05 Chuťovky lekotéka foto 1Poslední kolej? Určitě ne!

Vážení a milí literární gurmáni,
moc Vás zdravíme a doufáme, že jste v pořádku. Hodně věcí se mění a hodně věcí se změnilo. Máme pocit, že spousta činností a aktivit je odsunuta na vedlejší, nebo spíš poslední kolej. Knihovna ale chce být s Vámi, o tom není pochyb. Jsme pro, pokud je možné Vám nějakým způsobem vyjít vstříc a zprostředkovat Vaši oblíbenou životní zábavu a zálibu – čtení. Na počátku byl skvělý nápad. Místostarosta Ing. Filip Hrůza, Ph.D., vymyslel roznáškovou službu – dodání knih až do domu. Většinou je sám také rozvážel. Služba je určena našim seniorům 65+ a ZTP, kteří mají bydliště v Řečkovicích nebo na Mokré Hoře. My jsme knihy připravovaly podle Vašich přání. V případě, že by zájemců o knihy bylo hodně a roznáška nebyla v silách jednoho člověka, byli v záloze i někteří pracovníci místního úřadu a dobrovolníci z programu MUNI pomáhá. Odezva byla skvělá, velmi milé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. V době zavřených knihoven to byla jediná možnost, jak potěšit aspoň jednu skupinu čtenářů, kteří patří k těm nejohroženějším. Uvidíme, kudy se tato služba bude ubírat, až otevřeme, ale bylo by škoda v ní nějakým způsobem nepokračovat. Osobní návštěva a výběr knih je samozřejmě nejlepší, ale nemocným, případně imobilním občanům seniorského věku by jistě přišla vhod i nadále.
Nezapomínáme ani na malé děti a jejich rodiče. Nakoupily jsme spoustu krásných a zábavných hraček do naší bohaté Lekotéky. Jakmile bude otevřeno, bude možné si tyto novinky ihned vypůjčit. Zatím si je můžete prohlédnout na fotografii.
Největší stesky, které slýcháme od žáků a studentů středních škol, jsou po povinné literatuře do školy. I v době distanční výuky učitelé zadávali povinnou četbu, kterou ale nebylo možné si fyzicky vypůjčit. I na to knihovny myslely. Velká část této literatury je dostupná v elektronické podobě na internetu, kde se dá stáhnout a v klidu přečíst. Uznáváme, není to papír, stránky Vám nešustí příjemně pod rukama, ale úkol je úkol, a ten je možné aspoň takto splnit. Tyto elektronické zdroje můžete najít například na registrdigitalizace.cz, czechdigitallibrary.cz, knihovny.cz, nkp.cz, digitalniknihovna.cz/mzk, a pokud Vám něco není jasné, klidně zavolejte a my Vám vše vysvětlíme. Samozřejmě se to netýká jen studentů, pokud jste čtenáři KJM a chcete se podívat, co vše je možné si stáhnout, využijte přístup do Národní digitální knihovny, do části Díla nedostupná na trhu. Jedná se o přístup k plným textům knih, časopisů a novin chráněným autorským právem, které nejsou dostupné na trhu. Kromě těchto děl naleznete v NDK také volně přístupná (zveřejněná) díla. Do NDK-DNNT se přihlašujte prosím podle návodu na našich webových stránkách www.kjm.cz. Další informace naleznete na webu Národní knihovny České republiky. Od 6. 2. 2021 rozšiřuje NDK-DNNT svou nabídku plných textů o české knihy vydané do roku 2000 a digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010.
Na našich webových stránkách také najdete krásnou vizualizaci Ústřední knihovny na Kobližné a Mahenova památníku, vytvořenou k našemu stoletému výročí. Zjistíte, co všechno nabízíme, a seznámíte se také s historií našich budov. Na své cestě naleznete devět otázek. Jestli je správně zodpovíte, originální předměty z naší kolekce ke 100. výročí KJM můžou být vaše! Bližší informace o soutěži naleznete ve virtuální Vstupní chodbě ústřední budovy pod zeleným puntíkem. Hledejte, soutěžte, a hlavně si, užijte prohlídku! Virtuální podobu Schrattenbachova paláce, kde Ústřední knihovna sídlí, si můžete prohlédnout na fotografii.

Dne 8. března proběhla v Brně oslava 71. narozenin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Oslavu zahájilo 12 dělových ran dělostřeleckého pluku na Špilberku. Poté prošly centrem města vojenské oddíly brněnské posádky, slavnostní přehlídka byla ukončena na náměstí Svobody. Na školách se v tento den přednášelo o životě a díle T. G. M.

Dne 10. března vešla v platnost mezinárodní Brněnská smlouva (podepsaná 7. června 1920 v Brně). Jednalo se smlouvu mezi Republikou československou a rakouskou o státním občanství a ochraně menšin.

Dne 13. března se v Brně konala ustavující schůze Společnosti pro výzkum dítěte. Prvním předsedou se stal MUDr. Edward Babák. Sdružení si jako cíl vytklo “starati se o tělesný a duševní rozvoj dítěte, ve školách, v rodinách a veřejném životě”. Ve své době patřilo k nejvýznamnějším pedagogickým vědeckým sdružením v Československu. Pořádalo přednášky pro rodiče, kteří mohli diskutovat o výchově dětí s odborníky. Po válce činnost pomalu ustávala, až v březnu 1950 byla členy výboru ukončena zcela.

Stejného dne byl zahájen první zemědělský trh v Brně. Byly zde vystaveny hospodářské stroje, které bylo možno zakoupit za zvýhodněné ceny. Dále mohl návštěvník získat informace o šlechtění a ochraně rostlin, o semenech, hnojivech, krmivech a podobně.

