05 Rozhovor foto 1 p. Pokorný 1Už mezi námi není moc lidí, kteří by měli v rodném listě uveden rok narození 1918. Pan Jan Pokorný se však takovýmto rodným listem může pochlubit. A my se zase rádi pochlubíme, že někdo tak výjimečný žije právě v naší obci. A proto jsme pana Pokorného oslovili, aby nám poskytl rozhovor a představil se i Vám čtenářům.
PhDr. Jan Pokorný se narodil 18. 12. 1918 v Brně na dnešní Staňkově ulici v domě svého dědečka MUDr. Antonína Fleischera, tehdy známého českého lékaře a entomologa. V r. 1936 se rodina přestěhovala do Řečkovic. Po válce působil sedm let jako farář v Prosetíně u Bystřice nad Pernštejnem a začátkem padesátých let se vrátil do Brna, kde byl čtyřicet let farářem v Betlémském kostele na Pellicově ulici a v chrámu Jana Ámose Komenského, tzv. Červeném kostele. V r. 2002 se po úmrtí své ženy se opět přestěhoval do Řečkovic.
Když jste se s rodiči přestěhovali do Řečkovic, bylo Vám 17 let. Jak na to zpětně vzpomínáte?
V r. 1936 rodiče koupili nový rodinný dům v Řečkovicích na Vránově ulici, tehdy Na Žlebcích. Velmi se nám tam líbilo. Již dříve maminka vyučovala francouzštinu na měšťance v dolní škole. Někdy v létě nás děti brávala s sebou, a pak jsme šli pod lesem do Králova Pole. Také jsme se mohli svézt na lodičkách na horním nyní zrušeném, rybníce. Na to jsme se vždycky těšívali. Bydleli jsme už vlastně v přírodě. Měli jsme to kousek do lesa, byly zde krásné procházky, fotbalové hřiště, koupaliště. A v zimě jsme bruslili na zamrzlých rybníčkách a loukách. Chodili jsme rádi do sokolovny do kina.
Když jste se přestěhovali do Řečkovic, byl jste ve věku, kdy jste se rozhodoval o vzdělání a směru svého budoucího života. Vybral jste si velmi zajímavé povolání, které je navíc i posláním. Můžete jej čtenářům přiblížit?
Pro povolání evangelického faráře jsem se rozhodl po těžké nemoci a pod vlivem rodinné tradice. Můj dědeček Václav Pokorný byl první český evangelický farář v Brně. Za jeho působení byl postaven kostel na Pellicově (tehdejší Špilberské) ulici a vedlejší stavení bylo zakoupeno jako fara. Je to krásné místo, s výhledem až na Pálavu. Faráři byli v rodině na otcově i matčině straně už od tolerančního patentu z roku 1781. Na farářské práci jsem měl nejraději kázání a práci s lidmi - tzv. křesťanskou službu, pomoc lidem, návštěvy v nemocnicích a domovech důchodců apod.
Prožil jste několik režimů a hodně životních událostí, kdy se Vám vlastně nejlépe žilo?
Měl jsem spokojené dětství za 1. republiky a pár let po válce mi bylo dobře v Prosetíně na Českomoravské vysočině. Prožil jsem dva totalitní režimy, kdy jsme to neměli vůbec lehké, a nadto ještě 2. světovou válku, kdy Řečkovice dlouho byly ustupujícími Němci ostřelovány z lesů. Ve městě se už oslavovalo a my jsme se schovávali ve sklepě.
S Řečkovicemi byla spjata i Vaše manželka Alena, rozená Matyášová. Její maminka byla Vojtěška Matyášová, osobnost, která byla v Řečkovicích dobře známá. Co se Vám nejvíce vybaví, když si na ni vzpomenete?
Na svou tchyni paní Vojtěšku Matyášovou vzpomínám velmi rád a vděčně. Byla velice laskavá a obětavá, se silným sociálním cítěním. Dlouhá léta byla učitelkou v Řečkovicích a kronikářkou obce.
Ve svém věku se těšíte neuvěřitelně dobré kondici, můžete nám prozradit svůj recept na dlouhověkost?
Myslím, že na své dlouhověkosti člověk velkou zásluhu nemá. Mně osobně možná přispěl pobyt na Vysočině, kde jsem vzhledem ke své práci za každého počasí chodil pěšky, jezdil na kole nebo na lyžích po okolních obcích (někdy až 45 km týdně). Také pomáhá střídmost a vyrovnaná mysl.
Máte nějaké životní krédo, kterým jste se celý život řídil?
Moje životní krédo je křesťanská víra, naděje a láska.

