Dopravní podnik města Brna ve spolupráci se statutárním městem Brnem zavádí od 1. června 2016 novu službu SENIOR BUS. Služba je určena pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P a seniory starší 70 let s trvalým bydlištěm ve městě Brně. Cestující si jízdu můžou objednat na telefonním čísle 731 518 348 vždy od 7:00 do 15:00 hodin. Informace pro operátora:
• datum a čas požadované jízdy,
• místo nástupu a výstupu,
• jméno a příjmení,
• datum narození nebo č. průkazu ZTP či ZTP/P,
• jméno a příjmení případného nezbytného doprovodu,
• telefonní číslo, na kterém je zájemce k zastižení.
Služba SENIOR BUS, která je provozována pouze na území města Brna, je zpoplatněna jednotnou částkou ve výši 50 korun. Jedna doprovázející osoba bude cestovat zdarma.
Ing. Miloš Havránek, generální ředitel DPMB, a. s.

2020: leden, únor, březen, duben, květen, červen,
2019: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2018: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjenlistopad, prosinec
2017: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2016: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2015:
2014:
2013:
2012: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, příloha červenec-srpen, září,
2011:
2010: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2009: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2008:
leden, únor, březen, duben, květen, červen,červenec-srpen, září, říjen, listopad, prosinec
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:

vydává ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
vychází každý měsíc
je vydáván obvykle v rozsahu 8 stran, plnobarevně
příspěvky do zpravodaje ŘEČ zasílejte elektronicky na níže uvedenou adresu, vždy v příloze a v navrhované formě k tisku, včetně uvedení názvu a autora příspěvku. Fotografie, loga, obrázky zasílejte v samostatné příloze
za věcnou správnost odpovídá autor příspěvku
redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky podle potřeby zkrátit, případně stylisticky upravit nebo neuveřejnit
uzávěrka je uvedena na poslední straně předchozího čísla v tiráži
distribuováno zdarma do všech schránek v městské části
náklad 7.600 výtisků
inzerce řádková:
- cena za každý započatý řádek je 60,- Kč bez DPH

- šířka sloupce 90 mm (tzn. na řádku zhruba 60 znaků vč. mezer)
- velikost písma 12 bodů, písmo Times new roman

inzerce plošná:
- cena za 1 cm2 plochy ve dvoubarevné části je 50,- Kč bez DPH
- cena za 1 cm2 plochy v plnobarevné části je 70,- Kč bez DPH
- velikost plošné inzerce je:
- celostránkový inzerát (186 x 265 mm)
- inzerát na 1/2 strany (186 x 130 mm)
- inzerát na 1/4 strany (90 x 130 mm)
- inzerát na 1/12 strany (90 x 40 mm)
- inzerát (90 x 20 mm)
- plošné inzeráty dodávejte v kvalitních předlohách a dostatečné velikosti a rozlišení
- obrázky s nižším rozlišením mohou mít při tisku horší kvalitu

- u opakované inzerce je možnost uplatnění množstevní slevy do 10 %, což je v kompetenci redakční rady zpravodaje

příjem inzerce : Dita Hofbauerová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Zasílejte svoje příspěvky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
redakční rada:
- Dana Filipi (šéfredaktorka)

- Mgr. René Černý, Ing. Filip Hrůza, PhD., Kateřina Svobodová, Ing. Martin Otčenášek, Lenka Vystrčilová, Mgr. Dana Malíková

   Redakční plán zpravodaje Řeč na rok 2020.

 

vydání
uzávěrka
 
únor 15.1.  
březen 15.2  
duben 16.3.  
květen 15.4.  
červen 15.5.  
červenec + srpen 15.6.  
září 17.8.  
říjen 15.9.  
listopad 15.10.  
prosinec 16.11.  
leden 2021  4. 12.