Dá se říci, že 20. března před 100 lety žilo Brno během. Konal se totiž Středoškolský běh Brnem. Trať měřila 3 447 m. Závodníci ze středních škol, Sokola a dalších sportovních klubů proběhli od Besedního domu ulicemi Husovou, Údolní, Obilním trhem, Tivoli a Kotlářskou a cíl byl na náměstí Svobody. Závodu přihlíželo více než 10 000 diváků. V dobových novinách se můžeme dočíst, že počasí, ač závodu nepřálo, nadšené sportovce neodradilo.

Dne 21. března došlo k tragédii v Oslavanech. Při výbuchu metanu v dole Kukla zahynulo 24 horníků a 17 jich bylo zraněno. Hned následujícího dne bylo zahájeno vyšetřování. Tehdy se dospělo k závěru, že výbuch byl způsoben poškozeným krytem lampy, resp. plamenem z ní. Doličná lampa č. 71 se na čas dostala i do ivančického muzea. Později se objevily výpovědi svědků, že nehodu zavinil jiný horník, který prý někdy v dole i kouříval. Každopádně toto důlní neštěstí vedlo k pozdějšímu zákazu používání benzínových lamp.

Dne 24. března bylo všech 24 zahynuvších horníků pohřbeno. Tři měli pohřeb v Čučicích, ostatních 21 v Oslavanech. Dle dobových údajů se pohřbu zúčastnilo mnoho tisíc osob z místa i dalekého okolí. Jen z Brna byl vypraven vlak s 2 000 lidmi. Lidové noviny k tomu dodávají: “Nebýti agitačních nechutností některých komunistických vůdců, byl by býval pohřeb opravdovým projevem úcty k padlým hrdinům práce.”

Dne 25. března byly zveřejněny výsledky sčítání lidu za Brno. Ve Velkém Brně tedy tehdy žilo 221 739 osob - 107 269 mužů a 114 470 žen. Z toho 156 536 československých státních příslušníků, 56 222 Němců a 2 935 Židů.

Dne 27. března došlo v Maďarsku k prvnímu pokusu bývalého císaře Karla l. o monarchistický převrat. Naše republika, Rumunsko a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 30. března Maďarsku oznámily, že si vynutí Karlův odchod i vojensky, pokud to nebude dobrovolné. V dubnu se poslední císař Karel l. vrátil do vyhnanství do Švýcarska.

V neděli 27. března byla v Brně v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově ulici zahájena výstava Tvrdošíjných (umělecká skupina založená roku 1918, rozpadla se v roce 1924). A tak mohli návštěvníci na vlastní oči zhlédnout díla malířů Špály, Čapka, Zrzavého, Kremličky, Filly, Šímy a dalších, kteří dnes patří mezi naše nejvýznamnější a nejoceňovanější umělce.

07 foto 4 Pohled na rybník koncem 50. let 20. stoletíHistorické centrum Řečkovic tvořil od nepaměti farní kostel sv. Vavřince, budova zámku a areál pivovaru, který zde vařil pivo již od roku 1540.

Až do roku 1971 byl součástí návsi i rybník. Historické prameny uvádějí, že měřil 1 měřici a 2/3 mírky a rozkládal se v místech dnešního parku až k silnici před kostelem. Byl napájený hojnými prameny z kopce Zápaď. Voda z rybníku odtékala strouhou přes silnici dolů k Ponávce. Ještě koncem 19. století vedla přes strouhu dřevěná lávka.

Rybník byl každý rok osazován kapry, o něž pečoval místní rybářský spolek. V letním období rybník poskytoval radost dětem, které se v něm koupaly. Při požárech voda sloužila k hašení. V zimě se na rybníku ledovalo. Led se vozil k chlazení piva do pivovaru a dodával se také okolním řezníkům k uskladnění masa a do hostinců. Ledování bylo také dobrým finančním přilepšením místních sedláků a nádeníků, kteří v zimním období neměli práci na poli. Dětem zamrzlá plocha sloužila k bruslení a provozování her, při nichž se skákalo z jedné kry na druhou. Ledovým krám se říkalo londány. Tento sport se mnohdy neobešel bez pádu do ledové vody a následné rýmy, kašle nebo dokonce zápalu plic. Podle vzpomínek zdejších pamětníků se stanicí první pomoci stal v sousedství rybníku stojící Praksův dům (dnes Štaudův), kde byl nešťastníkovi podán teplý čaj a usušeny šaty.
Na počátku 20. století byl rybník zčásti zavezen a v r. 1926 zde byl městem Brnem zbudovaný krásný park, z něhož k vodní ploše vedlo široké schodiště. Nad rybníkem se skláněly mohutné smuteční vrby a na vodní hladině kvetly lekníny. Večerní skřehotání žab tenkrát nikomu nevadilo.
Koncem šedesátých let uplynulého století začal rybník z nedostatku potřebné péče a údržby chátrat. I přes protesty místních starousedlíků, kteří si přáli rybník zachovat, byl z hygienických důvodů zrušený a postupně zavezený. Stalo se tak právě před padesáti lety.
Ludmila Ulrichová

Zamilovaný hájek je letošní zimu velmi v kurzu, a to díky možnosti bruslení, což je něco, co tu nebylo několik desítek let. Je skvělé, že právě v tomto složitém období nám příroda pomohla a že jsme mohli Zamilec využít k povolené sportovní aktivitě – ti starší vzpomínají, mladší poznávají.

