastnila také pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře se svými speciálně připravenými aktivitami. Celým programem dětského dne za radnicí provázela sympatická moderátorka Karolína Zbořilová.

Za pomoc s organizací dětského dne patří bezesporu velké poděkování všem zúčastněným, a v neposlední řadě Oldřichu Gardášovi.

Filip Hrůza

13 Dětský den foto 2 1

15 Krčma foto 1 1V dávných dobách, kdy ještě nebyly v provozu železnice a nejezdila auta, zajišťovali přepravu lidí a zboží formani s koňskými potahy. A ti si museli po náročné cestě někde odpočinout a posilnit se. Proto vznikaly při starých cestách odpočinkové stanice – krčmy nebo také zájezdní hostince, v historických pramenech nazývané taverny. Bývaly od sebe vzdáleny na míli cesty (cca 7,5 km), což byla vzdálenost, kterou mohl plně naložený vůz urazit za půl dne. Záleželo také na sjízdnosti terénu.
Jedna taková krčma stála také v Řečkovicích na tzv. Horní cestě královské, vedoucí z Brna do Kladska a Slezska s odbočkou na Prahu. Původně se nazývala Na Peštu. Později se vžilo pojmenování Veselka. Stála v místech dnešního stavení na ulici Terezy Novákové č. 35.
Za třicetileté války byla krčma zničena a v roce 1676 obnovena jezuity, někdejšími majiteli řečkovického panství (1623-1773). V budově byla předsíň, velká nálevna, obytná světnice, kuchyně a komora. Součástí stavení byla jatka, tři stáje pro koně a dvě pro krávy, chlév pro drůbež, stodola, kolna pro povozy a studna s pramenitou vodou. Pod budovou byly rozsáhlé sklepy.
Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl zájezdní hostinec v roce 1782 prodán v licitaci za 600 zlatých. Od tohoto roku lze vysledovat jeho majitele nebo nájemce.
Až do své smrti v roce 1791 byl hostinským Petr Pařízek a po něm jeho syn Kašpar. Syn Kašpara Pařízka Václav provozoval živnost do roku 1868, kdy se stal majitelem Karel Schöffer, hostinský a řezník z Tuřan, který se oženil s Pařízkovou dcerou Barborou. Ta však do roka zemřela při porodu, a tak ovdovělý Schöffer po krátkém čase hostinec prodal a z Řečkovic odešel. Dalším z provozovatelů hostince byl František Tišnovský a po jeho smrti v roce 1882 jeho zeť Josef Barták. V roce 1889 zemřel v pouhých dvaačtyřiceti letech hostinský František Fleišner. Mezi lety 1890–1896 byl nájemcem Karel Procházka z Maloměřic, po něm krátký čas Josef Kukla z Loukonos v Čechách a Jan Maluška . Poté se až do r. 1900 uvádí hostinská Terezie Příhodová. Od roku 1900 byl po dva roky hostinským Matěj Sklenský z Trboušan. V roce 1902 sídlil v budově hostince také konzumní spolek. Hostinským byl Bartoloměj Večerka, od roku 1907 František Malý ze Žabovřesk. Krátce zde také působil František Pulec, který si později otevřel hostinec na dnešní Hapalově ulici 44. V roce 1925 byl hostinským Florián Valehrach, později Bohumír Tichopád (1939). Poslední hostinskou na Veselce byla až do poloviny padesátých let minulého století Albína Odehnalová. V těchto letech byl provoz hostince zrušen a budova prodána. Současný majitel budovu přestavěl do nynější podoby.

Ani v létě TIC BRNO nezapomíná na oblíbené komentované prohlídky města, které Brno ukazují z mnoha úhlů pohledu. O prázdninách můžete vybírat z devíti témat, z nichž většina je zaměřena na vznik Velkého Brna a jeho 100. výročí, takže můžete nově poznávat jednotlivé městské části. Řečkovice si s průvodcem můžete projít 20. 7. 2019.

20. 7. 16.00 Řečkovice včera a dnes
Průvodkyně: Martina Zdražilová
Sraz: konečná tramvaje č. 1, Řečkovice
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Velkého Brna se projdete jednou z nejsevernějších brněnských městských částí. Nahlédnete do historie dávné, i té, kterou si ještě mnozí pamatují. Uslyšíte místní pověsti a odpoledne můžete zakončit na výstavě v bývalém zámečku nebo třeba v cukrárně.

Lenka Němcová
TIC BRNO

První zářijovou sobotu proběhne v areálu bývalého řečkovického pivovaru charitativní akce s názvem BRNĚNSKÝSTOOCK. Organizátorkou je fotografka Lucie Kovářová, moderátorem herec Městského divadla Brno Alan Novotný. Položili jsme oběma řečkovickým rodákům několik otázek.

