ZUŠZákladní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace, Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00, hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor


Akce ZUŠ V. Kaprálové v měsíci lednu 2017

17. 1. 18 h. Žákovský koncert sál školy
18. 1. 18 h. oborový klavírní koncert sál školy
31. 1. 18 h. Hraje celá rodina – koncert žáků školy sál školy
a jejich rodinných příslušníků

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy

univerzum
Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.,
Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zus-universum.cz
 
Zdravý, šťastný a úspěšný rok 2017
přejí žáci a učitelé SZUŠ Universum.

 

ŽÁKOVSKÝ VEČER
25. ledna 2017 v 18:00 v sále školy

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

13 Ze Sokola foto mikulášskáPoložením kytice a zapálením světel u pietního místa v sokolovně a u ,,Lípy svobody“, vysazené před sokolovnou v roce 2010, kdy jsme si připomínali 110. výročí založení samostatné tělocvičné jednoty, si 17. listopadu 2016 řečkovičtí sokolové připomněli ,,Den boje za svobodu a demokracii“.
V neděli 4. prosince 2016 uspořádal společenský odbor Sokola „Řečkovická třináctka“ již tradiční Mikulášskou besídku. Tak jako každým rokem, dopoledne i odpoledne, proběhla před zaplněným sálem také již tradiční sestava programu - čtyři klasické pohádky, které se prolínaly s tanečními a hudebními vsuvkami. Závěrem přišel Mikuláš, doprovázen čerty a anděly, a rozdával dětem dárkové mikulášské balíčky, finančně hrazené městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Adventní atmosféru pomáhaly dotvářet členky klubu Soroptimist Brno I prodejem výrobků chráněných dílen a výborným vánočním punčem. Závěrem je dobré si připomenout již celé čtvrtstoletí trvající tradici této akce, u jejíhož zrodu stála již uvedená Řečkovická třináctka, a současně poděkovat všem, kteří celých 25 let vždy obětavě pomáhali při této prosincové tradici a přispívali tím k jejímu zdárnému průběhu.

Jan Bartoněk

V úterý 15. prosince 2016 v 17:30 hodin se uskuteční v kostele sv. Vavřince již tradiční „Adventní koncert“ v podání TRIA OD SV. JAKUBA. Zazní skladby barokních skladatelů, varhanní kompozice i díla zapsaná ve starých českých kancionálech. Verše se sváteční poezií přednese ThMgr. Milan Klapetek.
Zveme všechny lidi dobré vůle k návštěvě tohoto koncertu, pořádaného MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s agenturou Communio pro arte a s laskavým dovolením římsko-katolické farnosti našeho kostela. Koncert bude spojen s veřejnou sbírkou.

Hana Fišlová
ÚMČ

ZUŠZákladní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00 hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

5. 12. 18 hod. Mikulášský koncert sál školy
12. 12. 17 hod předvánoční vystoupení tanečního oboru divadlo Barka
20. 12. 18 hod. Vánoční koncert Besední dům

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy

universumSoukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.,
Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER
6. prosince v 18:00

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla v Podbřežicích
9. prosince v 17:00

VÁNOČNÍ KONCERT na Sýpce
14. prosince v 18:00
ve Společenském centru Sýpka v Medlánkách, Kytnerova 1

Zahájení vánočního času v Přírodní zahradě u smrku,
Ramešova 10, Královo Pole
18. prosince v 15:00

VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele kláštera klarisek v Soběšicích, Zeiberlichova 80
19. prosince v 18:00

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Předvánoční doba nás již tradičně vede k přemýšlení, čím své nejbližší obdarovat pod stromečkem. Možná by bylo vhodným počinem, zvláště pro ty hloubavé, přečíst si nové dílko řečkovické spisovatelky Marcely Neužilové a zamyslet se s jeho pomocí nad uplynulými lety. Název knihy Výbrus srdce je vzpomínkou na léta, kdy se jako věřící pedagožka - absolventka Filosofické fakulty v Brně - oprošťovala od sevření totalitním režimem a začínala budovat spolu s dalšími nadšenci církevní školství. Nejedná se o dokument, je to působivá novela zasazená do konkrétní doby, až na výjimky se smyšlenými postavami. Doby znalý pamětník si i tak nepochybně dokáže vytvořit své vlastní asociace.
Jako všechny dosud vydané knihy Marcely Neužilové je i tato charakteristická vycizelovaným jazykem a precizně formulovanými a vyjádřenými myšlenkami. Při čtení je třeba být pozorný a vnímat každé napsané slovo. Má svoji přesnou funkci a význam.
Knížečka Výbrus srdce, ač rozsahem zabírá něco málo přes 90 stran, není k přečtení na jeden zátah. Je třeba často zabrzdit a nad přečteným se zamyslet. Vřele doporučuji.
Brožurku Marcely Neužilové, vydanou nakladatelstvím Alfa-Omega, lze zakoupit v prodejně knih Cesta (U Jakuba) v Brně na Rašínově ulici.
Ivan Koláčný