Mnozí se jistě ptají, jak k tomu došlo. Od správce retenční nádrže (Lesy města Brna, a. s.) jsme zjistili, že k zaplavení retenční nádrže došlo při běžné manipulaci s povrchovou vodou (dle manipulačního řádu) a vlivem klimatických podmínek (dostatečně intenzivní srážky), kdy došlo k zaplavení retenční plochy. Po dohodě s vlastníkem nádrže a vodoprávním úřadem pak tento stav zůstal zachován pro případné bruslení, což se nakonec díky počasí podařilo. Nejdříve se v Zamilci bruslilo v období kolem 20. ledna, poté v období kolem poloviny února. Zatímco v prvním případě byl led tenký, ale rozsáhlý, ve druhém případě byl o mnoho silnější, avšak zaplavená plocha byla o poznání menší. Obzvláště ve druhé bruslicí periodě se však do Zamilce sjížděli lidé z celého Brna a návštěvnost byla velmi vysoká. Správce nádrže nicméně upozornil, že mimořádná manipulace (tedy ponechání napuštěné retenční nádrže) představuje mimořádný krok, který bude následně vyhodnocen. Rozhodnutí, zda bude tato mimořádná manipulace v budoucnu opakována, je opět na vlastníkovi a správci nádrže. Osobně jsem však správci nádrže tlumočil velmi pozitivní reakce na tento krok a předpokládám, že nebudu sám, kdo bude doufat v jeho opakování i v příštích letech.

Ondřej Vít, zastupitel

O bezpečí našich domovů se musíme přičinit zejména my sami. Záleží především na nás, koho si do svého domova pustíme a jak svůj domov zabezpečíme. Systém represe a trestní spravedlnosti určitě hraje důležitou úlohu při zajišťování bezpečí občanů, nicméně existuje mnoho opatření, která můžeme udělat my sami.
I přesto, že v loňském „covidovém“ roce zaznamenala policie snížení nápadu trestné činnosti, evidují policejní statistiky 165 525 skutků. Je to sice o téměř 34 000 trestných činů méně než v roce 2019, nicméně pořád jde o číslo poměrně vysoké. Krádeže spáchané vloupáním do bytů, domů a dalších objektů se na celkovém nápadu podílí 12,5 %. To znamená 20 661 útoků na naše domácnosti a další objekty.
Na webových stránkách https://kriminalita.policie.cz/ můžete průběžně sledovat vývoj kriminality v lokalitě, ve které žijete. I to pro vás může být motivací pro rozhodnutí zda a jak zlepšit zabezpečení svých domovů.
Zpravidla 30 % pachatelů překonává násilím dveře a 15 % vniká do objektů oknem. Nejčastěji pachatelé překovávají rámy, křídla a zárubně oken a dveří (27 %). Následují visací a lankové zámky (13 %). Zhruba na stejno vyjdou útoky na cylindrické vložky a skleněné výplně oken a dveří (10 %).
Policie disponuje podrobnou analýzou evidovaných vloupání a způsobů, kterými jsou spáchány. A právě z nich vychází i preventivní doporučení, která se snaží strážníci a policisté veřejnosti prezentovat.
Prevence kriminality ale není jen o tom, jak zvýšit obtížnost překonání mechanických nebo elektronických zabezpečení bytů a domů, ale i tom, jak dalece je veřejnost všímavá, rozhodná a informovaná. Jak dalece dokáže spolupracovat s policií a jak dalece si dokáží lidé v sousedství být nápomocni.
Luboslav Fiala
Preventivně informační oddělení
Městská policie Brno

Děkujeme všem za účast na přednášce pana Haldy "Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě" i za finanční příspěvek v celkové výši 23 466 Kč, díky kterému má zajištěné jídlo na další školní rok 51 dětí v rámci projektu Mary´s Meals. V neposlední řadě patří také velké poděkování panu Haldovi za skvělou přednášku i umožnění sbírky pro daný projekt. Přikládáme také děkovný dopis organizace Mary´s Meals.

Učitelé ZŠ Horácké náměstí

Milí pedagogové, rodiče a přátelé ZŠ Horácké náměstí v Brně,
jménem české pobočky mezinárodní charitativní organizace Mary’s Meals a všech dětí,
kterým tímto pomáháme, vám srdečně děkujeme za pomoc projektu „Jídlo do základních
škol“ v těch nejchudších částech světa.
Díky vaší akci má zajištěné jídlo na další školní rok 51 děti!
Finanční dar 23.466 Kč, který se vám podařilo vybrat, bude použit na zajištění kvalitního
školního stravování. Děti, zaměstnanci a dobrovolníci ve školách, kterým společně
pomáháme, jsou vděčni za vaši podporu a děkují vám za ni.
Pokračování v této práci je možné pouze díky velkorysosti dobrovolníků a dárců Mary’s
Meals. Velice oceňujeme vaši podporu a spolupráci, a doufáme, že pocítíte skutečnou
hodnotu vaši pomoci, se kterou jste přispěli k tomuto dílu. S pomocí laskavých jednotlivců a
skupin, jako jste vy, jsme schopni pomoci mnoha dalším dětem, které čekají na tuto
pomocnou ruku.
Společně měníme životy.
Mary’s Meals dnes zajišťuje jídlo pro více než 1.667.067 dětí a její činnost se neustále
rozrůstá.
Srdečně vás zdravíme a přejeme vám hodně úspěchů v životě.
Za tým MM v ČR Štrejbarová Marie

logo DominoVážení klienti,

příznivci našich aktivit, rodiče a děti,

minulý půlrok jsme z důvodu znemožnění potkávat se osobně v dílnách přešli u některých našich kroužků na možnost distančního vzdělávání. Umožňuje nám to takto se s dětmi setkávat alespoň v online prostoru. Naše setkávání jsou akční a interaktivní, vyrábíme a tvoříme. Děti se rozhodně nenudí. Vysíláme přes aplikaci Google Meet. Připojení je velmi jednoduché, v podstatě na jedno kliknutí.
Za půlrok jsme se hodně naučili. A ano, máme dokonce i keramiku, výtvarky a šití online.
Některé kroužky jsou spojeny s vyzvednutím balíčků s materiálem, jiné jsou připraveny tak, aby byly nenáročné na materiál.
Náš přehled online aktivit, které připravujeme s kolegy z Helceletky, naleznete
na našem webu: www.helceletka.cz.

