1. část

11 Sbor Páně Prvni bohosluzby na letnim shromazdisti cerven 1955V roce 1940 se společenství CČSH v Řečkovicích, jehož počátky se datují k roku 1922, dočkalo naplnění jednoho velkého cíle. Po nesmírném úsilí zde byla zřízena nová, rozlehlá náboženská obec, jejímž prvním farářem se stal pozdější brněnský biskup Karel Pudich. Pro věřící z řad CČSH se sice jednalo o radostnou událost, ale pouze o dílčí úspěch. Již dlouhé roky totiž v srdcích zdejších příslušníků plála touha po vlastním sboru, o který usilovali od roku 1930, kdy k tomu účelu založili Stavební odbor, jehož úkolem bylo shromažďovat finanční prostředky, nutné k realizaci tak rozsáhlého projektu. „Kolik času ještě uplyne, kolik práce, obětí a obětavosti bude ještě zapotřebí – než po prvé v našem sboru poklekneme před tváří Hospodinovou a budeme se k Němu modliti tou sladkou řečí mateřskou?“ ptal se v roce 1933 kronikář Jindřich Fuks. Uplynout mělo ještě dlouhých 24 let...
Ale když v roce 1945 utichla poslední ozvěna výstřelů druhé světové války, zdálo se, že věřící čekají jen dobré dny a stavba vlastního sboru bude brzy realizována. „Vybudujme pevný duchovní chrám, který nám všem bude hradbou a záštitou,“ vyzýval předseda rady starších. Stavební odbor pořádal přednášky posilující touhu věřících po stavbě sboru, kulturní spolky k těmto účelům převáděly většinu svých výdělků. Nesmírné nadšení oslovilo i moravského biskupa Bohumíra Cigánka: „Když jsem přišel k vám..., zavýskl jsem radostí... Ta krásná jednota duší, ta mi řekla více; Řečkovice, to je více, Řečkovice jsou první.“
Ve snaze o získání vhodných prostor pro stavbu sboru upnuli řečkovičtí členové společenství svou pozornost ke konfiskátu vyvlastněnému od dřívějších německých majitelů na ulici Vážného. Stavební odbor se ihned pustil do vyjednávání s majiteli sousedních pozemků o odkupu, protože konfiskát samotný byl pro stavbu kostela příliš malý.

12 Skřítci na zámku fotoPrvní červnovou neděli čekal děti z tanečního oddílu Pampelišky TJ Sokol Brno-Řečkovice netradiční zážitek a úkol v podobě vystoupení na státním zámku Lysice. Představení bylo tentokrát vybráno a nacvičeno na základě pohádky „Ať žijí duchové“ a občané naší městské části se s ním mohli setkat třeba během letošní plesové sezóny.
Již brzy ráno nás uvítalo krásné letní počasí a zámek, netrpělivě očekávající první návštěvníky. Po prostorové zkoušce jak v interiéru, tak na nádvoří zámku se již děti spěchaly převléct do kostýmů a v rámci dětských prohlídek byly nečekaným a milým překvapením pro malé návštěvníky i jejich rodiče. Celkem museli všichni zvládnout pět vystoupení, čtyři ve velkém sále zámku a jedno na nádvoří. Byl to program náročný, ale neodradilo nás ani horké počasí, ani náhlá odpolední bouřka a děti vše zvládly na výbornou. Odměnou jim byl potlesk a úsměvy velkého množství diváků, v mezičase třeba obědový piknik přímo v zámecké zahradě, vítaná zmrzlina, samostatná prohlídka zámku, věnovaná jen nám, či památkový dáreček od paní kastelánky. A k tomu ještě ta možnost podívat se za zamčené dveře, které tak lákají malé návštěvníky .
Velké díky patří nejen všem vystupujícím, ale zejména také vedoucím oddílu Pampelišky za náročné a precizní nacvičení taneční sestavy a starost o děti. A zapomenout nesmíme ani na tvůrce kostýmů, kulis a ostatní, kteří se jakkoli na zdárném průběhu podíleli. Ačkoli velice unaveni, zažili jsme krásný den, na který určitě nikdo z nás nezapomene.
A tak si na závěr můžeme oddychnout a poctivě říct: „Úkol splněn, rytíři Brtníku.“