Děkujeme za milý rozhovor a přejeme mnoho zdraví do dalších let.

06 MapkaI v letošním roce pokračují, v souvislosti se vznikem naší republiky v roce 1918, připomínky 100. výročí vzniku či osamostatnění různých organizací, institucí apod.
Dne 16. dubna si tak můžeme připomenout 100 let od vzniku “Velkého Brna”. Do té doby brněnská německá městská rada rozšiřování Brna spíše bránila, protože obyvatelstvo přilehlých obcí bylo převážně české. To se po vzniku republiky změnilo a k Brnu bylo roku 1919 připojeno 21 obcí a 2 města. Městem už bylo Královo Pole (od roku 1905) a Husovice (od roku 1912), mezi připojené obce patřily naše Řečkovice, dále třeba Židenice, Komín, Černovice, Medlánky, Maloměřice, Přízřenice, Tuřany a další. Brno se tak skokově rozrostlo všemi směry, počet obyvatel se téměř zdvojnásobil, z asi 130 000 na necelých 222 000. A co se týče území, to se rozrostlo sedmkrát, z 1 732 ha na 12 379 ha.
Řečkovice měly v tomto období (údaj je z roku 1921) 414 domů a 2 410 obyvatel (2 365 české národnosti, 20 německé a 25 jiné).
Pokud by vás zajímaly další informace, z publikací i z odkazů na internetu si určitě vyberete. Já jsem nejvíc čerpala z knihy Karla Kuči Brno - vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Odtud je i přiložená mapka.

Mgr. Dana Malíková

Ohlédnutí do let minulých

S jarním úklidem jsme i v knihovně přichystaly drobné proměny v uspořádání knížek, aby byl pro vás výběr čtení přehlednější a příjemnější a aby vznikl prostor pro menší výstavky, které chceme pravidelně připravovat. V dubnu to bude výstava „Vlci ve zdech“ aneb čtení na stojáka na motivy příběhu Neila Gaimana, který převyprávěl Ing. arch. Jan Trubačík. Druhý měsíc potrvá výstavka záložek zapomenutých v knížkách, mezi nimiž možná objevíte i tu vaši. Bude se tak moci navrátit svému majiteli. A nebude chybět ani pravidelná měsíční soutěž pro děti, tentokrát to bude jarní křížovka.

Jelikož si při úklidu často připomeneme věci minulé, i dnešní ochutnávka literárních novinek se bude týkat naší novodobé historie. V novince oblíbeného britského autora Simona Mawera „Pražské jaro“ se prolíná napínavý i milostný příběh dvojice anglických studentů, kteří se vydají na prázdninovou cestu po Evropě, s osudy anglického diplomata a mladé české studentky, a to vše na pozadí atmosféry politicky uvolněného Pražského jara a následných dramatických okamžiků okupace Československa v r. 1968. To, že se autor zajímá o českou historii, dokazují i jeho předchozí knihy s brněnskou tematikou „Mendelův trpaslík“ a „Skleněný pokoj“, jehož filmová podoba měla v našich kinech v březnu premiéru.

Oblíbená herečka Marie Doležalová nám ve své druhé knize „Jeden kopeček šmoulový“ přibližuje své dětství a dospívání v 90. letech 20. století, která jsou i pro českou historii v mnohém výjimečná. Prostřednictvím rodinných vzpomínek ale připomíná i dobu dětství a mládí svých rodičů a prarodičů. Kniha napsaná s lehkostí i nadhledem vystihuje atmosféru doby a běžného života v ní i díky zajímavým kolážím a výtvarnému doprovodu Elišky Podzimkové.

Nejen dětské čtenáře, ale i jejich rodiče či prarodiče jistě pobaví i poučí nenápadná knížka Evy Papouškové „Cílovníci“. Vyprávění desetiletého chlapce, které vychází ze skutečných událostí a vzpomínek, přibližuje krátké poválečné období prožité v mimořádné internátní škole v Poděbradech, v němž se vzdělávání a výchova opíraly o skautské zásady. Není divu, že z někdejších spolužáků vyrostly později světově proslulé osobnosti, například slavný filmový režisér, vynikající stavitel, dirigent, a dokonce světově uznávaný prezident. Prožitá dobrodružství a události vystihují i ilustrace Galiny Miklínové.