Sledujte náš web a FB, kde sdílíme inspiraci z tvorby a našeho dění, nabídky zajímavých akcí a dílen.

Více informací:
Jana Podzemná
725 803 059
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kopec Zápaď a jeho okolí jsou pro mnohé Řečkováky synonymem odpočinku a relaxace a místem, kam se rádi vracíme. V současné době se však vzhledem k návrhu nového územního plánu poměrně živě jedná o tom, jak bude tato lokalita vypadat v nejbližší budoucnosti. Ve hře jsou tři varianty, které si níže stručně popíšeme. Uvedené změny se týkají ploch zahrádek kolem vrcholu kopce a vodojemu (tzv. rozvojová plocha R-4).
První variantou je kompletní změna ploch zahrádek v této lokalitě na plochu bydlení. V rámci Územní studie z roku 2018, která využití lokality prověřovala, by zde tak mohly vzniknout 3 nové ulice a přibližně 120 rodinných domů. S touto variantou, minimálně ve smyslu změny na plochu bydlení, počítá současný návrh nového územního plánu.
Druhou variantou je změna ploch zahrádek na plochu obytnou pouze v lokalitě při ulici Lacinově, tedy cca 1/3 celkové plochy zahrádek. To znamená, že reálně by zde mohla vzniknout jedna nová ulice mezi vodojemem a ulicí Úlehle. Tato varianta se zdá zatím nejpravděpodobnější - i vzhledem k tomu, že naše MČ podala připomínku, ve které požaduje plochu bydlení zmenšit právě pouze na tuto velikost. To by znamenalo vznik cca 35 rodinných domů a více než nových 140 obyvatel (dle Územní studie z roku 2018).
Ve hře je ovšem stále i třetí varianta, kterou je zachování statu quo, tzn. ponechání plochy zahrádek v současné velikosti. Tuto variantu podporuje i většina místních obyvatel z okolních ulic, kteří také již dvakrát podali vůči návrhu změn v územním plánu námitky prostřednictvím zmocněného zástupce veřejnosti, kdy každá z námitek měla vždy přes 300 podpisů občanů převážně z dané lokality. S danou možností se nabízí realizace některých navazujících projektů, jak zahrádky dále využít, se kterými přišli sami místní. Např. zpřístupněním ploch, které vlastní město, a vytvořením veřejně přístupné zeleně či některými dalšími kroky.
V této souvislosti se musíme racionálně zamyslet, zdali tento kopec chceme zachovat v jeho nynější podobě, nebo zde stavět. Je otázkou, jestli by současnou bytovou krizi v Brně vyřešila výstavba právě na Západi, která je diskutabilní jednak z hlediska dopravní dostupnosti, dále z hlediska narušení klidové a rekreační zóny a také z pohledu majetkových vztahů. Musíme uvážit, že je zde jediná příjezdová cesta, která je nevyhovující svojí šířkou (cca 4 metry) i sklonem vozovky, dále by se zde výrazným způsobem narušil významný krajinný prvek, který tvoří zelený horizont vrcholu Západi, a tím i rekreační ráz lokality. Samotné pozemky jsou potom ve vlastnictví jak města, tak i soukromníků, kteří mají na výstavbu zcela protichůdné názory.
Když také uvážíme, že naproti kasárnám vyroste mnohonásobně větší obytný soubor, zdá se být výstavba na Západi v kontextu Řečkovic poněkud nadbytečná. Nehledě na to, že zde zanikne celá řada zahrádek, které taktéž plní svoji environmentální i sociální funkci. Jistě v této souvislosti můžeme namítat, že je nesouhlas se změnou územního plánu a následnou výstavbou pouze sobecká aktivita místních, která je také obecně označována jako NIBMY (not in my back yard – nesouhlas s výstavbou v okolí mého obydlí). Na druhou stranu povolením jakékoli stavební realizace na vrcholu kopce vznikne precedent, a může se otevřít možnost potenciální další výstavby dále za vodojem.
Můžeme stále polemizovat o rozvoji obce a potřebě nových možností bydlení, nesmíme ovšem zapomínat na to, že potenciální výstavbou rodinných domků se sice vyřeší bydlení pro několik desítek jedinců, ale dojde k narušení vzácného ekosystému Západi. Je málo takovýchto lokalit, které jsou takto izolované od okolí a udržují si svůj přírodní ráz. Uvažovanou zástavbou a přijetím nového územního plánu může být tato výjimečná lokalita navždy poškozena, a to i pro budoucí využití jako rekreační zóny. V případě zájmu o danou problematiku mě můžete kontaktovat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ondřej Štaud, člen zastupitelstva MČ

26 DPMB foto 1Dopravní podnik města Brna veřejnosti zprostředkovává prohlídky svých areálů. V průběhu roku na novém webu prohlidky.dpmb.cz postupně zveřejní na 50 videí z různých pracovišť, od vozoven přes dispečinky až po měnírny elektrického napětí. Zájemci tak mohou v prostorách DPMB strávit zcela bezpečně celé hodiny.

V průběhu celého roku zveřejní DPMB na webu každý měsíc jednu až dvě prohlídky, jako první se zde objevily hned na Nový rok záběry z nové haly denního ošetření a očisty v Pisárkách a z místní vozovny. Během roku pak fandové dopravy tímto způsobem navštíví vozovny Medlánky, Husovice, Komín, ústřední dílny, sídlo DPMB na Novobranské, měnírnu v Králově Poli, energetický dispečink na Radlasu a další. Videa začal DPMB pomocí dronu pořizovat v říjnu loňského roku a bude v tom pokračovat do poloviny roku 2021.