malířkaHra barev, světla a stínů

Na prosincové výstavě uvidíme obrazy paní Jitky Malcher, lékařky z Brna, nyní žijící v Rakousku. Intenzivně se věnuje krajinářství. Maluje technikou akvarelu a akrylu. Uvidíme krajiny, které nás okouzlí svojí jemností.
Malířka se akvarelu věnuje už mnoho let, s trpělivostí a nápaditostí jí vlastní. Má cit pro křehkost tvarů, jejich rozpíjení a splývání, světelnou průzračnost a barevnou svítivost. Malířka akvarelovými barvami vytváří svěží a průsvitnou malbu, a to buď vzájemným rozpíjením a mísením barev, nebo postupným přidáváním barevných vrstev na předchozí zaschlé vrstvy. Její motto je: „Malování je pro mě jako procházka přírodou.“
Výstava bude doplněna o expozici betlémů v Síni Jana Hrušky.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 2. prosince v 17 hodin a potrvá do neděle 11. prosince 2016. Otevřena pro veřejnost bude v pracovní dny od 14 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Výstava je prodejní.
Na setkání se těší komise kultury RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

12Již po několik let se koná vždy v období adventu ve Sboru Páně Církve československé husitské koncert Zdeňka Plecha, sólisty opery Národního divadla v Praze. V rámci těchto koncertů jsme mohli poznat řady velmi zajímavých hostů, například Martinu Kociánovou, Bohuše Matuše, Martina Křížku, Jana Krále nebo sólistu opery Národního divadla v Brně Pavla Kamase. I letošní koncert se ponese v obdobném duchu. Hostem koncertu bude Magda Vitková, sólistka zpěvohry Městského divadla Brno, kterou můžeme znát z hudební scény v hlavních rolích v operetách Veselá vdova, Netopýr, Orfeus v podsvětí nebo ve vedlejších rolích v muzikálech Čarodějky z Eastwicku a Cikáni jdou do nebe. Je stálým hostem operních a operetních scén v Plzni, Olomouci a Ústí nad Labem. Program koncertu nechceme příliš prozrazovat, protože je překvapením, ale snad můžeme naznačit, že zazní mimo jiné i muzikálové melodie. Nacházíme se v předvánočním čase, který je poznamenán často chvatem a stresem místo adventního pokoje, kdy bychom měli vychutnávat atmosféru nadcházejících Vánoc. Náš koncert chce vytvořit prostor, kde zapomeneme na veškerý shon a chvat a kde se jen necháme unášet hudbou. Chce vytvořit chvíle, které budou naplněny pokojem a klidem.

12 1Koncert se bude konat dne 16. prosince 2016 v 19:00 hod. ve Sboru Páně Církve československé husitské, Vážného 6, Brno–Řečkovice.

Místa ve Sboru Páně je možno si rezervovat na tel č. 776 032 149 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vstupné je formou dobrovolného daru, doporučená výše činí 100 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu projektu Centrum křesťanské kultury.

Vratislav Jan Marša
farář CČSH
spolek Verbum et musica

Kulturní a společenské akce, které se budou konat v Sokolovně v Řečkovicích v I. pololetí roku 2017:

14. ledna Farní ples
11. února Společenský ples Sokola Řečkovice
12. února Dětský karneval
3. března Řečkovický krojovaný ples
4. března Černá hodinka
22. dubna Country bál

Výbor TJ Sokol Řečkovice

07 Královna v knihovně fotoNe, nevymýšlíme si: ve čtvrtek 6.října 2016 zavítala do naší pobočky knihovny královna Literatura se svým rádcem, aby do své družiny přivítala nové rytíře. Celé odpoledne přicházeli zájemci z řad prvňáčků, kteří po složení slibu byli královnou slavnostně pasováni. Svůj hold jí přišel vzdát i pan starosta, který dětem poblahopřál a připomněl jim, že se mají těšit z dostatku času na knihy a čtení, protože později v životě už tomu tak nebude. Dospělí už mají tolik práce a starostí, že čas na knihu se stává vzácným potěšením, ale teď v dětství mají jedinečnou možnost čerpat z knih zábavu i poučení. Královna ocenila jeho krásná slova a také ho pasovala na svého rytíře.
Královna Literatura odjížděla z naší knihovny spokojena, vždyť do její družiny přibylo hned 37 malých rytířů, kteří jí slíbili věrnost. A také ji potěšil pan starosta, který jí slíbil zachování přízně za sebe i řečkovickou radnici.