18 Rozhovor foto L. KovářováLucie Kovářová

Lucie, můžete nám akci trochu přiblížit?
Tento projekt je oslavou TOHO, že alespoň na jeden den umíme „vypnout“, zapomenout na spory, starosti všedních dní, odkud pocházíme či jací jsme a máme možnost DÝCHAT SPOLEČNĚ! V míru a lásce si tento den prožít!
Ráda bych také, abychom ukázali nové generaci, jak krásně můžeme trávit čas společně, s rodinou, přáteli a kamarády…, kvalitní čas, na který budeme vždy vzpomínat. A nepotřebujeme k tomu ani koukat do telefonů či tabletů…
Proč ten nezvyklý název BRNĚNSKÝSTOOCK?
BRNĚNSKÝSTOOCK vznikl z myšlenky a vize Woodstocku. Kdo to nezažil tenkrát, tak snad bude mít možnost teď s námi! Bez zábran, v klidu, pohodě, míru, lásce… Je jedno, kdo je kdo, hlavně, že se máme rádi! A že se něco nepodaří? No a co? Poučíme se z toho a příště budeme chytřejší!
Lidé se mě často ptají, proč ty dvě o? No proto, že jsme jedineční! Woodstock měl dvě o na začátku, a my je máme na konci.
Na co všechno se mají návštěvníci těšit a pro koho je akce určena?
Dětské odpoledne začíná ve 14 hodin. Vaše děti či vnoučata si s námi užijí spoustu legrace na skákacím hradě nebo při vystoupení různých interpretů.
Celou akci zahájí úžasné Divadlo Špílberg se svým představením pro děti Maxipes Fík jak putoval na Woodstock. Pak rozdáme tu nejlepší zmrzlinu v Brně od Agnes, abychom vykouzlili všem úsměv na tváři!
Josef Klíč a jeho violoncellový orchestr jednomužný Vám k pojídání zmrzliny zahraje melodie z pohádek, večerníčků či filmů… a děti budou hádat, kam tyto písně zařadit. Samozřejmě na vítěze čeká odměna, a nejen zde! I na všech dalších stanovištích!
Děti si mohou vyzkoušet svoji zručnost v kreativních dílnách či se mohou stát rytíři nebo rytířkami.
Čekají na Vás dílničky pod vedením Domu dětí a mládeže Helceletka - FRIKULÍN - malování na obličej, tvorba květinových čelenek, barevných copánků do vlasů, výroba odznáčků a placek dle vlastní fantazie.
Naučíme Vás vyrábět krásné výrobky z pedigu.
Dospělí se v letošním roce mohou těšit na vystoupení Martina Kudličky a jeho kapely v krabici. Letošní rok je pro mě opravdu výjimečný. Je mi velikou ctí oznámit, že dorazí i Michal Pavlíček a Načeva, Plastic People of the Universe New Generation, Folk Team, také nás podpoří naše brněnské krásky z kapely Loretta, dále přitvrdíme a vychutnáme si i kapelu Forrest Jump a na závěr zahrají Ten Sticks, kteří jsou alespoň pro mne malým objevem roku.
Jídla a pití bude dostatek - tento rok máme připravenou speciálku! Kdo má rád grilování, určitě si přijde na své!

19 TJ Sokol Řečkovice foto 1V letošním roce naše tělocvičná jednota navázala spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Tereza v Brně-Řečkovicích. Nejenže uživatelé Domu Tereza se svými vychovateli začali využívat sokolovnu pro vlastní cvičení, ale i oddíl všestrannosti dětí „Mrňousci“ přivítal tyto uživatele
do svých běžných cvičebních hodin. Přibližně jedenkrát za měsíc zavítají uživatelé v doprovodu svých vychovatelů do cvičební hodiny a společně s dětmi z oddílu Mrňousci se zapojují do cvičení na nářadí, s náčiním a do různých her. Letos také zavítali i na kulturní akce, které naše jednota pořádá. Jednak se zúčastnili, a to nejen jako diváci, krojovaného plesu, ale přišli si užít i dětský karneval.
Také Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza pořádá
pro své klienty spoustu akcí. Na konci května se konala akce Strom života, na které se opět propojila spolupráce Domova Tereza a Sokola. Akce se konala v prostorách bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích. Děti z tanečního souboru Pampelišky Ř13 nacvičily s uživateli na vozíčkách taneční choreografii na českou píseň Škoda lásky, se kterou předtančily
a otevřely celou akci. I přesto, že se sluníčko schovávalo za mraky a foukal chladnější vítr, děti zvládly skvěle a s úsměvem na tváři v polkovém rytmu ovládat vozíčky a rozzářit tak oči nejen vystupujícím uživatelům, ale i roztleskat a rozezpívat obecenstvo.
Vystoupením na akci Strom života jsme sezonu 2018/2019 příjemně společně zakončili. Po prázdninách už se těšíme na sezonu novou a na další vzájemnou spolupráci mezi Sokolem a Domem Tereza.