Mgr. Hana Tomaštíková
tisková mluvčí DPMB, a. s.

O všem hezkém před námi

Vážení a milí literární gurmáni,
tak jako v lednu stále nevíme, jaká bude momentální situace v době, kdy budete tento výtisk držet v ruce. Bude stále zavřeno? Bude fungovat výdejové okénko? Obojí je možné, a to, na čem nejvíce záleží, je Vaše zdraví. Dávejte na sebe pozor, ať se brzy uvidíme, knihovna bez čtenářů je velmi smutná instituce. Loňský rok ovlivnil vše, a ani naší pobočce se nevyhnul lehký propad v návštěvnosti. Počet 2020 registrovaných čtenářů se nám sice docílit nepodařilo, ale s počtem návštěvníků 15009 jsme na krásném 6. místě mezi 34 pobočkami. Jen pro příklad, je to zhruba totéž, jako kdyby k nám třikrát za rok přišli všichni obyvatelé Adamova. A ještě dvě „suchá“ čísla ze statistiky: celkem jste si půjčili domů 46 161 dokumentů a v porovnání s rokem 2019, kdy byl ještě klid a po koronaviru ani vidu, ani slechu, jsme skončili na 77 % výkonu roku 2019. To určitě není špatné, vždyť na jaře bylo dva a půl měsíce zavřeno a podzim byl také velmi omezený. Nezbývá než věřit, že se situace zlepší a budete si moci zase volně půjčovat své oblíbené knížky, vždyť bez dobrého čtení je to fakt nuda. I naše oslavy 100 let Knihovny Jiřího Mahena musíme posunout na jarní měsíce. Právě na únor jsme měly připravenu besedu o Jiřím Mahenovi, autorské čtení s brněnskými básníky a podobné libůstky, ale nebojte se, to všechno na vás počká a o nic nepřijdete. Zatím si můžete zasoutěžit a vyplnit si náš mahenovský kvíz, na úspěšné luštitele čeká knižní odměna. Tady je malá ochutnávka:

KVÍZ – VÝROČÍ 100 LET KNIHOVNY JIŘÍHO MAHENA

1. První Veřejná knihovna města Brna byla založena
a) 28. 10. 1918
b) 1. 2. 1921
c) 1. 12. 1921

Víte? Nevíte? A co otázka č. 4?

4. První prostory získala městská knihovna v Brně na ulici
a) Kobližná
b) Veveří
c) Kolaříkova

A s otázkou č. 6 byste si věděli rady?

6. Jiří Mahen si svůj pseudonym zvolil
a) na přání manželky Karly
b) kvůli sázce s přáteli
c) podle hrdiny francouzského románu Emila Zoly

ÚNOR 1921

Dne 1. února byla založena brněnská Veřejná knihovna obecní. Přípravy začaly po vydání knihovnického zákona roku 1919. Byl vypracován seznam všech brněnských knihoven a vypsán konkurz na knihovníka. Stal se jím Antonín Vančura (*12. 12. 1882 Čáslav - +22. 5. 1939 Brno), že vám to jméno mnoho neříká? Tak zkusme jeho pseudonym - Jiří Mahen. Básník, novinář, dramatik, režisér, divadelní kritik a knihovník. A tak máme v Brně Mahenovu ulici, Mahenovo divadlo a již 100 let knihovnu, roku 1959 pojmenovanou po jejím prvním knihovníkovi. Knihovna začínala v prostorách německé školy na Veveří ulici 26, kde získala 2 místnosti - půjčovnu a sklad. Čtenář si mohl vypůjčit maximálně 3 knihy a za každou musel složit 10 Kč zálohy.

Dne 1. a 2. února zahájila Taneční škola Antonína Radkovského nové kurzy pro začátečníky i pokročilé. Tanečníci se rytmu tance oddávali ve starobrněnském pivovaře.
Dne 6. února začala americká kina promítat jeden z nejúspěšnějších filmů Charlieho Chaplina Kid. Do Evropy se film dostal v říjnu téhož roku a v Čekoslovensku proběhla premiéra následujícího roku, v listopadu 1922.
Dne 15. února se uskutečnilo první Československé sčítání lidu a bytů. Nově vzniklá republika potřebovala znát podrobná demografická data. Před vznikem republiky probíhalo sčítání každých 10 let - a to vycházelo na rok 1920, ale nebylo dostatečně připraveno, proto se o rok posunulo. Zjišťovala se například národnost, rodinný stav, povolání, náboženské vyznání, znalost čtení a psaní. Před 100 lety měla naše republika 13 613 000 obyvatel, z toho 6 850 000 Čechů (51 %), 3 123 000 Němců (23,4 %), 1 910 000 Slováků (14,5 %), 745 000 Maďarů, 461 000 Rusínů, Rusů a Ukrajinců, 180 000 Židů, 75 000 Poláků.
Periodikum Pražský illustrovaný zpravodaj vypsal soutěž o 5000 Kč, kdo uhodne počet obyvatel naší republiky ke dni sčítání.

V dobových novinách bývala uveřejňována také úmrtí. Tak se dne 19. února mohli čtenáři dozvědět, že ” Včera zemřel p. Vilém Filkuka, řídící učitel v Řečkovicích. Pohřeb koná se v neděli 20. února o půl 4. hodině odpoledne ze školy v Řečkovicích.” Dnes se po panu řídícím jmenuje řečkovická ulice.

Dne 21. února se narodil režisér a výtvarník animovaných filmů Zdeněk Miler (+30. 11. 2011). V začátcích pracoval v barrandovském studiu pod vedením Jiřího Trnky. Asi znáte logo studia - 3 kudrnaté kluky v pruhovaných tričkách - jeho autorem je právě Zdeněk Miler. A určitě znáte jeho nejslavnější dílo, animovaný seriál o Krtkovi.