Do brněnských reálií první republiky nás přenese interaktivní kniha „Frčíme Brnem – Procházky Brnem první republiky pro holky a kluky“. Prostřednictvím čtyř příběhů nás seznamuje se čtyřmi různými, ale charakteristickými prostředími Brna meziválečné doby –univerzitním a uměleckým, židovským i německým, obchodním, továrním i podnikatelským. Názornou a hravou formou připomíná významné osobnosti, stavby, architekturu, umění i způsob života a zábavy. Na této mimořádné knize, s níž si děti a jejich rodiče mohou hrát, vystřihovat, nalepovat, doplňovat, vybarvovat a vzpomínat, se podílel kolektiv autorů a výtvarníků.

Přejeme vám krásné jarní a sváteční dny, prožité s vašimi blízkými i ve společnosti zajímavé knihy.

Lucie Filipová a Jitka Fukalová
Pobočka KJM Kolaříkova

Open House je největší architektonická akce na světě. Koná se na všech kontinentech kromě Antarktidy, a letos podruhé i v Brně. Open House Brno 2019 otevře 68 běžně nepřístupných míst, a ta známá ukáže jiným způsobem. V rámci festivalu můžete navštívit také Kubovu vilu na Gromešově ulici v Řečkovicích. Tato funkcionalistická stavba je odborníky považována za unikát meziválečné brněnské architektury.

Akce proběhne v sobotu a v neděli 13. a 14. dubna. Vstup je zdarma, některá místa mají omezenou kapacitu a některá vyžadují registraci předem. Rezervace budou spuštěny 8. dubna.
Více informací najdete na www.openhousebrno.cz.

Dana Filipi

Participativní rozpočet Dáme na vás letos zahájil svůj 3. ročník. Od 18. dubna do 31. května 2019 bude k vidění v Urban centru na Mečové 5 výstava Dáme na vás, její vernisáž proběhne 17. 4. v 17:30. „Návštěvníci na výstavě uvidí průřez dvěma předchozími ročníky, k nahlédnutí bude např. projektová dokumentace vítězného projektu z roku 2017 Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty nebo projektová dokumentace dalších projektů, navíc se návštěvníci budou moci podrobně seznámit s vítěznými projekty roku 2018“ říká koordinátorka participace Klára Drápalová. Od poloviny února mohou obyvatelé města Brna podávat své návrhy na projekty pro lepší Brno. Pokud získají zrovna na výstavě inspiraci, mohou elektronicky podat projekt přímo v Urban centru.
Ve středu 17. dubna od 18:00 hodin proběhne v rámci vernisáže výstavy veřejné setkání, kde budou moci návštěvníci tvořit projekty společně, zeptat se na cokoliv, co je na participativním rozpočtu zajímá, nebo diskutovat nad svými návrhy pro letošní rok a nad vítěznými projekty z loňských ročníků. „Na veřejném setkání budeme mluvit především o tom, jak podat projekt a na co si dát pozor, aby projekt prošel sítem posuzování proveditelnosti. Navíc s pomocí koordinátorek se rovnou na místě můžete pustit do společné přípravy projektů.“ přiblížil program setkání vedoucí Kanceláře participace Marco Banti.
Nezapomeňte, že do 15. 5. můžete podávat projekty a do 31. 5. můžete vyjadřovat svou podporu. Podrobnější informace najdete na www.damenavas.brno.cz.
Dáme na vás očekává vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Ing. Klára Drápalová
Kancelář participace, Magistrát města Brna