Irena Zahrádková, TJ Sokol Brno-Řečkovice

21 Horácké foto pngTento rok byl jiný… V minulých školních letech jsme školu pro návštěvníky otevírali pravidelně dvakrát ročně, proč to bylo letos jiné? Důvodem jsou časté dotazy na možnost jít se podívat do výuky i náš záměr ukázat běžný život školy v průběhu celého roku.
To, že máme školu otevřenou každý měsíc, vede k tomu, že každý může vidět i opakování z matematiky či jiného předmětu, spolupráci s asistentem pedagoga nebo také, jak děti píší diktát. Může vidět i to, jak děti „zlobí“ nebo jak jsou prvňáčci čtvrtou hodinu unaveni a musí se jim zařazovat odpočinkové aktivity. Zhlédnout lze také vstřícnost a trpělivost našich učitelů a přátelské prostředí, které se snažíme pro děti budovat.
Pokud někdo z návštěvníků něčemu z našich postupů nerozumí, jsme připraveni na vysvětlování. Prosíme proto návštěvníky, aby tyto dny chápali jako příležitost pro sdílení a vzájemnou komunikaci, jak byly zamýšleny.
Ivana Melichárková, ředitelka ZŠ

22 Výstavba foto 1Někteří z vás si jistě v uplynulém roce mohli všimnout, že se za řečkovickou železniční stanicí staví v areálu bývalé Lachemy nová výrobní hala. V souvislosti s touto výstavbou jsme byli osloveni některými občany z dolní části Řečkovic, zda bychom nezjistili nějaké bližší informace k této výstavbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost zabývající se mořením nerezových a uhlíkových ocelí ostřikem či namáčením ve vanách s roztokem kyselin, může to u laické veřejnosti vzbuzovat obavy, nakolik objekt splňuje požadavky na ochranu životního prostředí. Podařilo se nám zkontaktovat majitele tohoto nového objektu, kteří byli ochotni se s námi osobně sejít a odpovědět nám na naše dotazy.

Výsledkem setkání je krátké představení rodinné firmy FK systém – povrchové úpravy, s. r. o., které připojujeme k tomuto článku.
„Každá nová stavba vyvolává vždy spoustu otázek, kontroverzí a do určité míry i zvídavost. Pokud se jedná zčásti o chemický provoz, jako tomu je u novostavby průmyslové haly na ulici Karásek, obavy mohou vzniknout. Na rozdíl od našich budoucích sousedů je naše společnost čistě rodinná brněnská firma. Od roku 1989 se snažíme již po tři generace poskytovat služby v oblasti povrchových úprav nerezových a uhlíkových ocelí a vzhledem k projektu v Řečkovicích lze snad i říci, že se nám to daří na špičkové úrovni. Výběr této lokality nesouvisí pouze s vhodností pozemku v rámci územního plánu, ale také osobním vztahem k lokalitě poblíž našeho bydliště. Můj otec, jeden z majitelů společnosti, je bývalý člen školské rady řečkovického gymnázia a já nedávný absolvent.
Naším motem je: ,,Kvalita, pružnost, bezpečnost a ochrana životního prostředí“. Velmi přísné brněnské limity na čistotu vody a ovzduší splňujeme s velkou rezervou díky vlastní moderní neutralizační stanici. Hlukem a prachem náš provoz okolí také nebude zatěžovat. V rámci výstavby hradíme výsadbu několika desítek stromů v Řečkovicích. Parkoviště pro všechny zaměstnance a zákazníky se nachází uvnitř našeho areálu. Nad rámec povinností vyplývajících ze stavebního povolení budujeme na vlastní náklady chodník podél našeho pozemku na ulici Karásek. Věříme, že stěhování naší společnosti nebudete vnímat negativně, ale třeba jako nové pracovní příležitosti.“  Richard Kalný, koordinátor projektu