A na závěr něco z únorové černé kroniky Lidových novin. Popisy tehdejších tragických událostí jeví se dnes minimálně zvláštně. “Sebevražda choromyslné. Včera po 12. hodině polední prořízla si v sebevražedném úmyslu 17letá Růžena Č. z Prahy břitvou žíly na krku a vykrvácela. Podle výpovědi se zjistilo, že Č. je choromyslná a že nedávno věnovala všechny své hračky ústavu Jedličkovu pro zmrzačené děti, z čehož jest zřejmo, že se na sebevraždu připravovala.” “Oběsil se. Obchodní cestující Ladislav Frič z Brna se zatarasil ve svém bytě a na záchodě se oběsil. Podařilo se vniknouti do bytu nešťastníkova. Všechny pokusy přivésti zoufalce k životu byly marny.” A některé události se opakují napříč historií. “Potrestaná nezbednost. Včera večer zavěsil se 8letý Jaroslav Boháček z Brna v Silniční ulici na tramway. Dlouho však nejel, neboť spadl a utrpěl otřes mozku. Záchranná stanice dopravila ho do dětské nemocnice.” “Zatčený farář. V Uštěku byl zatčen farář Josef Müller, který se dopustil nemravností na školních děvčatech. Kostel byl za přítomnosti litoměřického biskupa dra Grosse znova vysvěcen.”

A abychom nekončili tak ponuře, tak ještě jedno únorové nařízení, staré 110 let, ale pro veselejší konec ho zařazuji. Takže 6. února 1911 vydala městská rada města Brna vyhlášku, která zakazovala v dámských kloboucích nosit jehlice, které vyčnívaly přes klobouk. Za porušení hrozilo až 200 korun pokuty či vězení po jednom dnu za každých 10 korun.

Zdrojem mi byly různé internetové encyklopedie, wikipedie, dobové Lidové noviny apod.

Mgr. Dana Malíková

01 Leden 1 1Leden
• Před koncem roku 2019 byly dokončeny úpravy prostranství před kostelem sv. Vavřince a přilehlého náměstíčka s kašnou. Nevzhledný asfalt nahradily dlažební kostky. Úpravy byly provedeny v souladu s projektem plánované revitalizace parku tak, aby opravená plocha na park plynule navazovala
• Na komunikaci vedoucí Palackého náměstím vznikl nový ostrůvek a současně došlo k posunutí přechodu pro chodce. Uvedené změny výrazně zvýšily bezpečnost chodců
02 Únor 1Únor
• V úterý 11. února převzal občan naší městské části prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., z rukou primátorky Markéty Vaňkové Cenu města Brna. Ocenění bylo panu profesoru Vaňkovi uděleno za jeho působení v oblasti lékařské vědy a farmacie

03 Březen 1Březen
• V březnu přibyly na Palackého náměstí dva nové květinové záhony. Ve zvelebování naší městské části osazováním nových záhonů budeme pokračovat i nadále

Od roku 2017 je v rámci města Brna každým rokem realizována soutěž o získání finančních prostředků z participativního rozpočtu, označovaná jako projekt Dáme na vás. Podstatou celého projektu je, že každý obyvatel města Brna (osoba starší 15 let, která se v Brně zdržuje) může podat návrh na provedení příslušného záměru. Pokud tento záměr získá dostatečnou podporu, postoupí do závěrečného hlasování, které probíhá zpravidla v měsíci listopadu příslušného kalendářního roku. Pro letošní rok již byla výzva schválena Radou města Brna, kdy na vítězné projekty bude rozdělována částka v celkové výši 35 milionů Kč. Termín podání žádostí je do 15. 5. 2021 a stejně jako v minulých letech platí, že maximální částka na jeden návrh (projekt) činí 3 mil. Kč.
Jak již bylo v předchozích číslech ŘEČI několikrát uvedeno, je naše městská část je v posledních letech velmi úspěšná – v roce 2019 získala podporu akce Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích, v loňském roce dokonce projekty dva – Řečkovický HRáj a ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště. Oba zmíněné projekty však obdržely i hlasy záporné, projekt ZAMILEC dokonce nejvíce hlasů ze všech projektů, které uspěly. Obzvláště na sociálních sítích pak téma tohoto projektu rezonovalo poměrně hodně – celá řad z Vás se vyslovovala poměrně kriticky až negativně, a to zejména ve smyslu zachování neporušeného, klidného a krajinného rázu této lokality. Důvodem může být nepochybně i skutečnost, že se jedná o projekt Participativního rozpočtu, jehož podstatou je poměrně výrazná medializace, propagace a reklama (celkem logicky, pokud se má rozhodnout na základě hlasů občanů, resp. obyvatel města).
Na druhou stranu, zpracování projektové dokumentace na akci Zamilovaný hájek – I. a II. etapa, jejíž zadání (nejprve ve formě ideové studie) bylo prezentováno v ŘEČI v září 2018, se s odezvou (myšleno případnou negativní, v duchu odezvy na projekt ZAMILEC) nesetkalo téměř vůbec.
Domnívám se, že důvodem může být míra informovanosti. Zatímco v případě projektu ZAMILEC, který je součástí participativního rozpočtu, se celá řada z Vás s danou akcí seznámila, resp. se o ní dozvěděla a následně reagovala (ať už pozitivně či negativně), pro zpracování projektové dokumentace ze strany městské části platí spíše opak. Jsem toho názoru, že o akcích, které mají vliv na okolí, ve kterém žijeme, by měla široká veřejnost být nejen informována, ale měla by mít možnost se do rozhodování o těchto projektech přímo zapojit. Protože právě na základě takového zapojení lze dosáhnout uspokojivého společného cíle, kterým je třeba výsledná podoba revitalizace parku na Palackého náměstí.
Jisté je, že projekt ZAMILEC bude realizován, a to prostřednictvím Kanceláře participace Magistrátu města Brna, což v žádném případě nerozporuji a ani nijak nezpochybňuji podporu, kterou projekt získal. Podmínkou realizace je nicméně koordinace s městskou částí (více o podmínkách projektu lze zjistit na https://damenavas.brno.cz/). A to je přesně ten moment, kdy lze vznést i Vaše případné připomínky. Pokud nějaké máte, neváhejte je sdělit na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Ondřej Vít, zastupitel