11 Lidové tradice fotoV sobotu 2. března se Řečkovice proměnily v krásné místo, kterým se linula vůně zabíjačky a každý si zde našel svoji oblíbenou akci. I dnes jsme si ověřili, že občané, sousedky a sousedé, tetky a strécové, jsou u nás srdeční a jedineční. V sobotu ožily tradice a lidé si mohli vybrat hned z několika zaběhlých akcí. Projevila se krása lidského nadšení a dobrovolnické práce, která rozhodně není samozřejmostí. Místní lidovci si pro sousedy připravili masopustní veselici s průvodem masek, který prošel centrem Řečkovic a zakotvil na Orláku, kde si všichni příchozí vychutnávali domácí zabíjačkové speciality a poslouchali jedinečné vystoupení cimbálové muziky, kterou vystřídala country kapela Kluci od koní. Kdo vsadil více na folklór, užil si v místní sokolovně Krojovaný ples. Milovníci přírody si zase přišli na své při návštěvě areálu u Mravence lesíka, kde si opekli špekáček.
Když jsem viděl tyto akce, které se v jeden den odehrály v Řečkovicích a které si pro nás připravili nadšení sousedé, tak jsem si uvědomil, že se v naší městské části máme opravdu krásně. A že jsem hrdý na to, že jsem z Řečkovic. Touto cestou chci poděkovat všem organizátorům, protože díky nim můžeme tužit sousedské vztahy a naplno si užívat atmosféru naší městské části.

Petr Bořecký - člen zastupitelstva

logo DominoDDM Helceletka - pobočka Domino, Kořískova 16, Řečkovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.helceletka.cz/domino, Informace: Mgr. Jana Podzemná, tel. 775 803 059

Pro děti ve čtvrtek o velikonočních prázdninách připravujeme:

VELIKONOČNÍ DÍLNY, čtvrtek 18. 4. 9-13 h.
Barvení a malování vajíček voskem, výroba jarních dekorací a ozdob.
Dílnička pro nejmenší v doprovodu dospělého od 9:30 do 10:30.
Dílnička pro nejmenší 100 Kč
Velikonoční dílna 9-13, 250 Kč

Poslední volná místa na příměstských táborech:
KUTIL NA CESTÁCH 1, 29. 7. - 2. 8. 2019
KUTIL NA CESTÁCH 2, 19. 8. – 23. 8. 2019
Tvořivý program příměstských táborů je připraven pro děti od 6 do 14 let, náplň obou táborů se bude mírně lišit podle složení účastníků. Pojďte s námi objevit kouzlo procházek v přírodě i půvab kutění, tvoření z přírodních, tradičních i netradičních materiálů.

Více informací, přihlašování: www.helceletka.cz/domino
Jana Podzemná, 725 803 059, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Frikulín logoDDM Helceletka-pobočka Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.helceletka.cz
Informace: Ivana Bláhová tel. 775 174 463

DDM Frikulín připravuje: Velikonoční jarmark
Kdy: sobota 6. 4. 2019 od 14:00 do 17:00, cena 1 dílnička/ 25 Kč.
Těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti, pečení velikonočních jidášků, zdobení vajíček, jarní občerstvení pro děti i dospělé. Za hezkého počasí bude otevřená zahrada.
Další informace: Zuzana Červinková, 721 079 626, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Velikonoce s Klubem Frikulín
Kdy: středa 10. 4. 2019 od 9:30 do 11:30, cena 100 Kč/ dítě.
Akce je určena pro všechny děti navštěvující Klub Frikulín i pro veřejnost. Rádi přivítáme všechny děti od 1 roku i s doprovodem. Kromě výroby velikonočních dekorací nás čeká také pečení sladkých velikonočních dobrot, hraní, písničky a soutěže.
Další informace: Těšíme se na vás! Petra Tichá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Open House Brno 2019, Kubova vila a DDM Frikulín
Kdy: sobota 13. 4. 2019 a neděle 14. 4. 2019 od 9:00 do 18:00
Ještě jste u nás nebyli, ale jste zvědaví, jak to na našem domečku vypadá? Využijte ideální příležitosti, kdy rádi přivítáme všechny příchozí v rámci akce Open House Brno 2019. Kromě toho, že nahlédnete do našeho zázemí, budete mít možnost dozvědět se také něco o historii Kubovy vily, ve které sídlíme. Ve dnech 13. a 14. dubna se těšíme na viděnou!
Informace: Ivana Bláhová, 775 174 463, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Den matek s Klubem Frikulín
Kdy: pátek 10. 5. 2019 od 9:30 do 11:00.
Zveme všechny rodiče i příbuzné dětí z našeho Klubíku, aby s námi přišli oslavit Den matek. Připraveno bude krátké vystoupení malých Frikulínků, a spolu s maminkami, tatínky či prarodiči si upečeme něco sladkého a vytvoříme si něco hezkého pro maminku na památku.
Další informace: Těšíme se na vás! Petra Tichá, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dobrodrůžo 2019: Rychlé šípy s Helceletkou!
Kdy: sobota odpoledne 11. 5. 2019, Björnsonův sad.
Zveme všechny příznivce Rychlých šípů na zábavné odpoledne, plné her, soutěží, legrace a příjemné atmosféry. Akce je určena pro rodiny s dětmi. Těšit se na vás bude Helceletka tým.