Závěrem lze jen dodat, že touto stavbou se budeme nadále zabývat i po spuštění zkušebního provozu na podzim tohoto roku, kdy nám byla přislíbena majiteli firmy možnost si nové prostory se zájemci z řad zastupitelstva prohlédnout.
Česlav Ulrich, člen zastupitelstva

sokolovnaV letošním úvodním čísle ŘEČI jsme zaznamenali, že se v průběhu roku 2019 v naší městské části uspořádá veřejná diskuse o budoucí podobě střediska Vysočina. Nejen naše Tělocvičná jednota Sokol, ale i řada dalších aktivních spoluobčanů toto oznámení velice vítá. Řešení této centrální části Řečkovic představuje náročný dlouhodobý proces ve veřejném zájmu. Je to velká a odvážná výzva, která vyžaduje širokou společenskou shodu a co největší podporu občanské veřejnosti. Dejme se tedy společně do toho a rozhodněme o budoucnosti této části našich Řečkovic. Není třeba se bát, vždyť bude-li vůle, bude i cesta. Protože se jedná o velice významný a exponovaný veřejný prostor, bude nejlépe začít vypsáním veřejné architektonické soutěže, a tak najít mezi různými návrhy profesionálních odborníků transparentním způsobem to nejlepší řešení. Jistou inspiraci a výsledky jsme mohli vidět na výstavě „Sedm podob Brna budoucnosti“, kde byla předvedena řada možností a způsobu pojetí podobných zadání v jiných městských částech Brna. Konstatujeme, že naše Řečkovice se řadí mezi jedny z mála panelových sídlišť v Brně, která nemají v rámci této výstavby zrealizován „kulturák“, jak se dříve lidově říkalo. Dalo by se předpokládat, že jako tělocvičný spolek budeme prosazovat pouze sportovní halu, ale není tomu tak, protože v naší sokolské činnosti mají svůj významný podíl i různé společenské a kulturní aktivity určené široké veřejnosti. Máme zpracovanou studii „Revitalizace sokolovny a možnosti využití okolních pozemků“. Uvedená studie řeší nejen dokončení celkové rekonstrukce objektu sokolovny s návrhem na zajištění jeho nutné obslužnosti, ale dále uvádí možnosti alternativního využití stávajících volných ploch (moderní víceúčelový objekt „centra volného času“, dříve označovaného „KULTURÁK“, pro různé společenské, kulturní a sportovní akce, zahrnující suterénní garážování osobních vozidel a venkovní hřiště). Součástí je revitalizace všech volných zelených ploch v celém areálu střediska Vysočiny.
V rámci sokolské výstavy k 100. výročí vzniku republiky jsme studii představili návštěvníkům z řad našich občanů a v závěru roku předali vedení naší MČ. Bližší podrobnosti o uvedené dokumentaci naleznete na www.sokolreckovice.cz.

Ing. Jiří Růžička, TJ Sokol Řečkovice

Frikulín logoDDM Helceletka-pobočka Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.helceletka.cz, Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tábor je nejvíc! Poslední volná místa na táborech!
Zde: http://www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/frikulin/is/tabory

Kroužky na školní rok 2019/2020
Od 1. 6. 2019 se můžete hlásit do zájmových kroužků pro děti i dospělé na nový školní rok 2019/2020. Čekají vás oblíbené kroužky, ale připravujeme i novinky.
Zahájení činnosti všech kroužků bude od 23. 9. 2019.

Klubík Frikulín pro nejmladší děti od 2 let přijímá registrace na nový školní rok 2019/2020.
Přihlašovat se můžete od 1. 6. 2019 přímo na našich stránkách v sekci KROUŽKY.
Bližší informace Petra Tichá 604 183 474 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

logo DominoDDM Helceletka - pobočka Domino, Kořískova 16, Řečkovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.helceletka.cz/domino
Informace: Mgr. Jana Podzemná, tel. 775 803 059

ZÁPISY DO KROUŽKŮ:

Milí zájemci o naše tvořivé kroužky, od 1. 6. je možno hlásit se on-line do našich kroužků na nový školní rok. Připravujeme VÝTVARNÉ A KERAMICKÉ KROUŽKY pro děti, školáky, předškoláky i nejmenší. Samostatně i v doprovodu rodičů. Novinky i osvědčené kroužky, na které jste zvyklí.

Z NOVINEK:
kreativní šití, děti 8-15 let
keramika s točením na kruhu, děti 7-15 let
výtvarka pro nadané děti
baby klub pro nejmenší s doprovodem

KLASICKÉ KROUŽKY:
výtvarka s keramikou, různé věkové skupiny
keramika pro děti
keramika pro dospělé
výtvarné putování (výtvarka s keramikou)
U některých kroužků bude možnost vyzvedávání dětí z družiny.

Přijďte se podívat do prostor našich dílen a vyzkoušet si činnost.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
středa 11. 9. 2019
čtvrtek 12. 9. 2019
Od 15 do 18 hod.