Margita Dvorská

universumSoukromá základní umělecká škola Universum, s.r.o., Kořenského 23b, 621 00 Brno, Tel.: 541 225 173 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

www.zus-universum.cz

ABSOLVENTSKÝ a žákovský koncert
14. června v 18.00 v sále školy

Kočičí princezničky a ježibaby
premiéra představení žáků literárně-dramatického oboru
11. června v 18.00 v sále školy

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
15. června v 18.00 v obřadní síni Úřadu městské části
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11

Rodinný KONCERT na Sýpce
závěrečný společný koncert žáků s rodinnými příslušníky
a učiteli 19. června v 18.00
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách, Kytnerova 1

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

V rámci jarního zasedání Moravského národního kongresu se uskuteční v sobotu 24. června v 10:30 hod. v salonku restaurace "U Maníka" na Měřičkově 18 přednáška Dr. Luďka Šuberta s názvem "JCKV Marie Terezie - náš skutečný poslední habsburský panovník". Na uvedenou přednášku mají volný vstup i nečlenové MNK z řad široké veřejnosti.
Ing. Milan Trnka, člen výboru pro národnostní menšiny ZMČ

V dnešní hektické době, kdy zlou zprávu střídá zpráva ještě horší, bychom se měli na chvíli zkusit odpoutat od kruté současnosti a zadívat se na chvíli do historie, kdy vzájemná tolerance byla spíš samozřejmostí než zvláštností, kdy vedle sebe dokázali v klidu žít katolíci i protestanti a kdy vznikala významná umělecká, stavební i literární díla trvalé hodnoty.
Výstava MORAVA TOLERANTNÍ, s podtitulem O DOBĚ, KDY MORAVA PŘEDBĚHLA SVĚT, nám přiblíží život na Moravě v 15. a 16. století, kdy - na rozdíl od našeho území - byla velká část Evropy zmítána náboženskými i národnostními spory a válkami.
Výstavu připravila Českobratrská církev evangelická v Brně ve spolupráci s Výborem pro národnostní menšiny našeho ZMČ. Výstava čítá více než 30 závěsných panelů s fotografiemi památek, doprovodným textem a kresbami rodových znaků z ateliéru brněnského heraldika Jiřího Hanáčka. Výstavní panely budou až do konce prázdnin instalovány v přízemních chodbách naší radnice a v úředních dnech budou volně přístupné veřejnosti ke zhlédnutí.
Slavnostní zahájení s přednáškou představitele ČCE Mgr. Jiřího Grubera a s vystoupením pěveckého Farního sboru ČCE ze Silůvek proběhne ve středu 17. května v 18 hodin v přízemí radnice. Na krásnou a poučnou výstavu srdečně zve Výbor pro národnostní menšiny ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM

universumSoukromá základní umělecká škola
Universum, s. r. o.,
Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER
16. května v 18:00

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY v 18.00
23., 24. a 31. května

ZUŠ Open 2017 – 30. května
Celostátní happening základních uměleckých škol
pod záštitou Magdaleny Kožené.
Více na www.zusopen.cz.

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy.