15 ZŠ Novom. foto 1Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem

Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem proběhl od 26. 1. - 31. 1. Kurzu se zúčastnili žáci 4. až 9. tříd ZŠ Novoměstská. Účastníci kurzu si měli možnost vyzkoušet jak lyžování, tak i snowboarding. Všichni včetně začátečníků zdárně absolvovali celý kurz. Bohatý program nechyběl ani po návratu ze sjezdovky, kdy se žáci mohli zabavit různými typy her a diskotékou. Těšíme se na příští rok.
Sabina Kocourková, vedoucí kurzu

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 1. stupně ve Ski centru Kohútka

Poprvé naše škola zorganizovala lyžařský výcvikový kurz pouze pro žáky 1. stupně. V pondělí 4. 3. jsme s 20 žáky 2-4. tříd odcestovali na týden do areálu Ski centra Kohútka ,který se nachází v samém srdci Valašska na horském hřebeni Javorníků. Ubytovaní jsme byli ve srubových chatách přímo na sjezdovce, výborná strava nám byla podávána v hotelové restauraci horského hotelu Kohútka. Hlavním cílem pedagogického dozoru bylo naučit naše mladé sportovce lyžovat nebo zdokonalit jejich techniku. Žáci si za svoje snažení při výuce zaslouží velkou pochvalu! I když v kurzu bylo šest úplných začátečníků, na konci výcvikového týdne byli všichni žáci schopni zdárně absolvovat lyžování na všech sjezdovkách, s využitím vleků i čtyřsedačky. Naši nejmladší lyžaři si na závěr kurzu užili závodění ve slalomu na čas.

LyžákMilí čtenáři,

každý rok se žáci 7. tříd a sportovních tříd účastní lyžařského výcvikového kurzu. Kromě toho každoročně probíhá škola v přírodě s lyžováním pro 1. stupeň. Jak na zážitky vzpomínají sedmáci, se dočtete na následujících řádcích. Kromě toho můžete zhlédnout video na našich facebookových stránkách Horácké je otevřená škola. Příští měsíc se můžete těšit na dojmy lyžařů z 1. stupně.

„Líbilo se mi sjíždění sjezdovky na igelitu a že jsem se naučila jezdit na snowboardu.“

„Líbila se mi ubytovna a sjezdovka. Chutnalo mi jídlo a líbilo se mi místo, kam jsme jeli.“

„Mně se na lyžáku líbilo to, že jsem se naučil lyžovat, měli jsme tam super diskotéku.“

„Líbilo se mi, jak tam vařili a volný čas, který jsme mohli strávit s ostatními.“

„Aktivity byly fajn a také že jsme měli spoustu volna. Učitelé k nám měli dobrý přístup.“

„Líbilo se mi sjíždění svahu a práce v týmech.“

„Na lyžáku se mi líbilo, že jsem se naučila na snowboardu.“

„Líbil se mi sešup z K2. Byl rychlý, na čas a super!“

„Sešup z K2 byl hodně zábavný.“

„Líbilo se mi, jak to bylo blízko vleku, že nám jídlo nosili až ke stolu a nemuseli jsme si pro něj sami chodit. Líbily se mi všechny svahy. Nebyly moc prudké a dobře se na nich jezdilo. Nejlepší lyžák v mém životě!“

„Bylo tam celkem dobré jídlo. Lyžování bylo dobré, podle mě jsme celkem hodně lyžovali. Líbil se mi výšlap na rozhlednu.“