Průběh vzácné návštěvy zaznamenaly Jana Paculová a Šárka Ondrušková

Výstava již od 18. listopadu
V zářijovém a říjnovém čísle tohoto zpravodaje jsem se snažil svými tematickými příspěvky uvést příznivce akcí Výboru pro národnostní menšiny do doby vzniku a rozmachu evangelizační činnosti následovníků Jednoty bratrské Jana Amose Komenského, kteří se začali nazývat Moravskými bratry. Nastínil jsem jejich osudy ve všech končinách světa, zvláště pak jsem zmínil osudy potomka jednoho z pětice suchdolských exulantů Davida Zeisbergera. Jeho jedinečná práce mezi severoamerickými indiány v okolí Velkých jezer ve druhé polovině 18. století a její stále živé a uznávané ozvěny, působící ještě v našem století, inspirovaly Moravské bratry ze Suchdolu nad Odrou i z ciziny k natočení středometrážního filmu o tomto nevšedním člověku. Navíc spolu s centrem Moravských bratří v Německu připravili poutavou a ilustrativní putovní výstavu, zahrnující celkem 17 středně velkých panelů, určených pro naše území i německy hovořící zahraničí. Texty jsou tedy v češtině a němčině, vždy doplněné kresbami či fotografiemi.
Ediční činnost Moravských bratří bude na výstavě po celou dobu zastoupena drobnými brožurkami, věnovanými jednotlivým osobnostem této církve, misiím a současným aktivitám Moravských bratří ve světě i u nás. Některé z nich budou v omezeném množství nabídnuty k zakoupení.
Po dohodě se spolupořádající kulturní komisí RMČ bude výstava slavnostně zahájena v pátek 18. listopadu v 17 hodin ve velkém sále radnice a potrvá do čtvrtka 1. prosince. Výstava bude přístupná veřejnosti v obvyklých hodinách pracovních dnů (14–17 hod.) i víkendů (9-12 a 14-17 hod.) jako tradiční výstavy umění. Pro výukové potřeby našich škol může být výstava spolu s odborným výkladem mimořádně otevřena i v dopoledních hodinách na základě individuální domluvy s radnicí.
RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ

Cesta, pravda a život

Sbor Páně Církve československé husitské v Řečkovicích je místem, kde jsou uváděny různé kulturní projekty ve spolupráci se spolkem Verbum et musica. Dramaturgie těchto projektů vždy dbá na jejich vysokou uměleckou hodnotu. Jmenujme namátkou pořady Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, Janáčkovo kvarteto, soubor MUSICA MINORI nebo oblíbené vánoční koncerty Zdeňka Plecha (sólisty opery ND Praha) a jeho přátel. Do posledního místa obsazený sbor je důkazem, že za dobu pořádání těchto koncertů, divadelních představení a pořadů si diváci a posluchači sem našli cestu.

Jsme rádi, že můžeme na tuto dlouholetou tradici navázat. Po více než rok trvající přípravě tak v našem Sboru Páně přivítáme pana Jaroslava Tůmu a pana Jana Hartla.

TůmaJaroslav Tůma patří ke světové špičce interpretů ve hře na varhany. Jen jeho diskografie čítá již přes padesát titulů, převážně sólových. Namátkou jmenujme například řadu kompaktních disků "Historické varhany Čech" (vydaných firmou Supraphon), která zachycuje autentický zvuk vzácných varhan různých epoch od renesance až po začátek 20. století. Je žádaným interpretem nejenom v České republice, ale i v Evropě. Působí jako docent Hudební fakulty AMU v Praze a v současnosti je velmi často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží.