Milí přátelé z Řečkovic a Mokré Hory, jako správce zdejší farnosti bych Vás rád pozval na zajímavou kulturní akci, která se uskuteční dne 3. června od 14:00 v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. Jedná se o hudebně-divadelní festival, na kterém vystoupí zajímaví hosté. Budete se moci podívat na některá divadelní představení, z nichž hlavním lákadlem bude Zraněný pastýř. Je to příběh člověka, který hledá smysl svého života. Hledá způsob, jakým zaplnit prázdnotu svého srdce… Dále budou připraveny přednášky, hry a divadla pro děti.
Z hudebních uskupení, která si budete moci poslechnout, to bude například Brno Gospel Choir nebo SBM, která bude hlavním hostem večera. V srpnu 2016 se mnoho mladých lidí ze všech končin světa účastnilo „Světových dní mládeže“ v Krakově. Tyto dny vrcholily setkáním mládeže s papežem Františkem a v českém centru doprovázela setkání právě Schola Brněnské Mládeže – SBM. A právě 3. června máte jedinečnou příležitost slyšet SBMKU i zde na open air festivalu „Full of life“. Více informací naleznete na webových stránkách www.fulloflife.cz. Domnívám se, že v době, která je plná nejistot a hledání zakotvení životů, může být naše nabídka pro všechny zajímavá.

Ze srdce žehnám všem v naší pěkné městské části a těším se na setkání s Vámi.
Jan Kotík, farář

09 Majáles logoŘečkovický Majáles vás už dvacet let vždy prvního května láká do areálu řečkovického pivovaru. Prostřídala se u něj témata „hra“ i „film“, byl kouzelný, ba dokonce fenomenální. Za těch dlouhých dvacet let jste viděli vše, co šlo, a snad i to, co nešlo. Loni jste volali po změně, a i my letos chceme obrození. Proto se první májový den můžete těšit na Obrození Majálesu!
Pokud se letošnímu majálesu dá přisoudit nějaké téma, budou to české tradice. S tím nepřímo souvisí volba Šohaje Gyrecu: každá třída si vybrala svého kandidáta, který se představí v typicky českém oděvu a v sérii – již vznikajících – medailonků. Pro porotu si kandidáti na Šohaje Gyrecu předem připraví tradiční český pokrm a pro diváky minutovou zábavnou aktivitu.
I obvyklé scénky tříd budou letos ozvláštněny: každý ročník totiž dostal za úkol zapracovat do svého vystoupení konkrétní předmět, který jim byl vybrán, a my se těšíme, až uvidíme, jak se s tím poprali.
Tento rok poprvé bude pro vás připraven i odpolední program, a to ve znamení hudby. Od dvou hodin si budete moci poslechnout cimbálovou muziku, například v podání folklorního souboru Javorníček Brno.

Michaela Petříčková

10 Olda Cestovatel Sydney 21 2 98Retro/Futuro/Spekt
Olivia Eliash se narodila v Santiagu de Chile v roce 1985. Nyní žije a tvoří v Praze. V roce 2010 ukončila studia výtvarného umění v oboru malířství na Universidad de Chile. V Santiagu vedla soukromou galerii a výstavní síň pro mladé umělce - Alugar (Nemísto). Její nejoblíbenější technikou malování je olej na plátně. Od roku 2011 spolupracovala s Přírodovědným muzeem v Santiagu de Chile. Zde se účastnila obnovy stálé expozice, kde vytvářela dioramata, ilustrace a preparáty zvířat. Nejvýznamnějším projektem byla vědecká rekonstrukce prehistorického tvora Stegomastodon platensis v měřítku 1 : 1. V roce 2014 na tuto činnost navázala spoluprací s Národním muzeem v Praze, kde se podílí na opravách exponátů v rámci generální rekonstrukce budovy Národního muzea. Tvorba Olivie je ovlivněna vědeckou ilustrací a přírodními vědami.
Oldřich Vymazal je moravský výtvarník (narozen 1974), žijící v Řečkovicích. Od útlého věku se věnoval fotografii, kresbě a ilustracím. Po ukončení SPŠ v Jedovnicích se začal věnovat počítačové grafice a této profesi zůstává věren doposud. Jako zakladatel firmy OLD STYLE, s. r. o. a OLD PRINT, s. r. o. se podílel na grafické prezentaci mnoha firem a společností. Ve svých kresbách nejčastěji využívá tuší a fixů. Jeho náměty a ilustrace vychází z pohádkových postav, fantasy příběhů a sci-fi. Tato výstava je výběrem jeho tvorby za posledních 23 let.
Ke spojení výstavy těchto dvou výtvarníků došlo ryze náhodou a je to jejich první společná výstava. Přesto má jejich výtvarná tvorba k sobě blízko. Výstava bude otevřená pro veřejnost od soboty 22. dubna a potrvá do pátku 28. dubna 2017, v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendu od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hodin. Výstava není prodejní.
Na setkání se těší komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