17 MŠ Novom. foto 2 1Naše Mateřská škola Brno, Novoměstská 1, se zúčastnila oblastního kola Mateřinka Brno, které se konalo ve středu 6. března 2019 v kulturním centru Semilasso. Z celého Brna se zapojilo 11 mateřských škol. Naše děti vystoupily s hudebně-pohybovým představením „Popeláři“, které bylo originální a dle potlesku diváků zaujalo. Děkujeme všem vystupujícím dětem i rodičům za podporu a spolupráci při přípravě na vystoupení.
Bc. Marie Jelínková, ředitelka MŠ

 

 

Jsme dětský brontosauří oddíl Vlčí stopa a sídlíme v Řečkovicích. Hodně se zajímáme o přírodu a životní prostředí. Každý rok se zapojujeme do celostátní akce Hledání jara, kterou organizují Mladí ochránci přírody, a letos bychom k této akci chtěli pozvat i Vás.
Akce proběhne 12.-14. dubna 2019 a koná se právě tam, kde se zrovna nacházíte. Chce to jen vyrazit do přírody, na zahradu, do ulic, dívat se kolem sebe a hledat „příznaky jara“. Pro letošní rok to jsou
kvetoucí blatouchy, nakladená žabí vajíčka a lidé skákající venku přes švihadlo.
A pokud budete chtít výsledkem svého hledání přispět k celostátnímu rozhodnutí, zda již dorazilo jaro, pošlete výsledek společně se jménem a místem pozorování do 30. 4. 2019 na adresu: Mladí ochránci přírody, z. s., Dittrichova 9, 120 00 Praha 2 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Radmila Zavadilová

hledání jara

Dům Naděje Brno–Řečkovice srdečně zve na Dobročinný bazar knih, který se uskuteční 25. 4. 2019 od 8:00 do 17:00 hodin. Přijďte si vybrat knihu za dobrovolný příspěvek, který bude věnován neziskové organizaci pečující o seniory a osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou. Akce se koná v Domě Naděje, Brno–Řečkovice, Hapalova 20.
Autor příspěvku: Bc. Kateřina Urbánková

V letošním roce slaví Diakonie Českobratrské církve evangelické třicáté výročí svého působení v Česku. Z toho téměř 26 let má zastoupení i v Brně na Hrnčířské ulici. Jsme pevným bodem na mapě sociálních služeb jihomoravské metropole, poskytujeme pomoc hendikepovaným, seniorům, lidem s nejrůznějšími obtížemi. A stále své služby rozšiřujeme. Stálicí naší nabídky je Centrum denních služeb. Zaměřuje se na péči o osoby, které potřebují dohled a péči druhé osoby, a to především kvůli příznaků demence.

Nově bychom chtěli nejen Brňanům nabídnout bezplatnou poradnu SVÍTÁNÍ, určenou pro pečující a pozůstalé.
Každý člověk se v průběhu života dostane do situace, kdy čelí ztrátě někoho blízkého. Mnozí se o nemohoucího nebo umírajícího dlouhodobě starají. Patří to k bolestnějším stránkám lidského bytí, a je obtížné takovou situaci zvládnout. Myslíme si, že sdílení pomáhá takové zkoušky ustát. Otevíráme proto poradnu pro ty, kteří v takto těžkém období nechtějí být sami, potřebují pomoc odbornou i praktickou. Pomůžeme získat informace jak žádat o sociální pomoc při péči o nemocného, jak pro něj efektivně upravit byt, ale také jak při tom všem nezapomenout na sebe samého.
Pozůstalým pak poradna SVÍTÁNÍ poskytuje klidné, bezpečné místo, kde ve vzájemné důvěře a blízkosti mohou mluvit o své bolesti, ztrátě. Budeme je provázet na nelehké cestě, pomůžeme jim zorientovat se v nové životní situaci. Pomoc v poradně je poskytována bezplatně, je však třeba se do poradny objednat telefonicky (731 642 068) nebo e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Pro informace o službách Centra denních služeb navštivte www.brno.diakonie.cz, tuto službu lze též přímo kontaktovat na telefonu 541 248 401.
NEMUSÍTE NA TO BÝT SAMI! Pomoc má mnoho tváří.
Jana Tesařová Dlabková, manažerka komunikace Diakonie ČCE – střediska v Brně