09 Skaut foto 1Jak jste si Vy, čtenáři zpravodaje Řeč, mohli všimnout, vyšla v říjnu pozvánka na několik událostí spojených s oslavami 30 let od obnovení skautingu v Řečkovicích. Všechny akce byly nachystané, ale bohužel stejně jako v případě jarních oslav do toho vstoupil koronavirus. Vzhledem k tomu, že šlo již o druhé nachystání a následné zrušení této akce, neváhali jsme a řekli si, že vyzkoušíme oslavy udělat on-line.

Na webových stránkách střediska a na facebooku jsme postupně zveřejňovali různé zajímavé události, které se v rámci naší činnosti udály v devadesátých letech, ale i dříve. Byl to zajímavý experiment, kdy se začali přes sociální sítě ozývat lidé, které jsme třeba dvacet let neviděli. Velmi nás potěšilo pár nadšenců, kteří (i díky koronavirovým karanténám) oskenovali své starší fotografie a poslali nám je, ač dnes bydlí v různých koutech republiky. Rádi jsme pak vyhodnotili akci jako úspěšnou, protože bychom se s těmito bývalými členy dost pravděpodobně na klasických oslavách nesešli. Protože pokud by se o nich dozvěděli, tak by pravděpodobně nevážili kvůli jednomu odpoledni takovou cestu do Řečkovic.
Pomyslným vyvrcholením on-line oslav bylo udělení dvou medailí Díků. Josefovi Květoňovi-Chetanovi za dlouhodobé vedení stále se rozrůstající smečky Vlčat (malých skautů) a Tomáši Bořeckému-Sidovi za rozvoj roveringu (vedení „náctiletých“ skautů) a za to, že několik let držel patronát nad naší účetní evidencí. Bronzový řád medaile Sv. Jiří pak obdržel Ivo Císař–Kačer, který od počátku tisíciletí vede velký oddíl v Moravských Knínicích, spadající pod naše řečkovické středisko, a ke skautingu tak přivedl přes 10 % obyvatel této obce.
Závěrem přikládám fotografii tábořiště, které se nám v letošním roce po dvouleté usilovné práci podařilo vybudovat a které spolu se dvěma novými klubovnami tvoří hlavní část našeho úsilí, které jsme v posledním desetiletí vyvíjeli. Díky všem přátelům a příznivcům skautingu. V minulých letech jsme Vás několikrát požádali o podporu. Do dnešních dnů se mi hlásí leckdy i lidé, kteří děti ve skautu nikdy neměli, s tím, že nám rádi vyjdou vstříc. Bez Vaší pomoci bychom to nedali.
Jirka Libus–Chem

Obrázek1Ve dnech 14. 9. – 18. 9. 2020 se naši žáci druhého stupně zúčastnili cyklo-vodáckého výcviku v kempu Krkavec v okolí řeky Nežárky a Lužnice.
Kurz byl rozdělen na dvě skupinky. Žáci ze sedmých tříd absolvovali nejen sjíždění řeky Nežárky, ale také cyklistické výlety v krásných jižních Čechách. Druhá skupina, tvořená žáky šestých tříd, se věnovala naplno vodáckému sportu. Naučili se základním dovednostem vodáctví, které si vyzkoušeli v praxi.
Žáci měli pestrý program. Kromě sportování zbyl čas i na kulturu. Navštívili jsme zámek Červená Lhota, také třetí největší zámecký komplex v České republice v Jindřichově Hradci a město Třeboň. Se skupinou cyklistů jsme se podívali také na náš největší rybník Rožmberk.
Domů se děti vracely se spoustou zážitků, najetých a odpádlovaných kilometrů a se stmelenou partou třídního kolektivu.
Mgr. Aleš Svoboda, Mgr. Daniel Šebesta

Ani letos jsme nezaháleli.

V době nuceného uzavření škol a on-line výuky vychovatelky školní družiny spolu s asistenty i kuchařkami věnovali svůj čas, mysl a síly realizaci představ o "otevřené zahradě" v areálu školy. Skoro jako profesionální zahradníci a zahradnice jsme stříhali keře, řezali větve, ryli, hrabali, sázeli, prostě vše připravovali. Pro děti se nám podařilo vytvořit stimulující prostředí, které je využíváno k environmentální výchově v odpoledních hodinách v rámci činnosti družiny i jiných volnočasových aktivit. Přímé pozorování ptactva na zavěšených krmítkách a u pítek, hmyzu v umístěných hmyzích domečcích, růstu bylinek na záhoncích i okolní vegetace jsme zařadili do několika výukových programů, které jsme společně vytvořili (Bylinky, Ptáci na zahradě, Keře a stromy). Jsme rádi, že na zahradě je stále živo, že skutečně plní svůj účel. S jejím udržováním nám nyní pomáhají i samy děti.
U mnohých má také velký ohlas součást zahrady Bosá stezka, na které zájemci mohou vnímat holými chodidly nejrůznější přírodní povrchy (např. trávu, písek, kamínky, kaštany).
V době hlavních prázdnin jsme uspořádali pro 35 přihlášených dětí třítýdenní příměstský tábor s turistickými výlety do okolí Brna, návštěvou Technického muzea v Brně a lanového centra i dalšími poutavými činnostmi.
Od září z důvodů nutnosti dodržování nezbytných hygienických opatření jsme opět nemohli pro děti pořádat naše tradiční společné akce. Snažili jsme se je nahradit novými. Nahráli jsme několik loutkových pohádek, např. Pasáček vepřů a princezna, O kašpárkovi, které rodiče dětem mohou kdykoliv přehrát na Edookitu. Mají velkou sledovanost a divákům prý se líbí. To nás samozřejmě těší.
K závěru roku, v době předvánoční, jsme po odděleních v Zamilovaném hájku vybrali s dětmi vhodné vánoční stromečky a ty nazdobili pečlivě připravenými dobrůtkami pro tamní živočichy. Čekala na ně hostina z nakrájených brambor, mrkví, jablek dýní atd.
Věříme, že se nám průběžně podařilo i v tomto neobvyklém roce přinášet dětem radost i poučení.
Za kolektiv pedagogů školní družiny
Mgr. Pavlína Dubanská