plakátV naší městské části má pořádání výstav bohatou tradici. K ní se chce připojit i výstava Zuzany Čechové–Kadlecové. Tato malířka zdědila lásku k umění po svém otci Ing. arch. Alexi Kadlecovi. Paní Zuzana Čechová–Kadlecová se věnuje malování netradiční technikou, a to podmalbou na sklo. Ve své tvorbě vychází z lidového výtvarného umění. Vedle náboženských motivů se v její tvorbě odráží témata lidových zvyků, řemesel a tradic. Její výtvarný projev, naplněný osobitou poetikou, je charakteristický nezaměnitelným uměleckým vnímáním a viděním světa. Díla Zuzany Čechové–Kadlecové najdeme nejen v soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Německu, USA, Kanadě, Japonsku, ale i např. ve Vatikánu.
Dovolujme si Vás pozvat na zahajovací vernisáž výstavy díla Zuzany Čechové–Kadlecové, a to v pátek dne 11. 11. 2016 v 17:00 hod. ve Sboru Páně, Vážného ul. 6, v Řečkovicích. V rámci této vernisáže zazní varhanní skladby v podání doc. Jana Krále.
Prodejní výstava zde bude otevřena do 31. 1. 2017. Výstava bude otevřena každé pondělí od 16:30 do 18:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. a v neděli před a po bohoslužbách, které se konají v 10:00 hod.

Vratislav Jan Marša
farář CČSH
spolek Verbum et musica

Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno,
příspěvková organizace
Palackého tř. 70 Brno Královo Pole 612 00
hudební · taneční · výtvarný · literárně dramatický obor

Akce  v měsíci listopadu 2016

2. 11. 18 hod. Žákovský koncert
7. 11. 19 hod. Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
10. 11. 18 hod. Koncert pro spolek VIVO
22. 11. 18 hod. Oborový smíšený koncert
23. 11. 18 hod. Oborový dechový koncert
24. 11. 18 hod. Žákovský koncert
28. 11. 18,30 hod. Koncert izraelské hudby

Srdečně zve
Jana Sapáková, ředitelka školy

universumSoukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.,
Kořenského 23b, 621 00 Brno
Tel.: 541 225 173 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zus-universum.cz

ŽÁKOVSKÝ VEČER v 18:00
8. listopadu
23. listopadu

VÝSTAVA
prací žáků výtvarného oboru v obřadní síni
ÚMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,
Palackého nám. 11
11. – 27. listopadu

VERNISÁŽ výstavy 11. listopadu v 17:00

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
27. listopadu v 16:30

Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová, ředitelka školy

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE Vás srdečně zve na představení pro děti v podání divadla PARAVÁNEK. Představení se uskuteční v pondělí 28. listopadu 2016 v 16 hodin na řečkovické radnici, Palackého nám. 11, Brno.
V klasické pohádce „O Popelce“ všechny působivé a půvabné loutky oživuje Kateřina Rakovčíková. Přivítáme adventní čas a pro děti bude připravený malý mikulášský dáreček. Přijďte se svými dětmi a vnoučaty prožít sváteční hodinku.

JUDr. Jana Otevřelová, tajemnice ÚMČ

divadloKateřinu Rakovčíkovou i Pavla Putnu, herce Divadla Paravánek, již dobře známe z minulosti z několika pohádek, které uvedli u nás v Řečkovicích ve Sboru Páně v rámci cyklu „Maminko, tatínku, pojďte se mnou na pohádku“. Jak jsme poznali, toto divadlo vždy přináší výbornou zábavu nejen pro děti, nýbrž i pro dospělé. V rámci tohoto cyklu k nám opět přichází, tentokrát v čase adventním s pohádkou Vánočníček, která bude uvedena dne 26. listopadu 2016 v 16:00 hod. ve Sboru Páně CČSH na Vážného ul. 6 v Řečkovicích.
A cože to „Vánočníček“ vlastně je? No přeci vánoční pohádečka o čertovi Hudrabovi, ze kterého se stane po čertech šikovný kluk. Ve druhé části představení se diváci dozvědí pohádkovou formou o historii Vánoc a o narození Ježíška, mohou sami vytvořit živý betlém a zazpívat si některou ze známých koled. S loutkami hrají a zpívají a rozličné hudební nástroje (akordeon, kytara a jiné) obsluhují již zmínění Kateřina Rakovčíková a Pavel Putna.
A jako vždy je pro děti i jejich rodiče klubem Jonáš připraveno adventní tvoření a hry v klubu Jonáš.
Délka představení je cca 50 min. Je určeno pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Doporučený dar při vstupu činí 50 Kč.
Informace také na www.ccshreckovice.cz a www.verbumetmusica.com.

V klubu Jonáš jsou pro děti i rodiče připraveny další následující akce:

10. 11. 2016 v 17.00 hod. - lampiónový průvod - Poselství sv. Martina,
6. 12. 2016 v 17.00 hod. - sv. Mikuláš – Legenda o sv. Mikulášovi.

Vratislav Jan Marša
farář CČSH
spolek Verbum et musica