Voda je základním předpokladem života na Zemi, ale je tak zranitelná! Staráme se o ni dobře? Jak s vodou hospodařit, aby se jí dařilo? To se dozvíte 27. dubna na oslavě Dne Země na Kraví hoře, kterou pro malé i velké připravuje Lipka spolu s dvacítkou dalších organizací. Vydejte se s námi za vodou!
Od 10. hodiny dopolední vás zveme do parku na Kraví hoře za poznáním i zábavou. Na svahu najdete více než dvacet stanovišť, které dětem i dospělým nabídnou tipy, jak šetřit vodou doma i ve svém okolí, ale také hravé úkoly – vyzkoušíme si zasakování vody do různých materiálů, prozkoumáme, jak se vodní toky vlní krajinou i to, jak se voda čistí. Společně se zamyslíme, co může každý z nás udělat, aby byl vody dostatek. A na závěr si každý vyrobí svoji semínkovou bombu!
Pro dospělé návštěvníky je naplánována řada přednášek o významu vodních nádrží v krajině, zadržování dešťové vody ve městě i o důležitosti vodních prvků v zahradách. Přednášky proběhnou v sálu hvězdárny na Kraví hoře i v areálu Nadačního fondu Lerchova, kde rovněž nainstalujeme pítko pro ptáčky.
Součástí akce bude i EKOtrh, který tradičně nabídne ekologické a lokální výrobky, stejně jako stánky s nejrůznějším občerstvením. Abychom předešli produkci zbytečného odpadu, vezměte si s sebou kelímek na pití i vlastní příbor.
Na podiu, které bude součástí areálu, poběží po celý den kulturní program. Zahájí jej v 10.30 žonglérské představení divadla Kufr určené především dětem. Těšit se můžete také na koncert brněnského písničkáře Ivo Cicvárka, originální texty kapely Broug, veselou show kapely Bombarďák, která nás zaručeně roztančí a na závěr naše uši i duši pohladí koncert kapely Půljablkoň.
Bližší informace i podrobný program najdete na naší internetové stránce http://www.lipka.cz/denzeme, kde se můžete také podívat, jak Den Země proběhl v uplynulých letech. Prožijte největší svátek Země spolu s námi!
Amálka Čípková

V neděli 14.4.2019 proběhne v Brně jedna z hlavních tradičních sportovních událostí: běžecký závod CRAFT Brněnský půlmaraton | desítka. Organizátoři běhu opět dávají běhu charitativní přesah: už třetím rokem spolupracují se Střediskem rané péče Brno, které pomáhá rodinám s dětmi s postižením zraku. V rámci programu závodu startuje v 10:00hod. na nám. Svobody už 2.ročník „Minidesítky pro ranou péči“, symbolického běhu centrem města, jehož trasa dlouhá 1 055m je bezbariérová a zvládne ji každý. Záštitu nad Minidesítkou převzali primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a starosta městské části Brno-střed Ing. Arch. Vojtěch Mencl.
Raná péče je bezplatná sociální služba pro rodiny vychovávající doma děti s postižením ve věku od narození do sedmi let. Středisko rané péče Brno se specializuje na děti s postižením zraku, jeho poradkyně jezdí domů do rodin na pravidelné návštěvy a ukazují rodičům, jak mohou sami dětem stimulovat zrak a vůbec je celkově rozvíjet. Zároveň pomáhají rodičům náročnou péči o dítě zvládnout. Ačkoliv v Česku funguje už téměř 30 let, je služba rané péče mezi veřejností stále málo známá. Středisko chce tedy prostřednictvím „Minidesítky“ na tuto službu a její přínos pro rodiny upozornit. Startovné na Minidesítku je dobrovolné, zúčastnit se mohou jednotlivci i celé rodiny. Lidé se mohou Minidesítky zapojit i na dálku zakoupením virtuálního startovného, zcela transparentně přes portál darujme.cz: více na https://www.darujme.cz/projekt/1201628.
Na službu rané péče mohou přispět i účastníci závodních běhů, pokud při registraci zvolí dobrovolný příspěvek 50 nebo 100Kč. A je vidět, že osudy dětí s postižením jim nejsou lhostejné: od otevření registrace do 28.2. už běžci přispěli 17 400 Kč. Výtěžek ze všech dobrovolných příspěvků použije středisko rané péče na vzdělávací víkendový pobyt pro klientské rodiny. Pobyt bude organizovat už čtvrtým rokem a jeho cílem je propojit klientské rodiny a ukázat rodičům nové způsoby, jak mohou se svými dětmi pracovat.
Všichni zúčastnění se tak podílejí na tom, aby děti s postižením měli do života lepší start.
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Jelínková, MSc
Fundraising & PR
Tel. 770 126 000, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.ranapece.cz