Více informací, přihlašování: www.helceletka.cz/domino, Jana Podzemná, 725 803 059, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

31 ZŠ Novoměstská fotoVe středu 19. června zorganizovala ZŠ Brno, Novoměstská 21, na závěr školního roku „Zahradní slavnost“ pro širokou veřejnost. Všech čtrnáct třídních kolektivů nás potěšilo zdařilým kulturním vystoupením. Našim žákům, žákyním, pedagogům a skvělé porotě patří velké poděkování za krásný zážitek. Touto akcí jsme se symbolicky rozloučili se stávajícím školním rokem a také s třídním kolektivem 9. třídy.
Všem našim dětem přejeme krásné prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou!
Za všechny pracovníky školy
Josef Jelínek - ředitel školy
Dagmar Černá – zástupkyně ředitele

prolukaDíky za podporu, získali jsme 634 hlasů a tím jsme zaujali pozici nejvíce podpořeného projektu v Řečkovicích a 5. místo ze všech navržených 79 projektů z celého Brna.

Všem moc DĚKUJEME, jsme rádi, že Vás toto téma zajímá.

Pro ty z Vás, kteří o (H)ráji ještě neslyšeli, jedná se o projekt v rámci participativního rozpočtu města Brna. V přední části proluky na ulici Terezy Novákové plánuje město výstavbu polyfunkčních domů. Avšak zadní část proluky má být i nadále nevyužitá a proto si myslíme, že právě toto místo by si zasloužilo, aby bylo konečně zkulturněno a otevřeno veřejnosti.
V současné době je pozemek zanedbaný, ale zároveň zde vznikl pestrý, živý kus přírody. Tato zeleň v létě mírní horko, poskytuje stín, tlumí hluk a omezuje prašnost, poskytuje krásné výhledy z oken.

V letošním ročníku participativního rozpočtu jsme přihlásili projekt přeměny části zanedbaného pozemku v místo setkávání a her. Ten by tak vytvořil hezký přechod mezi novou a starou zástavbou.

Ze současných Řečkovických projektů získal náš návrh největší podporu, což vnímáme jako obrovský úspěch a takto vysoká podpora veřejnosti ukazuje, že lidi v Řečkovicích tento projekt zajímá. Loni jsme se dostali do finále a získali přes tisíc hlasů, což sice nestačilo na vítězství, ale i tak jsme se umístili na 18. místě mezi všemi 78 projekty v Brně a na 2. místě v Řečkovicích. V letošním roce věříme v ještě větší podporu Vás, občanů. Nejdříve ale musí příslušné odbory města Brna a naše městská část schválit náš záměr, ale protože se od loňského roku nic nezměnilo, měla by to být jen formalita.

Díky projektu „Dáme na Vás“ můžeme získat až na 3 miliony korun na každý projekt v naší městské části. Znamená to, že kdyby každý 10 občan Řečkovic hlasoval, měli bychom mít dostatek hlasů na podporu alespoň dvou projektů v naší městské části, takže už teď jsme zvědaví na výsledky listopadového hlasování.

35 Asistenční služby fotoPotřebujete zajistit doprovody k lékaři, na nákup nebo na poštu? Chcete si přečíst místní zpravodaj, ale už na něj nevidíte? Přivítáte pomoc s roztříděním věcí v domácnosti nebo asistenci při nákupu? Neváhejte se obrátit na Asistenční služby nevidomým TyfloCentra Brno, o. p. s. Službu zajišťujeme v Brně, Znojmě a Břeclavi. Využít můžete doprovody na různá místa dle potřeby: k lékaři, na nákup, na návštěvu příbuzných, na poštu, na schůzku nebo pracovní pohovor a další. Pomoc je určena osobám od 16 let věku, které mají zrakové postižení, případně kombinované postižení, z nichž primární je zrakové. Službu poskytujeme také seniorům. Výše úhrady činí 120 Kč za hodinu, platí se podle skutečného času, tj. 2 Kč za minutu. V případě, že potřebujete občas zajistit např. vyzvednutí léků v lékárně nebo někam zavézt autem, nabízíme i možnost tzv. fakultativních služeb. Asistenční služby neposkytujeme osobám, které kromě těžké zrakové vady vyžadují specifický způsob komunikace: lidé s hluchoslepotou nebo osoby, které mají kromě zrakového postižení i jiný druh postižení, znemožňující běžnou komunikaci. Doprovody nemohou být poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady používají k pohybu invalidní vozík.
Více informací Vám rádi poskytneme na tel. č. 774 715 088 nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
TyfloCentrum Brno, o. p. s. nabízí komplexní služby pro osoby se zrakovým postižením (aktivizační, poradenské služby, sociálně terapeutickou dílnu a sociální rehabilitaci).

poradna svítáníV letošním roce slaví Diakonie Českobratrské církve evangelické třicáté výročí svého působení v Česku. Z toho téměř 26 let má zastoupení i v Brně na Hrnčířské ulici. Jsme pevným bodem na mapě sociálních služeb jihomoravské metropole, poskytujeme pomoc hendikepovaným, seniorům, lidem s nejrůznějšími obtížemi. A stále své služby rozšiřujeme. Stálicí naší nabídky je Centrum denních služeb. Zaměřuje se na péči o osoby, které potřebují dohled a péči druhé osoby, a to především kvůli příznakům demence.