ZUŠZákladní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace
Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci dubnu 2017

5. 4. 18 h. Oborový koncert - smyčce sál školy
11. 4. 18 h. Žákovský koncert sál školy
12. 4. 18 h. Absolventský koncert sál školy
18. 4. 18 h. Podvečer s akordeony sál školy
19. 4. 18 h. Absolventský klavírní koncert sál školy
20. 4. 18 h. Absolventský koncert žáků dechového a kytarového odd. sál školy
24. 4. 18 h. Žákovský koncert sál školy
26. 4. 18 h. Absolventský pěvecký koncert sál školy
27. 4. 18 h. Slavnostní jarní koncert ZUŠ v Besedním domě Besední dům

universumKořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zus-universum.cz

Jarní koncerty pro mateřské školy
11. a 12. dubna v 9.30 a v 10.30

KONCERT UČITELŮ
25. dubna v 18.00

ŽÁKOVSKÝ VEČER
26. dubna v 18:00

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

24 Velikonoční koncert fotoStalo se dobrým zvykem, že se Sbor Páně CČSH v Řečkovicích stal místem, kde se snoubí duchovní život s uměním. Ve spolupráci se spolkem Verbum et musica se náboženské obci daří přivádět do naší městské části hodnotné umělecké projekty, které jsou veřejností velmi kladně přijímány, o čemž svědčí často do posledního obsazená místa. Mezi oblasti, které věnují organizátoři těchto projektů pozornost, patří i koncerty. Ve Sboru Páně tak mohli posluchači slyšet koncerty v podání Jaroslava Tůmy (varhanní koncert), vánoční koncert Zdeňka Plecha, vystoupení komorního souboru MUSICA MINORE či koncerty skupin ONLY HIS či DNA – Dej Nám Akord.

Tento rok přicházíme s nabídkou koncertu, kterým chceme opět jednou dát prostor mládí. V neděli dne 23. dubna 2017 v 18:00 hod. bude ve Sboru Páně CČSH, Vážného 6, Brno–Řečkovice, uveden Velikonoční koncert, v rámci kterého vystoupí Aneta Ručková (soprán) a Josef Kratochvíl (varhany, klavír). Během koncertu zazní oblíbená díla těchto autorů: G. F. Händel, J. S. Bach, A. Dvořák, W. A. Mozart, S. Rachmaninov, samozřejmě i mnohých dalších.

Aneta Ručková je lyricko-koloraturní sopranistka. Absolvovala bakalářské studium na Hudební fakultě JAMU v Brně u doc. Jaroslavy Janské. V současnosti je studentkou magisterského studia oboru zpěv na Akademii Muzyczne im. Karola Szymanowskiego v Katowicich. Zpívá mimo jiné jako sólistka na Olomouckých barokních slavnostech, účastní se mnoha kurzů v Evropě u významných pěvců. V roce 2016 úspěšně premiérovala s Moravskou filharmonií Olomouc v Besedním domě v Brně skladbu The Earth - pro symfonii a dva soprány - od skladatele Josefa Javory. Zaměřuje se na operní, operetní i duchovní repertoár, písně i díla pro koncertní provedení. Aktivně se také věnuje duchovní hudbě a pořádání koncertů v chrámech na Valašsku a v zámcích na Moravě.