Máte nápad, který by pomohl oživit naše město? Zapište se v Brně do dějin Dáme na vás. Až do
15. května můžete podávat své nápady pomocí online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého listopadového finále.
Výzva
Letošní Výzva již 3. ročníku Dáme na vás přináší několik zásadních změn, ale i stálá pravidla:
- celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
- maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč,
- termín pro podávání projektů od 15.2. do 15.5.2019,
- termín pro sběr podpory od 15.2. do 31.5.2019,
- pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených kladných hlasů, projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty,
- finálové hlasování o projektech bude prodlouženo o týden od 1. do 29. 11. 2019,
- projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu.
Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte Zásady participativního rozpočtu nebo alespoň krátké „devatero“ a seznamte se podrobněji s Výzvou. Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz.
Podpora
Důležitá je vaše podpora navrženým projektům prostřednictvím tlačítka “líbí se mi”. Pouze projekty, které získají dostatečnou podporu 300 „líbí se mi” nebo 30 podpisů na podpisovém archu jsou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a mají šanci postoupit do závěrečného finále.
Pro nejčerstvější informace nás sledujte na facebooku Dáme na vás! Těšíme se na vaše nápady pro lepší Brno!

Před pár dny jsem navštívila badatelnu Archivu města Brna, abych našla nějaká další zajímavá témata z historie naší městské části Řečkovic a Mokré Hory. Měla jsem v plánu nahlédnout do starých kronik. To se mi tak úplně nepodařilo, protože řečkovická kronika v Archivu není.
Více materiálu je zde k Mokré Hoře, resp. Jehnicím a Mokré Hoře, neboť obce až do roku 1953 patřily k sobě. Je zde uložena Pamětní kniha Jehnic a Mokré Hory a také jsem si mohla půjčit Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva.
Zastupitelé zasedali střídavě v hostinci U Hudečků v Jehnicích a v hostinci U Dvořáků v Mokré Hoře. Jednání začínala po 19. i 20. hodině a končívala po 22., někdy i 23. hodině. Hojná bývala účast obyvatelstva, často přes 100 osob. A co se projednávalo? Byla to především různá povolení, žádosti o snížení poplatků, žádosti o využívání obecního pozemku, příspěvky pro nejchudší spoluobčany, kožich pro strážníka, objevila se informace o kulhavce a slintavce. Bodů bývalo v zápisech opravdu hodně a týkaly se každodenního provozu obce.
Po válce, a vystupňovalo se to v 50. letech minulého století, se zápisy pozměnily. Objevovaly se zápisy o vyvlastňování, nuceném dosazování cizích nájemníků do soukromých domů. Extrémní byl zápis z prosince 1952, na začátek se zazpívala Píseň práce, následoval bod “Hodnocení budovatelské práce” a na závěr opět zpěv, tentokrát Internacionála. Asi se to dá vysvětlit, že taková byla doba. Co se však vysvětluje a chápe hůř, že v poválečném období se na schůzích zastupitelstva řešila různá udání. Tu soused postavil zídku, tu si opravil něco na domku apod., a hned měli někteří potřebu to nahlásit úřadu. Bylo to v 50. letech, něco bylo anonymně, ale často neanonymně, jména ovšem neuvádím, ti lidé tu ještě nedávno žili mezi námi...

Protože se Mokrá Hora v únoru 1953 osamostatnila, končí i zápisy ze společného jehnickomokrohorského zastupitelstva. A jak už jsem psala, podobné materiály k Řečkovicím či samostatné Mokré Hoře mi pracovníci Archivu (mimochodem velice příjemní a ochotní) nedohledali.

Někdy příště bych vám ráda řekla něco o obsahu Pamětní knihy Jehnic a Mokré Hory. Tato kniha byla založena roku 1924 a končí rokem 1978. A také něco o problematickém zásobování mokrohorských obchodů a o bývalých živnostnících a jejich nelehkých osudech v krutém období 50. let.

Mgr. Dana Malíková