Nově bychom chtěli nejen Brňanům nabídnout bezplatnou poradnu SVÍTÁNÍ, určenou pro pečující a pozůstalé.
Každý člověk se v průběhu života dostane do situace, kdy čelí ztrátě někoho blízkého. Mnozí se o nemohoucího nebo umírajícího dlouhodobě starají. Patří to k bolestnějším stránkám lidského bytí, a je obtížné takovou situaci zvládnout. Myslíme si, že sdílení pomáhá takové zkoušky ustát. Otevíráme proto poradnu pro ty, kteří v takto těžkém období nechtějí být sami, potřebují pomoc odbornou i praktickou. Pomůžeme získat informace jak žádat o sociální pomoc při péči o nemocného, jak pro něj efektivně upravit byt, ale také jak při tom všem nezapomenout na sebe samého.
Pozůstalým pak poradna SVÍTÁNÍ poskytuje klidné, bezpečné místo, kde ve vzájemné důvěře a blízkosti mohou mluvit o své bolesti, ztrátě. Budeme je provázet na nelehké cestě, pomůžeme jim zorientovat se v nové životní situaci. Pomoc v poradně je poskytována bezplatně, je však třeba se do poradny objednat telefonicky (731 642 068) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Pro informace o službách Centra denních služeb navštivte www.brno.diakonie.cz, tuto službu lze též přímo kontaktovat na telefonu 541 248 401.
NEMUSÍTE NA TO BÝT SAMI! Pomoc má mnoho tváří.
Jana Tesařová Dlabková, manažerka komunikace Diakonie ČCE – střediska v Brně

37 LIPKA foto Kroužek JezírkoPrázdniny jsou jako stvořené ke společnému vybírání aktivit na nový školní rok. V nabídce Lipky si kroužek vybere opravdu každý. Trávíme v nich spoustu času venku hraním, bádáním a poznáváním přírody. Přidejte se k nám!
Na Lipové se chystá pro všechny děti ve věku 4–6 let úplně nový kroužek Chrostíci. Čekají nás návštěvy u zvířecích i rostlinných přátel, které budeme zkoumat a žasnout nad nimi. Společně taky si zazpíváme, zaskotačíme a něco dobrého uvaříme. V nabídce Lipové najdete ještě další dvě novinky: Nezmárky pro 1.–3. třídu a E-mise pro středoškoláky, kterým není lhostejný stav životního prostředí.
Víkendový klub Lýkožrouti na Jezírku za Soběšicemi zahajuje novou sezónu! Všem ve věku 10–15 let slibuje dobrodružství v přírodě a trénink tábornických dovedností – rozdělávání ohně, vaření v kotlíku i nocování pod hvězdnou oblohou. Děti od 8 do 12 let zveme do nového kroužku Střevlíci, každé úterý od 16 do 18 hodin.

Nabídka Rozmarýnku v Jundrově je velmi pestrá, od ornitologického kroužku Puštíci a chovatelských Norníků přes zahradnicko-kulinářské Kuchtíky až po letošní novinku – badatelský kroužek Debrujáři pro děti ve věku od 8–10 let. Jestli se nemůžete rozhodnout, který kroužek je pro vás ten pravý, přijďte 14. září na Kroužkování, kde se jednotlivé kroužky představí.

Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou kroužcích určených pro zájemce starší 15 let. První z nich – Jógou ke zdravému životnímu stylu je pro všechny, kteří touží po regeneraci a protažení těla a chtějí zkusit i různé meditační a relaxační techniky. A druhý – Košíky je určen začínajícím i pokročilým tvůrcům s chutí uplést si košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace o kroužcích najdete na www.lipka.cz/krouzky-lipka.
Přejeme vám pohodové léto a v září v kroužcích na viděnou!
Amálka Čípková, Lipka

05 Krátce z historie fotkaKonečně se nám otepluje a začínají letní radovánky. Zahrádky s oroseným mokem, výlety, třešně, a v neposlední řadě koupání venku. To v dnešní době spousta z nás řeší na vlastních zahradách, malými nafukovacími bazénky počínaje a zapuštěnými bazény konče. Ovšem naši předci toto běžně neznali, museli spoléhat na přírodní a popřípadě veřejné koupání. Takže když byla roku 1911 otevřena v Mokré Hoře veřejná plovárna, jistě tuto novou možnost osvěžení přivítali.