Tak jsme v tom zase až po uši. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, jako na toboganu. Víme, že v této době není jiná možnost. Před vánočními prázdninami jsme často všichni slýchávali věty: „Nám se doma být nechce. Nudíme se. Je to pro nás těžké.“

Děti...
Dopoledne strávené před monitorem, snaha co nejlépe všechno pochopit, pak splnit zadané úkoly. Někdy „bojovat“ s technikou, někdy o místo u počítače se sourozenci. Na prostou vzájemnou komunikaci moc časového prostoru nezbývá, ani na to, že teď hned potřebuji pomoct, a jenom já, a že to bude trvat asi déle. Postupně mizí nadšení z nucených prázdnin, nové přestává být novým, ztrácí se motivace, přibývá únava ze stereotypu plnění povinností, nemožnosti vyžití ve sportu, vzrůstá množství hodin strávených u počítače.

My...
Snažíme se žákům co nejvíc pomoci a zajistit různé způsoby individuálního přístupu těm, co to nejvíc potřebují. Současně nabízíme možnosti formou různých dobrovolných úkolů i nadaným dětem. Vymýšlíme, jak žákům hodiny oživit a zpříjemnit, aby k nám nepřistupovali se strachem, ale s důvěrou. Nechceme je příliš zatěžovat, ale pochopitelně cítíme potřebu je něco naučit, zvláště v případě přechodu na střední školu.

Rodiče...
Vám patří velký dík, protože část naší práce v této době přechází i na vás. Pomáháte dětem s úkoly, kontrolujete jejich práci. V případě potřeby s námi komunikujete. Snažíte se je zaměstnat i jinak. Kromě toho chodíte do práce a mnohdy řešíte nejrůznější problémy související se současnou dobou.

Ale teď trochu z jiného konce...
Tato forma výuky nás učitele nutí neustále se zdokonalovat a pracovat odlišným způsobem, než na jaký jsme byli zvyklí. Děti vede k samostatnosti a cílenému rozvržení domácí práce.

Co říct na závěr...
Doufáme, že se co nejdřív všichni naživo sejdeme, že se budeme nejen společně učit, ale i si povídat třeba o přestávkách, pomáhat žákům s jejich problémy a starostmi, když poznáme, že je něco trápí, a prostě a vůbec...

Ilona Nesňalová

logo FrikulínDDM Helceletka-pobočka Frikulín, Gromešova 1, Řečkovice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.helceletka.cz, https://helceletka.cz/frikulin/, telefon 775 174 463
Letošní akademický rok jsme ve Frikulínu zahájili bezvadně, když jsme se sešli na prvních dvou lekcích. Od října se nám pak navzdory všem přicházejícím problémům podařilo vyvarovat se úplného zastavení činnosti. Ve výuce jsme totiž pokračovali jediným možným způsobem – distanční výukou. Dětem jsme tak na dálku zprostředkovali volnočasové aktivity, stejně jako radost, zábavu i relax z tvoření.

Děti se v kroužcích, jako jsou individuální lekce angličtiny nebo kytary, potkávaly se svými lektory u videohovorů. Podobně se z pokojů dětí stávala divadelní pódia v kroužcích dramatické výchovy. Modeláři postavili s pomocí videonávodu házedlo, autíčko na gumový pohon nebo „šprtec“. A v podvečerním čase se domácnosti dětí z kulinářských kroužků proměnily ve cvičné kuchyně, kde se pracovalo v duchu hesla „vaří a peče celá rodina“.
Naopak ve Frikulínu ve výtvarných a keramických třídách vznikly dílny skřítků-pomocníků jako na Santově Severním pólu. Téměř světelnou rychlostí jsme připravovali balíčky s výtvarným materiálem všeho druhu na různá tvoření. Jiné místnosti jsme přetvořili v amatérská studia, kde jsme pro vás natáčeli krátká i dlouhá videa s návody na rukodělné tvoření a keramické nádobí nebo se cvičením a říkankami pro nejmenší.
Nicméně to vše by se nám nepodařilo zrealizovat, kdybychom neměli podporu všech zúčastněných rodičů a prarodičů. Nebýt vás a vaší trpělivosti, zůstaly by nám na Frikulínu nevyzvednuté balíčky, stejně jako by nikdo nepomohl dětem zrealizovat námi připravené nápady. Za to vám všem patří velké poděkování.
Po nesnázích prvního pololetí teď vcházíme do toho druhého plní optimismu a s jasnějším plánem. Připravujeme pro vás online kroužky a jejich novou náplň. Na pololetní i jarní prázdniny chystáme příměstské tábory. Nakonec na velké prázdniny už plánujeme letní příměstské tábory. Více informací naleznete na našem webu, Facebooku nebo Instagramu.

Ivana Bláhová