Tato koupelna (dobové označení pro plovárnu) slavnostně zahájila svůj provoz 11. června 1911. Takto poeticky se o nové koupelně psalo dva dny před otevřením v Rovnosti: “Oblíbené letní sídlo a výletní místo bude oslavovati v neděli dne 11. června otevření nové plovárny a koupelny, postavené nákladem místního okrašlovacího spolku. Koupelna založena je na prostranství 1200 m2 velikém, má značný počet kabin a je celá vysokým prkenným plotem obehnána. Pozůstává z betonové plovárny a velké předehřívárny, do níž teče křišťálově čistá voda z lesních bystřin panství Řečkovického a Jehnického, která na slunci a vzduchu oteplena vlévá se silným proudem do koupelny, kde se takto stále čistá voda obnovuje. Kolem a mezi nádržkami jsou široké ochozy pro procházky sluneční a pískové lázně. Snad žádná koupelna v Brně a okolí nemůže se honosit tak neporušeně čistou vodou jako plovárna mokrohorská.”

Ještě před pár lety byly zbytky betonových bazénů vidět. Dnes je vše zasypáno a v místě někdejší koupelny je hřiště a malá otevřená posilovna.

Mgr. Dana Malíková

Patnácté výročí Internetové encyklopedie dějin Brna www.encyklopedie.brna.cz
(Databáze, o kterou mají zájem i další města)

Víte, kdy byla založena TJ Sokol Řečkovice a kdo byl jejím prvním starostou?
Kdy byla otevřena plovárna a „koupelna“ (dobové označení pro koupaliště) v Mokré Hoře a kdy bylo toto koupaliště průtrží mračen poškozeno?
Zajímá vás, jak se kdy která ulice jmenovala? Jaké pomníky a pamětní desky se na území Řečkovic a Mokré Hory kdy nacházely?
Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek z historie i současnosti města Brna lze najít na stránkách www.encyklopedie.brna.cz.

Před 15 lety Internetová encyklopedie dějin Brna položila základy k postupně vznikající unikátní síti městských encyklopedií. Tuto síť spojuje jednotný systém, vyvíjený od roku 2001 brněnským autorským kolektivem (tehdy se jednalo o malou skupinku nadšenců). Databáze hesel vytvářejí samostatné týmy odborníků v jednotlivých městech (v současné době již fungují internetové encyklopedie Jihlavy, Uherského Hradiště, Ostravy a další město svou encyklopedickou databázi nyní připravuje ke zveřejnění).

Webové stránky Internetové encyklopedie dějin Brna byly zpřístupněny široké veřejnosti 12. května 2004. V současné době tento webový portál zahrnuje přes 67 000 hesel a více než 20 000 fotografií. Základním a pomyslným rozcestníkem tohoto informačního portálu se staly brněnské ulice a náměstí, na něž volně navazují záznamy o brněnských osobnostech, událostech, pomnících, pamětních deskách, uměleckých dílech, stavbách i archeologických lokalitách. Mezi jednotlivými hesly i celými tematickými okruhy lze volně přecházet.
Veškeré úkony - zpracování hesel i obrazové dokumentace - provádějí členové autorského kolektivu zcela bez nároku na honorář, nad rámec svých pracovních povinností, často jen ve svém volném čase.

INTERNETOVÁ ENCYKLOPEDIE DĚJIN BRNA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Od roku 2012 má Internetová encyklopedie dějin Brna svůj profil také na Facebooku (https://1url.cz/gtnMg). Každý den zde nabízí jednu zajímavost z rozsáhlé databáze. Velkým tahákem pro jeho čtenáře jsou i srovnávací fotografie brněnských ulic a náměstí, které od data jejich pořízení dělí i více než 100 let. Významná výročí brněnských osobností i událostí Internetová encyklopedie dějin Brna připomíná na dalším fb profilu BRNO – stalo se v tento den (https://1url.cz/SMHAa).
Internetová encyklopedie dějin Brna má svou stránku i na Twitteru (https://1url.cz/bMLih) a Instagramu (https://1url.cz/qtnCn).

10 Rozhovor foto J. AdámkováNejlepší česká fotbalová rozhodčí Jana Adámková píská Ligu mistrů, mistrovství světa, ale i dětské futsalové turnaje v Řečkovicích

Jen málokdo ví, že v našem sousedství žije rozhodčí pískající kromě nejvyšší domácí soutěže také fotbalovou Ligu mistrů či mistrovství světa. Rozhodčí se zkušenostmi s vedením zápasů takových týmů, jakými jsou například Lyon či Barcelona. Zmiňovanou osobností s vlídnou tváří a přátelskou povahou je Jana Adámková, světově uznávaná sudí, která už deset let píská s odznakem FIFA. Letos má za sebou zápasy mužské první ligy, semifinále ženské Ligy mistrů a v červnu se jako jedna z hlavních rozhodčích zúčastní dokonce Mistrovství světa žen ve Francii.

Jani, nemůžeme začít jinou otázkou, jak Vás napadlo se stát fotbalovou rozhodčí?

Vlastně to nikdy nebyl můj profesní sen, vše šlo přirozeně. Když jsem fotbal aktivně hrávala, rozhodčí to se mnou nikdy neměli jednoduché. Po skončení aktivní kariéry jsem pak dostala nabídku a postupně si ověřuji slova mých kolegů, že drzejší hráči mají k funkci rozhodčího výborné předpoklady (smích). Jsem ráda, že jsem to tenkrát zkusila.

Jako hráčka jste byla moc šikovná, dotáhla jste to do reprezentace. Hrávala jste v záloze, neschází Vám balón?

Balón sledujeme poctivě s dcerou Natálkou v televizi (smích). Skrz profesionální deformaci se už však více zaměřuji na rozhodčí než na samotné hráče. Aktivně si jdu ale občas zahrát, třeba na malý plácek s řečkovickými futsalovými trenéry, kteří mně nikdy nic nedarují. I když jsou to jen přátelské zápasy s kamarády, musím být samozřejmě opatrná.

Futsal je v naší čtvrti jedním z nejpopulárnějších sportů. Získal si také Vás?

Především si mě získali lidé, kteří v Orlu Řečkovice ten sport trénují. Dělají to srdcem, čehož důkazem je každodenní nadšení mé devítileté Natálky, která hraje futsal za místní „blues“ už tři roky. Dokonce mě trenéři přemluvili, abych jim pomáhala s tréninky mládeže a s organizováním pravidelných měsíčních turnajů pro futsalovou mládež. Souhlasila jsem hned, je to sranda.

Brno nabídne dva nové dotační programy. Podpoří vznik zelených střech a využití srážkové vody – více informací na www.ekodotace.brno.cz

Od letošního června budou moci zájemci žádat o podporu v rámci dvou nových dotačních programů města Brna pro oblast životního prostředí. Prvním z nich je celorepublikový unikát „Zeleň střechám!“ podporující vytváření zelených střech. Tím druhým je dotační program s názvem „Nachytej dešťovku!“, kterým bude město Brno podporovat využití srážkové vody a jimiž navazuje na Státní fond životního prostředí.

Statutární město Brno pokračuje v rozvoji systému dotační podpory environmentálních projektů. Přichází tak s programem „Zeleň střechám!“, prostřednictvím kterého bude poskytována podpora na realizaci zelených střech na území města Brna. Naše město je tak vůbec prvním městem v Česku, které tímto způsobem motivuje a podporuje stavitele na svém území. Výše dotace se bude odvíjet zejména od druhu žadatele a typu zelené střechy. Bude přispíváno jak na extenzivní, tak i intenzivní typ zelené střechy a výše dotace se bude pohybovat v rozmezí od 900 Kč do 1 400 Kč na metr čtvereční, (viz přiložený rozcestník). Žadatel v rámci tohoto dotačního programu rovněž obdrží příspěvek na odborný posudek spojený s realizací zelené střechy ve výši až 10 000 Kč. První výzva k podávání žádostí o dotaci bude otevřena od 1. 6. 2019 a ukončena 30. 11. 2019 s tím, že jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně.

Druhou novinkou je projekt „Nachytej dešťovku!“. Tento dotační program bude určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“, kterých bylo dle statistiky za poslední rok více než šedesát. Město Brno tak jako první město v České republice navazuje v této oblasti na podporu státu a svým obyvatelům ještě více zpřístupňuje dostupnost projektů na využití srážkové vody. Žadatelům o dotaci bude město přispívat částkou ve výši 50 % příspěvku již poskytnutého Státním fondem životního prostředí a žadatel na území města Brna tak může získat až 75% podporu svého projektu. O tuto dotaci mohou požádat i ti, kdo realizovali svůj projekt s pomocí SFŽP již v roce 2018. Dotační výzva bude vyhlášena ve stejném termínu jako v prvním případě, tedy k 1. 6. 2019. V obou uvedených případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna. Žádosti bude možné podávat online

Velkou novinkou v letošním roce bude elektronické podávání žádostí v rámci všech dotačních programů administrovaných Odborem životního prostředí MMB. Vedle „Dotace na šalinkartu“, kde byli žadatelé na tento způsob již zvyklí, se tak na zjednodušení podání žádosti mohou těšit i zájemci o dotační programy, jako je „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích“ nebo „Podpora oživení nábřeží brněnských řek“.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny a budou dále doplňovány na adrese www.ekodotace.brno.cz.